Thủ tục giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn

0

Các chủ sở hữu doanh nghiệp đang muốn giải thể công ty tnhh và rút lui khỏi thị trường, vì nhiều lý do khách quan hay chủ quan mà doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động được nữa thì phải tiến hành thủ tục pháp lý cần thiết để làm thủ tục giải thể công ty. Tuy nhiên, những yêu cầu để tiến hành giải thể doanh nghiệp, cần trải qua nhiều thủ tục phức tạp và rườm rà.

Bài viết dưới đây, Luật Thiên Mã sẽ giúp các chủ doanh nghiệp hiểu rõ về quy trình thủ tục giải thể với từng loại hình của công ty TNHH (Các loại công ty TNHH gồm: Công ty TNHH 1 thành viên  và Công ty TNHH 2 thành viên trở lên)

1, Trình tự thủ tục để tiến hành giải thể công ty TNHH 1 thành viên

Nguồn ảnh: Internet

Trình tự, thủ tục giải thể công ty được quy định tại Điều 202 Luật doanh nghiệp 2014, cụ thể:

Hồ sơ thủ tục giải thể gồm

 • Quyết định giải thể doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Biên bản về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp;
 • Văn bản của cơ quan thuế xác nhận đã quyết toán thuế xong, doanh nghiệp không còn nợ thuế và đã đóng mã số thuế của doanh nghiệp;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
 • Ba số báo liên tiếp hoặc chứng từ chứng minh doanh nghiệp đã thực hiện việc đăng báo;
 • Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản, xác nhận rằng doanh nghiệp không còn nợ ngân hàng nữa và đã đóng tài khoản cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải lập cam kết chưa mở tài khoản tại ngân hàng nếu doanh nghiệp chưa mở tài khoản.
 • Các bước giải thể công ty TNHH 1 thành viên

  Bước 1:

  + Thông qua quyết định giải thể của doanh nghiệp quyết định này phải có nội dung như sau:

  – Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

  – Lý do doanh nghiệp giải thể;

  – Thời hạn và thủ tục thanh lý hợp đồng và thủ tục thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;

  – Thời hạn thanh toán nợ và thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng kể từ ngày được thông qua quyết định giải thể;

  – các giải pháp xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

  – Họ và tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  + Chủ sở hữu công ty TNHH trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản của doanh nghiệp, trừ trường hợp trong Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng. Lập biên bản về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp ngay sau khi tiến hành thanh lý tài sản.

  + Kể từ ngày thông qua quyết định giải thể trong thời hạn 07 ngày, phải được gửi đến tất cả các chủ nợ, người lao động trong doanh nghiệp, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và quyết định đó phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp (nếu có). Đồng thời quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng lên ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong 03 số liên tiếp.

  + Quyết định giải thể phải kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ cho các chủ nợ (kèm theo tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ).

  • Bước 2: Doanh nghiệp phải gửi công văn tới cơ quan thuế nơi trụ sở doanh nghiệp đăng ký thuế, đề nghị được quyết toán thuế và đóng mã số thuế cho doanh nghiệp.
  • Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp thanh toán hết các khoản nợ, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh của Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
  • Bước 4: Trong trường hợp hồ sơ nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh sẽ ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp tiến hành thủ tục trả dấu cho cơ quan công an. Sau đó, doanh nghiệp nộp văn bản xác nhận của cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã hoàn thành việc trả dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi đã trả dấu. Doanh nghiệp cần phải nộp bản báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể kèm theo văn bản này trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ

  => Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo xóa tên doanh nghiệp ra khỏi sổ đăng ký kinh doanh.

  2, Trình tự thủ tục để tiến hành giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên

  Nguồn ảnh: Internet

  Hồ sơ làm thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên

  • Thông báo về việc giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
  • Biên bản họp và quyết định của Hội đồng thành viên về việc giải thể. (Trong đó, văn bản quyết định của chủ sở hữu hoặc cơ quan quyền lực cao nhất của doanh nghiệp phải nêu các nội dung chính như sau: – Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; – Nguyên nhân, lí do dẫn đến việc phải giải thể; – Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thời hạn thanh toán nợ, vv);
  • Danh sách người lao động (hiện có và đã được giải quyết);
  • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán (gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ về bảo hiểm xã hội);
  • Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty TNHH 2 thành viên trở lên mở tài khoản về việc đã tất toán tài khoản (trong trường hợp doanh nghiệp chưa mở tài khoản tại Ngân hàng, thì phải có văn bản cam kết chưa mở tài khoản Ngân hàng và không nợ ngân hàng hay bất kỳ một tổ chức nào);
  • Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể theo quy định của pháp luật;
  • Thông báo về việc đóng mã số thuế của Cơ quan Thuế (trong trường hợp doanh nghiệp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Thuế);
  • Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp con dấu để huỷ con dấu theo quy định (trong trường hợp doanh nghiệp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Công an);
  • Báo cáo về việc doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ (gồm cả nợ thuế), giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động ( Các khoản nợ phải được thanh toán theo thứ tự như sau: Các khoản nợ lương, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật, trợ cấp thôi việc, và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; Nợ thuế và các khoản nợ khác sau khi doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí để giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về chủ doanh nghiệp tư nhân hay các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty);
  • Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, văn phòng đại diện thì hồ sơ phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể (chấm dứt hoạt động) của chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đó ;
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).

  Các bước thực hiện thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên

  Sau khi đã soạn thảo các văn bản theo luật định nêu trên, có thể tiến hành các bước sau:

  • Bước 1: Quyết toán với cơ quan thuế và khóa mã số thuế. Sau đó, tiến hành trả dấu tại Công An thành phố.
  • Bước 2: Nộp hồ sơ đã chuẩn bị và lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
  • Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thẩm định và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc
  • Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  Nếu bạn có thắc mắc về vấn đề giải thể công ty hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ giải thể doanh nghiệp của Công Ty Luật TNHH Thiên Mã , xin vui lòng liên hệ số hotline 0977 523 155 để được tư vấn trực tiếp miễn phí.

Điểm: 4.69 (13 bình chọn)

Chuyên Viên Pháp Lý, Biên Tập Viên: Tống Thị Chinh

Chào quý Doanh Nghiệp. Tôi là Tống Thị Chinh, Chuyên Viên Pháp Lý các vấn đề về doanh nghiệp. Được đồng hành cùng bạn là niềm vinh dự lớn của tôi, rất mong được sự đóng góp ý kiến từ bạn. Chúc quý doanh nghiệp luôn khỏe mạnh và thành công.

Liên Hệ Tư Vấn Giải Đáp

Cảm ơn bạn! Chúng tôi sẽ liên lạc cho bạn trong thời gian sớm nhất.

Để lại số điện thoại của quý khách
Chúng tôi sẽ gọi lại để tư vấn cụ thể

Nhân viên sẽ liên hệ lại cho bạn sớm nhất!

Cám ơn bạn.
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sau

Yêu cầu gọi lại

Zalo

Liên hệ