Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, không ít nhà đầu tư muốn tiến hành việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để đảm bảo dự án được thực hiện một cách tốt nhất. Tuy nhiên, không ít nhà đầu tư gặp khó khăn khi tiến hành thủ tục này. Vậy làm thế nào để tiến hành việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nhanh gọn và chi phí hợp lý? Với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn pháp lý về đầu tư, Luật Thiên Mã xin gửi tới quý khách hàng Dịch vụ Điều chỉnh, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm

 

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật


Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư được pháp luật quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật đầu tư năm 2020 như sau:
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Giấy chứng nhận đầu tư) được xem là văn bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận các thông tin đăng lý của nhà đầu tư về dự án đầu tư mà họ theo.


Việc điều chỉnh, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư là việc cá nhân, tổ chức thuộc chủ dự án đầu tư thực hiện các thủ tục để thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp từ trước.


Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư có những yêu cầu gì?

 • Phải được thực hiện bởi chủ sở hữu hợp pháp của các dự án đầu tư hoặc người được ủy quyền bởi chủ sở hữu;
 • Nộp đơn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi;
 • Nội dung cần điều chỉnh phải có bằng chứng pháp lý để chứng minh thông tin cần đổi;
 • Việc điều chỉnh đầu tư là không trái quy định của pháp luật, không trái với quy hoạch, kế hoạch tại nơi thực hiện dự án đã đề ra.


Tại sao cần điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư?


Chủ dự án đầu tư được quyền thay đổi giấy chứng nhận đầu tư khi

1. Trong quá trình thực hiện dự án đầu từ tùy theo mục đích của dự án mà người chủ đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng cổ phần, sáp nhập hoặc chia tách dự án thành nhiều dự án khác;


2. Điều chỉnh, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư do quá trình thực hiện dự án dẫn tới phải thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho đúng với thực tế;


3. Đối với trường các nhà đầu tư có dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận thủ tục, chủ trương đầu tư nếu nằm trong các trường hợp sau:

 • Thay đổi mục tiêu đã đề ra được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Thay đổi địa điểm đầu tư, quy mô diện tích đầu tư từ 10% hoặc trên 30 ha;
 • Thay đổi tổng số vốn đầu tư dự án từ 20% trở lên;
 • Điều chỉnh thời gian hoạt động của dự án đầu tư;
 • Kéo dài thời gian thực hiện dự án mà tổng thầu đã vượt quá 12 tháng;
 • Thay đổi công nghệ đã được thẩm định trong quá trình làm dự án;
 • Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư trước khi dựng, khai thác, vận hành hoặc thay đổi (nếu có đối với nhà đầu tư).

 

4. Đối với các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án quá 24 tháng so với văn bản quy phạm đã được chấp thuận, trừ các trường hợp sau đây:

 • Trường hợp bất khả kháng khắc phục hậu quả của pháp luật về dân sự và luật đất đai;
 • Điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư chậm do Nhà nước giao đất cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất;
 • Điều chỉnh tiến độ dự án theo yêu cầu của cơ quan pháp lý nhà nước hoặc do cơ quan nhà nước chậm thực hiện thủ tục hành chính ảnh hưởng đến dự án;
 • Điều chỉnh dự án đầu tư do cơ quan nhà nước thay đổi quy hoạch;
 • Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư
 • Tăng vốn đầu tư từ 20% làm thay đổi quy mô dự án

 

Lưu ý :Nếu thực hiện thay đổi các nội dung mà lẽ ra phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư nhưng chủ đầu tư lại không thực hiện thì sẽ bị phạt hành chính theo các quy định xử pháp của Nhà nước đề ra. Cụ thể, phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu trong các trường hợp:

1. Không thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phân vốn góp vào tổ chức kinh tế

2. Không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư.

 

Các trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

 • Thay đổi tên, địa chỉ, thông tin của nhà đầu tư,
 • Thay đổi mã số dự án;
 • Thay đổi tên dự án;
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án;
 • Thay đổi, chuyển nhượng dự án;
 • Thay đổi về mục tiêu, quy mô dự án;
 • Thay đổi góp vốn, tăng vốn (liên quan đến vốn của nhà đầu tư, vốn huy động từ bên ngoài,…)
 • Thay đổi tiến độ thực hiện dự án: tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, tiến độ dự án đi vào hoạt động, hạng mục chính sách dự án theo các giai đoạn,…
 • Thay đổi công nghệ đã được thẩm định;
 • Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư.

 

Cơ quan thụ lý, xử lý yêu cầu điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư


Căn cứ theo Điều 39 Luật đầu tư năm 2020 thì thẩm quyền về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư được quy định như sau:


– Đối với lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của các dự án nước ngoài, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu khu kinh tế thì Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh, thành phố có thẩm quyền điều chỉnh GCN đầu tư;


– Đối với trường hợp dự án đầu tư trong các khu công nghiệp, khu chế kinh tế thì Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế có thẩm quyền;


Bên cạnh đó, cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư là cơ quan đăng ký đầu tư là nơi dự án đầu tư trực tiếp thực hiện dự án hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành dự án trong các trường hợp sau:


– Trường hợp dự án thực hiện tại 2 tỉnh thành trở lên;


– Dự án thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế chế, khu công nghệ cao, khu kinh tế;


– Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nhưng chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Hoặc nó được chấp thuận khi không phụ thuộc vào phạm vi quản lý của Ban quản lý các khu vực này.


Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư


Hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư sẽ bao gồm các tài liệu sau đây:


– Văn bản đề nghị được điều chỉnh dự án đầu tư;


– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm có điều chỉnh;


– Quyết định điều chỉnh của nhà đầu tư về việc thay đổi nội dung trong giấy chứng nhận đầu tư. Trong đó sẽ bao gồm một hoặc các nội dung sau:

 • Thay đổi về địa điểm thực hiện dự án, diện tích đầu tư dự án;
 • Thay đổi về mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;
 • Thay đổi vốn
 • Thay đổi thời gian hoạt động dự án
 • Thay đổi tiến độ thực hiện dự án theo giai đoạn,…

 

– Các giấy tờ liên quan đến việc giải trình hoặc có sự điều chỉnh các nội dung trong giấy chứng nhận đầu tư:

 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Giấy tờ chứng minh năng lực hành chính của nhà đầu tư: báo cáo tài chính của nhà đầu tư trong 2 năm gần đây, cam kết hỗ trợ tài chính của các tổ chức tài chính, cam kết hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ, tài liệu chứng minh năng lực tài sản của chủ đầu tư, bảo lãnh tài chính của nhà đầu tư. Cần chuẩn bị ít nhất 1 trong số các loại giấy tờ trên.
 • Đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư với các mục nội dung: thay đổi nhà đầu tư, hình thức đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, phương án đầu tư, vốn đầu tư, thời gian đầu tư, địa điểm, tiến độ, thông tin dự án đầu tư…
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Trường hợp xây dựng mà pháp luật quy định lập báo cáo nghiên cứu đầu tư thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;
 • Trường hợp dự án đầu tư mà không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, hoặc các quyền liên quan đến quyền sử dụng đất thì chủ đầu tư nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất, hoặc các giấy tờ khác xác minh về quyền sử dụng địa điểm thi hành dự án;
 • Tài liệu liên quan đến dự án đầu tư,..
 • Hợp đồng BCC nếu dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BBC

 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Trường hợp nhà đầu tư thay đổi nội dung dưới đây thì phải tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Tên dự án đầu tư
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư
 • Mã số dự án
 • Thông tin nhà đầu tư
 • Diện tích đất sử dụng cho dự án đầu tư
 • Vốn đầu tư của dự án đầu tư
 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư
 • Tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện mục tiêu hoạt động
 • Điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh
 • Ưu đãi, hỗ trợ đầu từ và căn cứ áp dụng
điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Do đó, khi tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bạn cần xác định mình thuộc trường hợp nào để có thể tiến hành thủ tục chính xác, tiết kiệm thời gian cũng như chi phí.

Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

>> XEM CHI TIẾT TẠI: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư năm 2020

Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư

Trường hợp này, nhà đầu tư tiến hành nộp 01 hồ sơ tại Cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ gồm có:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức (áp dụng với trường hợp thay đổi địa chỉ nhà đầu tư, thay đổi tên nhà đầu tư).
 • Bản sao hộ chiếu, thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Đề xuát dự án đầu tư.
 • Văn bản chứng minh tài chính.
 • Tài liệu khác liên quan tới việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư

Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư

Trường hợp thay đổi địa chỉ trên Giấy chứng nhận đầu tư

Trường hợp này, nhà đầu tư tiến hành nộp 01 bộ hồ sơ tới Cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh.
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư.
 • Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh.

Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Cả hai trường hợp trên, nhà đầu tư có thể tiến hành nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ quan đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, cơ quan nhà nước khuyến khích nhà đầu tư đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại trang web: dautunuocngoai.gov.vn hoặc fdi.gov.vn.

Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Trường hợp điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính

Nhà đầu tư tiến hành điều chỉnh một hoặc một số nội dung trên phải nộp 04 bộ hồ sơ tới Cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ gồm có:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh.
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư.
 • Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh.

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

>> CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2020 như thế nào?

Trường hợp điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư

Nhà đầu tư tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ gồm 04 bộ với những giấy tờ sau:

Cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ gồm có:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh.
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư.
 • Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh.

Thời hạn thực hiện: 18-20 ngày làm việc

Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ tới Cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức (áp dụng với trường hợp thay đổi địa chỉ nhà đầu tư, thay đổi tên nhà đầu tư).
 • Bản sao hộ chiếu, thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Đề xuát dự án đầu tư.
 • Văn bản chứng minh tài chính.
 • Tài liệu khác liên quan tới việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư.

Trường hợp khi tiến hành điều chỉnh giấy chứng đầu tư làm thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

 

Lưu ý khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư


– Đối với các dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì có Cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;


– Nếu doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục tách giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thì phải thực hiện tách Giấy chứng nhận đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư và cấp lại con dấu mới của Doanh nghiệp;

Kinh nghiệm giải quyết vướng mắc khi thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư


Là một trong những công ty hoạt động uy tín về lĩnh vực pháp luật trong nhiều năm, Luật Thiên Mã chúng tôi nhận thấy rằng trong quá trình thay đổi giấy chứng nhận đầu tư thì sẽ gặp phải một số các vướng mắc nhất định. Vì vậy, chúng tôi muốn đưa đến kinh nghiệm giải quyết vướng mắc cho quý khách hàng tham khảo:


Tồn đọng các vấn đề dự án không đúng như cam kết


-Chưa thực hiện đúng tiến độ dự án


-Chưa thực hiện đúng các bước triển khai như trên giấy chứng nhận


-Chưa thực hiện đúng thời hạn góp vốn theo cam kết


-Chưa kiểm toán BCTC


-Chưa có giấy phép lao động và đăng ký tạm trú (giám đốc là người nước ngoài)


Thiếu hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư


-Không có tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư


-Công ty nước ngoài đầu tư không có quyết định chấp thuận nội dung điều chỉnh GCN đầu tư tại Việt Nam


-Không có đủ tài liệu về địa điểm triển khai, thực hiện dự án


-Không có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành khi bổ sung ngành nghề lĩnh vực kinh doanh


Dự án không đủ điều kiện điều chỉnh GCN đầu tư


-Công ty lỗ nhiều năm nhưng lại muốn mở rộng dự án đầu tư


-Nội dung điều chỉnh GCN đầu tư không phù hợp với dự án trước đó đã đăng ký


-Đăng ký mở rộng mục tiêu dự án nhưng khi thực hiện lại không mở rộng quy mô dự án


Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Luật Thiên Mã

 • Tư vấn pháp luật miễn phí cho khách hàng về việc điều chỉnh, thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ để tiến hành điều chỉnh, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục điều chỉnh, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thủ tục pháp luật đầu tư.
 • Hỗ trợ khách hàng soạn thảo hồ sơ thay đổi nội dung liên quan tới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ khách hàng đăng thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
 • Tư vấn miễn phí 24/7 cho khách hàng về các dịch vụ liên quan sau khi điều chỉnh, thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư nếu khách hàng có vướng mắc.

Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành Luật, chúng tôi tự tin đem lại cho khách hàng dịch vụ tốt nhất liên quan đến Luật, đặc biệt là dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. 


Các câu hỏi thường gặp khi thay đổi giấy chứng nhận đầu tư


Thực hiện xong thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có phải thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không?


Việc thực hiện điều chỉnh GCN đầu tư và điều chỉnh đăng ký doanh nghiệp thường được thực hiện song song hoặc là nối tiếp nhau.

Theo nguyên tắc thì khi điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư thì thông tin trên đó thay đổi buộc doanh nghiệp phải thay đổi đăng ký Doanh nghiệp sao cho nội dung đúng theo các mục thay đổi có trên GCN. Tuy nhiên cũng có những mục nhất định khi thay đổi GCN đầu tư thì không phải thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp. Vì vậy vấn đề này còn tùy thuộc vào nội dung điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư mới biết được là có đổi Giấy đăng ký Doanh nghiệp hay không.

Sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có mất nhiều thời gian không?


Việc thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư mất nhiều thời gian hay không còn tùy thuộc vào dự án của bạn có phải phải thuộc chủ trương chấp thuận đầu tư hay không. Nếu có thì thời gian sẽ lâu hơn so với bình thường. Hơn nữa, các nội dung khác khi thực hiện thay đổi cũng sẽ có quy định về thời gian riêng. Cụ thể, Luật Đầu tư năm 2020 quy định thời gian cấp giấy điều chỉnh đầu tư là 10 ngày làm việc.


Thực hiện sửa đổi nhiều nội dung trong giấy chứng nhận đầu tư có làm trong cùng một hồ sơ được không?


Theo Luật Đầu tư thì sẽ không hạn chế số nội dung bạn thay đổi khi thực hiện điều chỉnh GCN đầu tư. Tuy nhiên cũng còn tùy vào nội dung chủ đầu tư cần thay đổi và xem xét tính hợp lý trong việc gộp chung vào cùng một lần có được hay không thì mới tiến hành nộp. Nói chung là cũng tùy vào các trường hợp cụ thể.


Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư mất bao nhiêu tiền?


Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ không phải nộp phí, lệ phí khi cấp GCN đầu tư.


Thay đổi tên nhà đầu tư có phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư không?


Thay tên nhà đầu tư cần phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Điều này được quy định tại Điều 47 Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

 

Trên đây là toàn bộ các thông tin liên quan đến điều chỉnh, thay đổi GCN đầu tư. Nếu tổ chức, doanh nghiệp, công ty của bạn đang cần tư vấn về dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất tốt nhất.

 

Có thể thấy, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khá phức tạp, để tiết kiệm thời gian nhà đầu tư nên tìm kiếm đơn vị uy tín để thay mặt nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ cũng như thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Luật Thiên Mã với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, chúng tôi tự tin sẽ là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý đáng tin cậy, thời gian thực hiện nhanh và chi phí hợp lý nhất.

Mọi thắc mắc hay cần hỗ trợ tư vấn, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới số điện thoại hotline 0936.380.888  Luật Thiên Mã để được tư vấn miễn phí trực tiếp.

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7
Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7