Luật đầu tư

Hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chuyển nhượng thủ tục mua bán dự án đầu tư

thủ tục mua bán dự án đầu tư

Đối với các nhà đầu tư, để dự án có thể tiến hành hoạt động, Nhà đầu tư cần tiến hành làm thủ tục mua bán dự án đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư là loại văn bản, bản điện tử để ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự.