action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Luật sư tư vấn pháp luật

Dịch vụ Tư vấn pháp luật là một trong những dịch vụ chính và then chốt của nghề nghiệp luật sư. tại Luật Thiên Mã chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật dựa trên nhu cầu của khách hàng và thực tế của vụ việc của khách hàng đảm bảo cao nhất tính hiệu quả cho khách hàng. Sau đây là các hình thức tư vấn và các cơ chế hợp tác trong tư vấn pháp luật tại Luật Thiên Mã.

1Luật sư vấn và hỗ trợ miễn phí:

Đối với cơ chế này luật sư chỉ áp dụng đối với các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý miễn phí theo Luật Trợ giúp pháp lý như “Gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo” v.v… Ngoài ra các luật sư cũng sẽ tư vấn miễn phí với các khách hàng nếu các vụ việc đơn giản, tranh chấp nhỏ gọn và hỏi luật sư về các thủ tục hành chính thông thường, xin các hồ sơ và biểu mẫu đơn giản thì luật sư sẽ tư vấn miễn phí và cung cấp miễn phí cho toàn bộ khách hàng trên cả nước.

Chi phí dự kiến: Miễn phí toàn bộ bao gồm cả gửi kèm hồ sơ (nếu có) hình thức tư vấn này chỉ chỉ áp dụng tư vấn trực tiếp tại văn phòng của Luật Thiên Mã hoặc qua điện thoại, email. Để xem bảng phí dịch vụ chi tiết của tất cả các dịch vụ quý khách hàng quan tâm vui lòng Click tại đây

2. Luật sư tư vấn tính phí theo giờ làm việc:

Đối với cơ chế hợp tác này được hiểu tuỳ từng vụ việc, vụ án và độ phức tạp của vụ việc và yêu cầu của khách hàng mà luật sư tư vấn sẽ tính phí tư vấn theo từng giờ tư vấn và làm việc với khách hàng. Kết thúc giờ tư vấn, luật sư sẽ tổng hợp và gửi đến khách hàng văn bản tư vấn tổng kết trong toàn buổi làm việc. Chi phí tư vấn Luật sư sẽ báo trước cho khách hàng sau khi kết thúc tư vấn. Trường hợp luật sư phải di chuyển đến địa điểm của khách hàng yêu cầu thì ngoài phí tư vấn luật sư sẽ yêu cầu thanh toán các chi phí đi lại, hành chính khác.

Chi phí dự kiến: Tư vấn tại văn phòng hoặc chi nhánh của Luật Thiên Mã phí tư vấn từ 800.000 đến 5.000.000/1h tư vấn kèm văn bản tư vấn. Chi phí trên được áp dụng theo mức độ phức tạp của vụ việc và yêu cầu của khách hàng. Tư vấn ngoài văn phòng sẽ cộng thêm chi phí đi lại, giờ di chuyển (nếu có) Để xem bảng phí dịch vụ chi tiết của tất cả các dịch vụ quý khách hàng quan tâm vui lòng Click tại đây

3Luật sư tư vấn tính phí theo buổi làm việc:

Đối với cơ chế hợp tác này được hiểu tuỳ từng vụ việc, vụ án và độ phức tạp của vụ việc và yêu cầu của khách hàng mà luật sư tư vấn sẽ tính phí theo từng buổi làm việc. Kết thúc buổi tư vấn luật sư sẽ tổng hợp và gửi đến khách hàng văn bản tư vấn tổng kết trong toàn buổi làm việc. Chi phí tư vấn Luật sư sẽ báo trước cho khách hàng trong mỗi buổi tư vấn. Trường hợp luật sư phải di chuyển đến địa điểm của khách hàng yêu cầu thì ngoài phí tư vấn luật sư sẽ yêu cầu thanh toán các chi phí đi lại, hành chính khác.

Chi phí dự kiến: Tư vấn tại văn phòng hoặc chi nhánh của Luật Thiên Mã phí tư vấn từ 5.000.000 đến 20.000.000/1 buổi tư vấn kèm văn bản tư vấn. Chi phí trên được áp dụng theo mức độ phức tạp của vụ việc và yêu cầu của khách hàng. Tư vấn ngoài văn phòng sẽ cộng thêm chi phí đi lại, giờ di chuyển (nếu có) Để xem bảng phí dịch vụ chi tiết của tất cả các dịch vụ quý khách hàng quan tâm vui lòng Click tại đây

4Luật sư tư vấn tính phí cho toàn bộ vụ việc, vụ án:

Cơ chế này được áp dụng cho trường hợp vụ án, vụ việc kéo dài. Khách hàng muốn luật sư đứng sau tư vấn cho toàn bộ vụ án, vụ việc không giới hạn giờ tư vấn và văn bản tư vấn đến khi xong vụ việc. Thì tuỳ từng vụ việc và độ phức tạp các luật sư sẽ họp và cử luật sư phụ trách tư vấn pháp lý toàn bộ vụ việc cho khách hàng. Trường hợp phải đi lại xa hoặc liên quan đến yếu tố nước ngoài, những vụ án, thương vụ quan trọng độ phức tạp cao thì chi phí do luật sư và khách hàng thoả thuận.

Chi phí dự kiến: Tư vấn tại văn phòng hoặc chi nhánh của Luật Thiên Mã phí tư vấn từ 15.000.000 đến 30.000.000/1 vụ án, vụ việc mà luật sư tư vấn toàn diện. Chi phí trên được áp dụng theo mức độ phức tạp của vụ việc và yêu cầu của khách hàng. Các lần di chuyển sẽ được cộng thêm chi phí đi lại, giờ di chuyển (nếu có) Để xem bảng phí dịch vụ chi tiết của tất cả các dịch vụ quý khách hàng quan tâm vui lòng Click tại đây

5Soạn đơn thư hành chính hoặc gửi văn bản tư vấn:

Với mong muốn này của khách hàng được hiểu: Luật sư sẽ không tư vấn trực tiếp theo giờ, buổi hoặc các hình thức khác mà chỉ nghe khách hàng trình bày, đọc các tài liệu khách hàng cung cấp và đưa ra quan điểm tư vấn qua văn bản hoặc soạn thảo các tài liệu do khách hàng yêu cầu. Với hình thức hợp tác này luật sư sẽ đánh giá các yêu cầu của khách hàng, tính chất, mức độ của vụ việc và vụ án để báo phí cụ thể trong từng trường hợp đảm bảo tính chất hỗ trợ khách hàng cao nhất.

Chi phí dự kiến: Tuỳ sự phức tạp của vụ việc, vụ án và yêu cầu của khách hàng mức phí soạn đơn thư/1 đầu mục văn bản và gửi văn bản tư vấn của Luật sư sẽ giao động từ: 500.000 đến 5.000.000/1 Yêu cầu công việc. Đối với dịch vụ này chúng tôi không áp dụng cho việc di chuyển. Để xem bảng phí dịch vụ chi tiết của tất cả các dịch vụ quý khách hàng quan tâm vui lòng Click tại đây

 

Lưu ý: Các khách hàng đã thuê luật sư tư vấn và thanh toán phí tư vấn sau đó có nhu cầu và thuê luật sư tại Luật Thiên Mã giải quyết vụ việc/vụ án đã được tư vấn thì Luật Thiên Mã có thể xem xét miễn một phần hoặc toàn bộ chi phí luật sư tư vấn trước đó cho khách hàng. Trường hợp những khách hàng thật sự khó khăn những vẫn muốn sự trợ giúp pháp lý của Luật sư vui lòng liên hệ đến Luật Thiên Mã để được xem xét và trợ giúp bởi các luật sư.

Để xem bảng phí dịch vụ chi tiết của tất cả các dịch vụ quý khách hàng quan tâm vui lòng Click tại đây

Gọi ngay cho luật sư để được tư vấn

Gọi ngay: 09363 80888

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7
Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7