action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Điều cần biết khi giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần hoàn thiện về mặt hồ sơ cũng như một số quy trình cụ thể. Để nắm rõ về vấn đề này, mời bạn theo dõi bài viết mà Luật Thiên Mã chia sẻ dưới đây. Trong quá trình tìm hiểu nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay: 1900.6174 để được giải đáp nhanh chóng nhất.

>>> Giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện như thế nào? Gọi ngay: 1900.6174

Điều kiện giải thể doanh nghiệp vốn nước ngoài

Hiện nay, điều kiện giải thể doanh nghiệp vốn nước ngoài cũng tương tự như đối với doanh nghiệp trong nước. Theo quy định tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau:

– Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

– Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Nắm rõ điều kiện, hồ sơ giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Điều kiện để doanh nghiệp vốn nước ngoài giải thể:

Một là thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác.

Hai là doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài

Muốn giải thể thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần nằm ngoài quá trình giải quyết tranh chấp.Trước khi tiến hành thủ tục giải thể, doanh nghiệp cần làm thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó, việc chấm dứt hoạt động tại các chi nhánh, cơ sở, văn phòng đại diện (nếu có) là điều cần thiết.

Khi đã được cấp lại 2 loại giấy chứng nhận là đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư thì bạn có thể tiến hành thủ tục giải thể.

→ CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Thủ tục công bố giải thể công ty cổ phần theo quy định mới nhất

Cần chấm dứt các hoạt động đầu tư khi muốn giải thể

Muốn giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì đây là điều bắt buộc phải thực hiện. Nhà đầu tư muốn thanh lý, chấm dứt dự án đầu tư với việc giải thể thì cần thực

hiện thủ tục đúng theo quy định của pháp luật. Khi đã chấm dứt hoạt động của các dự án được đầu tư với vốn nước ngoài thì bạn mới có thể tiến hành thủ tục giải thể.

Giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài luật thiên mã

Cần chấm dứt hoạt động đầu tư khi giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp cần phải hoàn thiện hồ sơ đóng mã số thuế

Để kết thúc một chuỗi hoạt động kinh doanh hay đầu tư, việc hoàn thiện hồ sơ đóng mã số thuế là một bước không thể bỏ qua. Quá trình này đòi hỏi sự chú ý đến các chi tiết và đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu pháp lý được tuân thủ đầy đủ.

Hồ sơ này không chỉ là một bộ tài liệu đơn giản mà nó bao gồm một loạt các giấy tờ quan trọng, bao gồm:

 1. Báo cáo tài chính được kiểm toán xác nhận: Đây là một phần quan trọng trong việc xác định tình hình tài chính của doanh nghiệp và đảm bảo tính minh bạch và chính xác của các số liệu tài chính.

 2. Quyết định giải thể: Trong trường hợp doanh nghiệp quyết định kết thúc hoạt động, quyết định giải thể là một trong những tài liệu cần thiết để công bố việc dừng hoạt động của doanh nghiệp.

 3. Công văn xin đóng mã số thuế: Đây là bước chính thức thông báo với cơ quan thuế về ý định của doanh nghiệp đóng mã số thuế và dừng hoạt động kinh doanh.

 4. Các loại sổ sách, chứng từ kế toán đi kèm: Đây là các tài liệu hỗ trợ để xác định tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong quá trình đóng mã số thuế.

 5. Biên bản xác nhận trả hóa đơn: Đây là tài liệu chứng minh rằng doanh nghiệp đã hoàn thành việc thanh toán các hóa đơn và nghĩa vụ tài chính khác.

Khi đã hoàn thiện hồ sơ, doanh nghiệp cần gửi nó lên cơ quan thuế để được đánh giá và xác nhận. Quá trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn và chờ đợi từ phía doanh nghiệp, vì cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra và đánh giá mức độ hợp lệ của hồ sơ. Khi đã thông qua, cơ quan thuế sẽ cấp mã số thuế mới hoặc xác nhận việc đóng mã số thuế cho doanh nghiệp, đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình kết thúc hoạt động kinh doanh.

Giải thể công ty nhanh gọn chỉ trong 3 ngày

Gọi ngay:0936380888

Hồ sơ cần chuẩn bị khi giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm giấy tờ sau đây:

 1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 3. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).
 4. Đối với trường hợp uỷ quyền cho người khác thực hiện thủ tục giải thể, doanh nghiệp phải gửi kèm văn bản uỷ quyền và bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân của người được uỷ quyền thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Nộp hồ sơ giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Bên cạnh việc chấm dứt hoạt động đầu tư thì bạn cần hoàn thiện hồ sơ đóng mã thuế. Hồ sơ này gồm các loại giấy tờ như:

Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài

Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ để hoàn thiện quy trình giải thể doanh nghiệp

 • Thông báo giải thể
 • Biên bản cuộc họp của công ty về vấn đề giải thể cũng như việc thực hiện các nghĩa vụ về mặt tài chính
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp của chủ sở hữu hoặc những người có trách nhiệm như: chủ tịch HĐQT, chủ tịch HĐTV
 • Bản báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, chương trình tính đến thời điểm doanh nghiệp giải thể
 • 03 số báo cáo bố cáo giải thể doanh nghiệp
 • Biên bản trả dấu cũng như giấy chứng nhận mã dấu
 • Quyết định đóng mã số thuế của cục thuế

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Thủ tục công bố giải thể công ty tnhh theo quy định mới nhất

Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp vốn nước ngoài

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp vốn nước ngoài được quy định tại Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020:

Bước 1: Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp

Trước khi thông báo giải thể lên Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ doanh nghiệp tư nhân/Chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông tiến hành họp và ra nghị quyết, quyết định về việc giải thể công ty.

Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

– Lý do giải thể;

– Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;

– Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

– Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Bước 2: Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

– Bước này chỉ được thực hiện đối với những doanh nghiệp vốn nước ngoài có dự án đầu tư.

– Nhà đầu tư nộp Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư lên Sở Kế hoạch – Đầu tư; thanh lý dự án đầu tư và các hoạt động khác liên quan tới dự án.

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tài liệu tương đương ngoài các việc thực hiện các thủ tục giải thể doanh nghiệp thì nhà đầu tư thông báo và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư kèm theo bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cho các cơ quan liên quan.

Bước 3: Công bố giải thể doanh nghiệp vốn nước ngoài

– Doanh nghiệp nộp thông báo giải thể kèm theo nghị quyết, quyết định, biên bản họp lên Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có);

– Tại bước này, doanh nghiệp cần thanh toán các nghĩa vụ, sang tên, đóng tất cả các tài khoản của công ty (nếu có).

Bước 4: Đóng mã số thuế

– Doanh nghiệp nộp công văn xin xác nhận không nợ thuế tại tổng cục hải quan.

– Báo cáo tài chính

– Quyết toán thuế TNDN, TNCN

– Giải trình vi phạm (nếu có);

– Kiểm tra trụ sở lần cuối.

– Để đóng mã số thuế, doanh nghiệp cần hoàn thành hết các nghĩa vụ về thuế, thanh toán các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; Nợ thuế; Các khoản nợ khác.

Bước 5: Giải thể doanh nghiệp vốn nước ngoài

Sau khi hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể tại Sở KH và ĐT.

>>> Giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện theo quy trình như thế nào? Gọi ngay: 1900.6174

Thời gian dự kiến tiến hành giải thể doanh nghiệp

Theo quy định tại khoản 8 Điều 208 Luật Doanh nghiệp:

“Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết, quyết định giải thể theo quy định tại khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;”

Như vậy, thời gian dự kiến tiến hành giải thể doanh nghiệp là 180 ngày, tuy nhiên thời gian này có thể ngắn hoặc lâu hơn tuỳ vào tình hình của mỗi công ty và tình trạng cơ quan Thuế giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế, báo cáo tài chính và các khoản nợ của công ty.

Một số câu hỏi về giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ kéo dài có bắt buộc phải giải thể không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp bị giải thể khi kết thúc thời hạn hoạt động; Nghị quyết, Quyết định của người có thẩm quyền trong công ty; không đủ số lượng thành viên tối thiểu hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Do đó, doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ kéo dài không bá buộc phải giải thể vì Luật Doanh nghiệp không quy định trường hợp này.

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên nào?

Theo quy định tại khoản 5 Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020:

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

– Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

– Nợ thuế;

– Các khoản nợ khác;

Dịch vụ giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Để quá trình giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài diễn ra nhanh chóng, đúng luật thì bạn nên lựa chọn những công ty luật uy tín. Nếu đang phân vân chưa biết lựa chọn đơn vị nào thì Công ty Luật Thiên Mã là một gợi ý uy tín dành cho bạn. Với Luật Thiên Mã, các doanh nghiệp chỉ cần thực hiện quy trình với 3 bước đơn giản.

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

– Tư vấn các điều kiện giải thể: thông báo giải thể, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, đóng tài khoản, quyết toán thuế, xác nhận nghĩa vụ hải quan, đóng mã số thuế, thanh lý tài sản…

– Soạn thảo hồ sơ giải thể theo đúng quy định pháp luật

– Nộp hồ sơ giải thể để cập nhật tình trạng pháp lý giải thể của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp vốn nước ngoài tại Thiên Mã

Luật Thiên Mã cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp nhanh chóng và uy tín

Những gì bạn cần làm chỉ là cung cấp giấy phép kinh doanh, hóa đơn, chứng từ, báo cáo thuế,… cùng một giấy tờ liên quan cho Luật Thiên mã. Chỉ sau khoảng 20 ngày là bạn sẽ nhận được kết quả giải thể. Đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả, đó chính là phương châm làm việc của chúng tôi.

Để được tư vấn thêm về vấn đề giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài, mời bạn liên hệ với Luật Thiên Mã qua hotline 0936380888. Luật Thiên Mã rất hân hạnh được đồng hành cùng quý khách.

Bạn đang xem bài viết “tư vấn điều kiện và thủ tục giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoàitại chuyên mụcdịch vụ doanh nghiệp

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7