Luật sở hữu trí tuệ

Thủ tục đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu Trong Nước

dịch vụ đăng ký nhãn hiệu trong nước

Thương hiệu, slogan của một doanh nghiệp hay một tổ chức nào đó để được bảo hộ thì phải tiến hành đăng ký bảo hộ. Với sự xuất hiện tràn lan của hàng giả hàng nhái việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cũng như các dịch vụ đăng ký nhãn hiệu dịch vụ đăng.

Chi phí đăng ký thương hiệu độc quyền

Đăng ký thương hiệu độc quyền, trong hoạt động kinh doanh, cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh là một hành vi hay gặp trên thực tế. Để nhằm loại bỏ hành vi cạnh tranh không lành mạnh cũng như bảo vệ chính mình trong hoạt động kinh doanh, nhãn hiệu hàng hóa, dịch.