action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Chi phí đăng ký thương hiệu độc quyền

Đăng ký thương hiệu độc quyền, trong hoạt động kinh doanh, cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh là một hành vi hay gặp trên thực tế. Để nhằm loại bỏ hành vi cạnh tranh không lành mạnh cũng như bảo vệ chính mình trong hoạt động kinh doanh, nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ ra đời trở thành một biện pháp bảo vệ các chủ thể kinh doanh.

đăng ký thương hiệu độc quyền

Khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu thì chủ sở hữu phải tiến hành nộp phí nhà nước. Luật Thiên Mã cùng bạn tìm hiểu về chi phí đăng ký thương hiệu?

Đăng ký thương hiệu độc quyền, độc quyền là gì?

Chi phí đăng ký thương hiệu là khoản phí, lệ phí nhà nước mà người chủ sở hữu của thương hiệu cần phải nộp cho cơ quan nhà nước khi tiến hành thủ tục nộp hồ sơ và nhận văn bằng bảo hộ?

 

Khi đăng ký thương hiệu, chủ sở hữu cần nộp các chi phí sau:

Phí, lệ phí nộp đơn đăng kí tại Việt Nam

Theo quy định của Thông tư 263/2016/TT – BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp thì khi nộp đơn cần nộp các khoản phí, lệ phí như sau:

+ Lệ phí nộp đơn            150.000 VNĐ

+ Phí công bố đơn          120.000 VNĐ

+ Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung cho mỗi nhóm đến 6 sản phẩm, dịch vụ     180.000 VNĐ

Nếu đơn nhãn hiệu có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi      30.000 VNĐ

+ Phí thẩm định nội dung cho mỗi nhóm đến 6 sản phẩm, dịch vụ       550.000 VNĐ

Nếu đơn nhãn hiệu có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi      120.000 VNĐ

Lưu ý: Trên đây là phí lệ, phí nhà nước cho trường hợp một đơn với một nhóm ngành nghề. Trong trường hợp cần thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên hay chuyển nhượng đơn, người nộp đơn phải nộp thêm lệ phí.

– Phí, lệ phí cấp văn bằng bảo hộ

Sau khi hết thời gian thẩm định nội dung, người nộp đơn đăng ký thương hiệu sẽ nhận được thông báo nộp phí, lệ phí cấp văn bằng bảo hộ với các khoản phí, lệ phí sau:

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận:   120.000 VNĐ

Đơn nhãn hiệu có trên 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ phải nộp thêm cho mỗi nhóm:   100.000 VNĐ

+ Lệ phí đăng bạ : 120.000 VNĐ

+ Lệ phí công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 120.000 VNĐ

 

Phí, lệ phí nộp đơn đăng ký thương hiệu độc quyền quốc tế

đăng ký thương hiệu độc quyền 1

Trong trường hợp khách hàng đăng ký nhãn hiệu quốc tế, đơn đăng ký có nguồn gốc từ Việt Nam theo Hệ thống Madrid cần nộp các khoản phí sau:

 + Phí thẩm định sơ bộ hình thức nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ: 2.000.000VNĐ

 + Phí nộp cho Văn phòng quốc tế có đăng tải tại website: http://wipo.int

Mọi vấn đề quý khách hàng xin vui lòng liên hệ:

Trên đây là những thông tin về đăng ký thương hiệu độc quyền 2021 do Luật Thiên Mã biên soạn. Bạn độc còn thắc mắc về vấn đề này hay bất kỳ vấn đề liên quan đến dịch vụ doanh nghiệp liên hệ với chúng tôi theo hotline 0936.380.888 hoặc để lại thông tin tại mail: luatthienma@gmail.com chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn trực tiếp cho bạn.

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7

Luật Sư Tham chiếu: Ông Nguyễn Văn Hùng (Thuộc Đoàn Luật Sư Hà Nội)