Tuyển dụng

Tuyển dụng các trợ lý giúp việc cho Luật sư Tháng 11/ 2021

Công ty Luật TNHH Thiên Mã trân trọng thông báo: Để tăng cường đội ngũ Trợ lý cho các luật sư nhằm đáp ứng nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho khách hàng, Công ty Luật Thiên Mã đang cần tuyển bổ sung vị trí Trợ lý cho các luật sư tranh tụng,.

Tuyển dụng luật sư tranh tụng quý cuối năm 2022

Công ty Luật TNHH Thiên Mã trân trọng thông báo:
Để tăng cường đội ngũ luật sư nhằm đáp ứng nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho khách hàng, Công ty Luật Thiên Mã đang cần tuyển bổ sung vị trí Luật sư tranh tụng, cụ thể như sau:
Số lượng cần tuyển: 03 người –.