action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Luật sư đại diện theo uỷ quyền

Hoạt động Luật sư đại diện theo uỷ quyền thường để thực hiện các công việc sau:

1. Luật sư đại diện giải quyết các tranh chấp

Rất nhiều các tranh chấp mà cá nhân, doanh nghiệp không muốn hiện diện và muốn ủy quyền cho Luật sư đại diện tham gia giải quyết tranh chấp, hoặc độ khó của vấn đề liên quan đến pháp luật mà cần có luật sư đại diện họ ra mặt để thay họ giải quyết các tranh chấp.
Chúng tôi sẽ thực hiện tư vấn trực tiếp và thực hiện cá dịch vụ pháp lý cần thiết để giải quyết tranh chấp với các nội dung công việc như sau:

1/ Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với tổ chức, tổ chức với tổ chức.

2/ Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp như tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập công ty, hoạt động của công ty.

3/ Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp đất đai trong trường hợp mua bán bán, chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, đăng ký thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, lao động, kinh doanh thương mại đối với các tranh chấp về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, vận chuyển hàng hóa.

4/ Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp giữa công dân với cơ quan nhà nước, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

5/ Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp giữa các cá nhân, pháp nhân trong nước với cá nhân, pháp nhân ở nước ngoài.

Để xem bảng phí của tất cả các dịch vụ pháp lý tại Luật Thiên Mã quý khách hàng quan tâm vui lòng Click tại đây

2. Luật sư đại diện gặp gỡ và đàm phán vụ việc

Gặp gỡ và đàm phán là công việc chính của các luật sư. Chúng tôi thường đại diện khách hàng, thân chủ để gặp gỡ, đàm phán theo quan điểm theo hướng có lợi nhất cho khách hàng.
Trong quá trình giải quyết các vụ án, tranh chấp thì giai đoạn đàm phán, gặp gỡ là rất quan trọng
Đàm phán là việc trao đổi, thỏa thận giữa các bên với nhau nhằm mục đích cùng hợp tác phát triển, thống nhất về kế hoạch, phương án kinh doanh, biện pháp khắc phục hoặc cùng giải quyết một vấn đề phát sinh tranh chấp. Đàm phán là một bước quan trọng, thông qua đàm phán các bên thể hiện được ý chí của mình, thỏa thuận được những ý kiến còn chưa thống nhất đồng thời hiểu rõ hơn về đối tác của mình. Nhằm đảm bảo cho việc đám phán hiệu quả, tránh được rủi ro, bảo vệ quyền và lợi ích một cách tốt nhất, khách hàng thường tìm đến luật sư để được tư vấn.

Việc đàm phán đòi hỏi nhiều năng lực khác nhau của người tham gia đàm phán như tư chất, các quan hệ xã hội, uy tín cá nhân, sự hiểu biết, lòng tự tin, khả năng thuyết phục, tính kiên nhẫn, biết chuẩn bị kế hoạch đàm phán và vận dụng khéo léo các chiến thuật đàm phàn.
Luật sư thường được coi là cá nhân có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt các thông tin và có kiến thức pháp luật sẽ giúp cho các bên khi thương lượng đàm phán sẽ hiệu quả hơn, buổi làm việc sẽ diễn ra nhanh chóng và thuận lợi hơn. Do đó, Luật sư thường sẽ đại diện để trình bày các vấn đề pháp lý trong quá trình đàm phán, luật sư sẽ cố gắng đảm bảo quyền và lợi ích cho khách hàng một cách tốt nhất.

Để xem bảng phí của tất cả các dịch vụ pháp lý tại Luật Thiên Mã quý khách hàng quan tâm vui lòng Click tại đây

3. Luật sư đại diện giải quyết vụ việc tại Toà Án

Đối với một vụ việc, vụ án, Luật sư có thể tham gia với một trong hai tư cách: Một là người đại diện theo ủy quyền của đương sự hoặc là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Với mỗi tư cách pháp lý khác nhau, sẽ được pháp luật quy định khác nhau.
Rất nhiều các tranh chấp mà cá nhân, doanh nghiệp không muốn hiện diện và muốn ủy quyền cho Luật sư đại diện tham gia giải quyết tranh chấp, hoặc độ khó của vấn đề liên quan đến pháp luật mà cần có luật sư đại diện họ ra mặt để thay họ giải quyết các tranh chấp.

Chúng tôi sẽ thực hiện tư vấn trực tiếp và thực hiện cá dịch vụ pháp lý cần thiết để giải quyết trnh chấp với các nội dung công việc như sau:

1/Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với tổ chức, tổ chức với tổ chức.

2/ Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp như tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập công ty, hoạt động của công ty.

3/Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp đất đai trong trường hợp mua bán bán, chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, đăng ký kế thừa, tặng cho quyền sử dụng đất, lao động, kinh doanh thương mại đối với các tranh chấp về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, vận chuyển hàng hóa.

4/ Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp giữa công dân với cơ quan nhà nước, các tổ chức, các đơn vị sự nghiệp công lập

5/Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp giữa các cá nhân, pháp nhân trong nước với cá nhân, pháp nhân ở nước ngoài.

Để xem bảng phí của tất cả các dịch vụ pháp lý tại Luật Thiên Mã quý khách hàng quan tâm vui lòng Click tại đây

4. Luật sư đại diện cho doanh nghiệp.

Được hiểu là các hoạt động doanh nghiệp uỷ quyền và mời Luật sư thay mặt doanh nghiệp tham gia giải quyết các vụ việc.

Trân trọng !

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7
Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7