action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Thủ tục xin giấy phép tư vấn du học

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu học hỏi nâng cao kiến thức cũng trở nên phổ biến. Để đáp ứng nhu cầu này, các tổ chức kinh doanh dịch vụ về tư vấn du học đã được lập ra. Tuy nhiên, để đảm bảo cho hoạt động tư vấn du học đạt hiệu quả, các tổ chức có hoạt động tư vấn du học phải được cấp giấy phép tư vấn du học. Vậy điều kiện, thủ tục cấp giấy phép tư vấn du học nay như thế nào?

giấy phép tư vấn du học

Căn cứ pháp lý:

Cơ sở nào được xin giấy phép tư vấn du học?

Giấy phép tư vấn du học được cấp cho các tổ chức sau:

 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật về doanh nghiệp
 • Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
 • Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam.

Điều kiện để tổ chức được hoạt động tư vấn du học:

Ngoài việc có trụ sở, cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị đảm bảo cho hoạt động tư vấn du học, tổ chức hoạt động tư vấn du học phải có đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ như sau:

+ Có trình độ đại học trở lên

+ Có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương

+ Có chứng chỉ về tư vấn du học liên quan (bồi dưỡng nghiệp vụ)

Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo trường hợp cụ thể tại cơ sở. Văn bản này có những nội dung chủ yếu sau:

+ Mục tiêu, nội dung hoạt động

+ Khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài

+ Kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện

+ Phương án xử lý khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học.

 • Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Danh sách các nhân viên trực tiếp tư vấn du học . Danh sách này cần có các thông tin chủ yếu sau:
 • + Họ và tên
 • + Ngày tháng năm sinh

+ Giới tính

+ Trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ

+ Vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học

 • Bản sao cấp từ sổ gốc, bản sao chứng thực phù hợp quy định có kèm theo bản chính để đối chiếu so sánh với bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của người trực tiếp tư vấn du học.

Thủ tục xin cấp giấy phép tư vấn du học:

 • Tổ chức hoạt động tư vấn du học chuẩn bị một bộ hồ sơ như trên và nộp đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện).
 • Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định hồ sơ và thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ. Nếu hồ sơ đã đáp ứng theo quy định của pháp luật sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Nếu chưa đáp ứng các điều kiện thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra thông báo bằng văn bản gửi cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.
Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7