action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Thủ tục giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn

Để thực hiện thủ tục giải thể cho doanh nghiệp thì bạn cần phải có 1 bộ hồ sơ tương đối phức tạp. Tại vì sao? Vì nó không giống như lúc mới thành lập ra, lúc đó doanh nghiệp chưa có gì. Nhưng đến lúc giải thể doanh nghiệp đã có 1 quá trình hoạt động lâu dài, cần có những nghĩa vụ công ty phải thực hiện. Vì vậy, bạn viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn từ A – Z thủ tục giải thể công ty tnhh để các bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn trong lúc thực hiện.

Trình tự thủ tục để tiến hành giải thể công ty TNHH một thành viên

Trình tự, thủ tục giải thể công ty được quy định tại Điều 202 Luật doanh nghiệp 2014, cụ thể:

Hồ sơ thủ tục giải thể gồm

 • Quyết định giải thể doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Biên bản về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp;
 • Văn bản của cơ quan thuế xác nhận đã quyết toán thuế xong, doanh nghiệp không còn nợ thuế và đã đóng mã số thuế của doanh nghiệp;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
 • Ba số báo liên tiếp hoặc chứng từ chứng minh doanh nghiệp đã thực hiện việc đăng báo;
 • Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản, xác nhận rằng doanh nghiệp không còn nợ ngân hàng nữa và đã đóng tài khoản cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải lập cam kết chưa mở tài khoản tại ngân hàng nếu doanh nghiệp chưa mở tài khoản.

Các bước giải thể công ty TNHH 1 thành viên

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể của doanh nghiệp quyết định này phải có nội dung như sau:

 • Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do doanh nghiệp giải thể;
 • Thời hạn và thủ tục thanh lý hợp đồng và thủ tục thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;
 • Thời hạn thanh toán nợ và thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng kể từ ngày được thông qua quyết định giải thể;
 • Các giải pháp xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ và tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

+ Chủ sở hữu công ty TNHH trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản của doanh nghiệp, trừ trường hợp trong Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng. Lập biên bản về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp ngay sau khi tiến hành thanh lý tài sản.

+ Quyết định giải thể phải kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ cho các chủ nợ (kèm theo tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ).

Bước 2: Doanh nghiệp phải gửi công văn tới cơ quan thuế nơi trụ sở doanh nghiệp đăng ký thuế, đề nghị được quyết toán thuế và đóng mã số thuế cho doanh nghiệp.

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp thanh toán hết các khoản nợ, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh của Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 4: Trong trường hợp hồ sơ nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh sẽ ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp tiến hành thủ tục trả dấu cho cơ quan công an.

=> Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo xóa tên doanh nghiệp ra khỏi sổ đăng ký kinh doanh.

Có thể bạn quan tâm: Công ty tnhh một thành viên là gì? Cơ cấu tổ chức? Có bao nhiêu người?

Trình tự thủ tục để tiến hành giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên

giải thể công ty tnhh 2
Nguồn ảnh: Internet

Hồ sơ làm thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 • Thông báo về việc giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
 • Biên bản họp và quyết định của Hội đồng thành viên về việc giải thể. (Trong đó, văn bản quyết định của chủ sở hữu hoặc cơ quan quyền lực cao nhất của doanh nghiệp phải nêu các nội dung chính như sau: – Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; – Nguyên nhân, lí do dẫn đến việc phải giải thể; – Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thời hạn thanh toán nợ, vv);
 • Danh sách người lao động (hiện có và đã được giải quyết);
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán (gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ về bảo hiểm xã hội);
 • Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty TNHH 2 thành viên trở lên mở tài khoản về việc đã tất toán tài khoản (trong trường hợp doanh nghiệp chưa mở tài khoản tại Ngân hàng, thì phải có văn bản cam kết chưa mở tài khoản Ngân hàng và không nợ ngân hàng hay bất kỳ một tổ chức nào);
 • Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể theo quy định của pháp luật;
 • Thông báo về việc đóng mã số thuế của Cơ quan Thuế (trong trường hợp doanh nghiệp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Thuế);
 • Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp con dấu để huỷ con dấu theo quy định (trong trường hợp doanh nghiệp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Công an);
 • Báo cáo về việc doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ (gồm cả nợ thuế), giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động ( Các khoản nợ phải được thanh toán theo thứ tự như sau: Các khoản nợ lương, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật, trợ cấp thôi việc, và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; Nợ thuế và các khoản nợ khác sau khi doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí để giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về chủ doanh nghiệp tư nhân hay các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty);
 • Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, văn phòng đại diện thì hồ sơ phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể (chấm dứt hoạt động) của chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đó ;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).

Tìm hiểu khái Niệm & Đặc Điểm Công Ty TNHH Hai Thành Viên thì VÀO ĐÂY

Thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Sau khi đã soạn thảo các văn bản theo luật định nêu trên, có thể tiến hành các bước sau:

 • Bước 1: Quyết toán với cơ quan thuế và khóa mã số thuế. Sau đó, tiến hành trả dấu tại Công An thành phố.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ đã chuẩn bị và lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thẩm định và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc
 • Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nếu bạn có thắc mắc về vấn đề giải thể công ty hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ giải thể doanh nghiệp của Công Ty Luật TNHH Thiên Mã , xin vui lòng liên hệ số hotline 0936.380.888 để được tư vấn trực tiếp miễn phí.

Bạn đang xem bài viết “ Trình tự, Thủ Tục giải thể công ty tnhh tại HN & HCMtại chuyên mụcdịch vụ doanh nghiệp

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7