action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

#04 trường hợp không được sang tên sổ đỏ, sổ hồng, quyền sử dụng đất

Trường hợp nào không được sang tên sổ đỏ, sổ hồng năm 2023? Hiện nay, sang tên sổ đỏ là thủ tục nhằm hoàn tất việc chuyển tên của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất sang tên người khác. Tuy nhiên trong một số trường hợp, bên bán hoặc bên mua không đáp ứng đủ điều kiện pháp luật quy định thì không thể thực hiện việc sang tên sổ đỏ được. Trong phạm bài viết dưới đây, Luật sư của Luật Thiên Mã sẽ cung cấp toàn bộ thông tin liên quan đến vấn đề không được sang tên sổ đỏ theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần tư vấn khẩn cấp, hãy liên hệ với Luật sư qua số điện thoại 1900.6174 để được hỗ trợ kịp thời!

truong-hop-nao-khong-duoc-sang-ten-so-do
Trường hợp nào không được sang tên sổ đỏ – sổ hồng – quyền sử dụng đất năm 2023?

Sổ đỏ là gì?

Có thế thấy Luật đất đai cũng như các văn bản pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể về thuật ngữ “sổ đỏ”. Trên thực tế, sổ đỏ chỉ là cách gọi thông thường của người dân dùng để gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với diện dựa trên màu sắc của giấy chứng nhận.

Khoản 16 Điều 3 Luật đất đai 2013 có quy định cụ thể về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.”

Sổ đỏ hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay được người dân thực hiện thủ tục sang tên rất nhiều chủ yếu là phục vụ cho các giao dịch mua bán, chuyển nhượng hoặc tặng cho con cái. Tuy nhiên không phải trường hợp này người sử dụng đất cũng có thể thực hiện việc sang tên sổ đỏ mà việc sang tên còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện của mảnh đất có đảm bảo theo quy định pháp luật hay không.

Trong trường hợp bạn đọc còn bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến vấn đề không được sang tên sổ đỏ, hãy liên hệ ngay với Luật sư của chúng tôi qua số hotline 1900.6174 để được tư vấn luật đất đai chính xác nhất!

Điều kiện được sang tên sổ đỏ – Sổ hồng – Quyền sử dụng đất

>> Luật sư tư vấn chính xác điều kiện được phép sang tên sổ đỏ, gọi ngay 1900.6174

Luật đất đai hiện hành có quy định các điều kiện để thực hiện các thủ tục liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại Điều 188, cụ thể bao gồm các điều kiện sau:

Người sử dụng đất được quyền thực hiện việc chuyển chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Đất hiện không có tranh chấp

– Quyền sử dụng đất không được sử dụng để kê biên tài sản đảm bảo thi hành án

– Đất phải còn thời hạn sử dụng

Ngoài những điều kiện trên thì người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật Đất đai 2013

Việc thực hiện các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất như chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế… phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Thông thường người có quyền sử dụng đất chỉ cần đáp ứng đủ các điều kiện mà chúng tôi nêu trên thì đã có thể thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ. Tuy nhiên sẽ có một số trường hợp việc sang tên sổ đỏ không được diễn ra do người nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho,… không được phép mua, nhận quyền sử dụng đất.

Trong trường hợp bạn đọc còn bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến vấn đề không được sang tên sổ đỏ hoặc điều kiện sang tên sổ đỏ, hãy liên hệ ngay với Luật sư của chúng tôi qua số hotline 1900.6174 để được tư vấn chính xác nhất!

4 Trường hợp không được sang tên sổ đỏ – Sổ hồng – Quyền sử dụng đất năm 2023

>> Luật sư tư vấn chính xác các trường hợp không được sang tên sổ đỏ, gọi ngay 1900.6174

Trong các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, để có thể thực hiện việc sang tên sổ đỏ thì ngoài viêc người có quyền sử dụng đất phải đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013 thì người nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất phải không thuộc các trường hợp không được nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 191 Luật Đất đai 2013, bao gồm 4 trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Tổ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

Trường hợp 2: Tổ chức kinh tế sẽ không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, chỉ trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp 3: Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

Trường hợp 4: Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Như vậy để có thể thực hiện được thủ tục sang tên sổ đỏ thì người có quyền sử dụng đất và người nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sẽ phải đáp ứng đồng thời các điều kiện được quy định ở Điều 188 và Điều 191 Luật Đất đai 2013.

Trong trường hợp bạn đọc còn bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến các trường hợp không được sang tên sổ đỏ, hãy liên hệ ngay với Luật sư của chúng tôi qua số hotline 1900.6174 để được hỗ trợ nhanh chóng nhất!

04-truong-hop-khong-duoc-sang-ten-so-do
04 trường hợp không được sang tên sổ đỏ năm 2023

Các trường hợp khác không được sang tên sổ đỏ – sổ hồng – quyền sử dụng đất

>> Luật sư tư vấn chính xác một số trường hợp khác không được sang tên sổ đỏ, sổ hồng, gọi ngay 1900.6174

Tại Điều 191 Luật đất đai 2013 có quy định các trường hợp không được sang tên sổ đỏ, tuy nhiên trên thực tế cũng có các trường hợp khác cũng không đáp ứng được các điều kiện để có thể chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất từ đó dẫn đến việc không được sang tên sổ đỏ, cụ thể bao gồm:

– Đất không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (đất không có sổ đỏ, sổ hồng)

– Đất hiện đang xảy ra tranh chấp và tranh chấp này chưa được giải quyết

– Đất hết hạn sử dụng, chưa thực hiện thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất

– Đất đang nằm trong diện bị kê biên để đảm bảo thi hành án.

Như vậy nếu thuộc vào một trong các trường hợp nêu trên thì người sử dụng đất sẽ không được sang tên sổ đỏ, sổ hồng khi thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

Trong trường hợp bạn đọc còn bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến 07 trường hợp không được sang tên sổ đỏ, sổ hồng và được sang tên sổ đỏ, hãy liên hệ ngay với Luật sư của chúng tôi qua số hotline 1900.6174 để được giải đáp nhanh chóng, cụ thể!

Các trường hợp được sang tên sổ đỏ có điều kiện

>> Luật sư tư vấn chính xác các trường hợp được sang tên sổ đỏ có điều kiện theo quy định, gọi ngay 1900.6174

Theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành thì nếu người sử dụng đất thuộc vào một trong các trường hợp được quy định tại Điều 192 Luật đất đai 2013 thì sẽ được thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất từ đó có thể được sang tên sổ đỏ, tuy nhiên phải đáp ứng các điều kiện bao gồm:

– Hộ gia đình hoặc cá nhân hiện đang sinh sống xen kẽ trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng nhưng chưa có điều kiện chuyển ra khỏi phân khu đó thì được phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất rừng kết hợp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong phân khu đó.

– Hộ gia đình hoặc cá nhân được Nhà nước giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, được phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ đó.

– Hộ gia đình hoặc cá nhân là dân tộc thiểu số sử dụng đất do Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước thì được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất khi đáp ứng các điều kiện:

+ Sau 10 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất

+ Được Ủy ban nhân dâp xã nơi có đất xác nhận hộ gia đình, ca nhân đồng bào dân tộc thiểu số không có nhu cầu sử dụng.

Trong trường hợp bạn đọc còn bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến các trường hợp không được sang tên sổ đỏ và được sang tên sổ đỏ có điều kiện, hãy liên hệ ngay với Luật sư của chúng tôi qua số hotline 1900.6174 để được giải đáp chính xác!

Thủ tục sang tên sổ đỏ – sổ hồng với trường hợp được sang tên có điều kiện

>> Luật sư hỗ trợ thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ, sổ hồng có điều kiện nhanh nhất, gọi ngay 1900.6174

Trên thực tế hiện nay, thủ tục sang tên sổ đỏ, sổ hồng sẽ được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Người sử dụng đất phải tiến hành thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất tại văn phòng công chứng, thành phần hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

– Phiếu yêu cầu công chứng.

– Hợp đồng hoặc văn bản thể hiện việc chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất

– Sổ đỏ, sổ hồng được nhà nước cấp trước đó

– Các loại giấy tờ chứng minh quan hệ nhân nhân của hai bên như bao sao có chứng thực sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu

– Các tài liệu, chứng từ chứng minh tài sản chung, tài sản riêng (trường hợp một trong hai bên hoặc cả hai đã kết hôn) như Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn; Văn bản cam kết tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng.

– Giấy xác nhận tình trạng độc thân (trường hợp chưa lập gia đình)

– Một trong hai bên nếu ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục thì cần có hợp đồng ủy quyền

Bước 2: Kê khai nghĩa vụ tài chính

Bước 3: Tiến hành sang tên sổ đỏ, sổ hồng

Để tiến hành sang tên sổ đỏ, sổ hồng, người sử dụng đất cần chuẩn bị các thành phần hồ sơ bao gồm:

– Đơn đăng ký biến động đất đai theo mẫu số 09/ĐK được Nhà nước ban hành

– Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất đã thực hiện việc công chứng, chứng thực.

– Bản gốc sổ đỏ được Nhà nước cấp trước đó

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất)

– Các giấy tờ làm căn cứ xác định thuộc đối tượng được miễn thuế (nếu có).

– Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu và các giấy tờ chứng minh thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có).

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các thành phần hồ sơ như trên, cá nhân, hộ gia đình nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh cấp quận/huyện/ thị xã/ thành phố thuộc tỉnh nơi có đất. Nếu cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu thì cũng có thể nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn nơi có đất .

Bước 4: Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính của người yêu cầu.

Người yêu cầu sang tên sổ đỏ sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo thông báo của Chi cục thuế.

Văn phòng đăng ký đất đai tiến hành xác nhận đăng ký biến động đất đai trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đó tiến hành cập nhật, chỉnh lý trong hồ sơ địa chính.

Bước 5: Trao sổ đỏ cho người yêu cầu

Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trao trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người yêu cầu hoặc có thể gửi lại Ủy ban nhân dân cấp xã/phường/thị trấn nếu như cá nhân, hộ gia đình nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai 2013 được hướng dẫn bởi Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì thời hạn sang tên sổ đỏ sổ hồng là không quá 30 ngày tính từ thời điểm có biến động.

Trong trường hợp bạn đọc cần Luật sư hỗ trợ về thủ tục sang tên sổ đỏ trong trường hợp được sang tên sổ đỏ có điều kiện, hãy liên hệ ngay với Luật sư của chúng tôi qua số hotline 1900.6174 để được hỗ trợ miễn phí!

Trên đây là toàn bộ bài viết của Luật Thiên Mã về các nội dung liên quan đến vấn đề 07 trường hợp không được sang tên sổ đỏ, sổ hồng. Hy vọng thông qua bài viết này, sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích, giúp các bạn có thể áp dụng để tự bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của mình cũng như người thân trên thực tế. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề trên, hãy nhấc máy và kết nối ngay đến với chúng tôi qua đường dây nóng 1900.6174 để được hỗ trợ nhanh chóng nhất!

Liên hệ với chúng tôi:

Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ Luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp