action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Mẫu đơn sang tên sổ đỏ – Chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất

Đơn sang tên sổ đỏ là thủ tục pháp lý được áp dụng khi có sự chuyển nhượng quyền sở hữu đối với một bất động sản. Nhưng thủ tục này khá phức tạp, nhiều người gặp khó khăn khi thực hiện. Do đó, nếu không thực hiện đầy đủ và đúng quy trình, việc sang tên sổ đỏ có thể gây ra nhiều rắc rối và tranh chấp sau này.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mẫu đơn sang tên sổ đỏ, các thủ tục cần thiết và các lưu ý quan trọng khi thực hiện, giúp bạn có thể tiến hành thủ tục này một cách hiệu quả và đảm bảo quyền lợi của mình. Trong quá trình thực hiện thủ tục bạn có bất kỳ vướng mắc nào, hãy gọi ngay số hotline 1900.6174để được tư vấn miễn phí và nhanh chóng!

don-sang-ten-so-do
Đơn sang tên sổ đỏ

Khi nào cần chuẩn bị đơn sang tên sổ đỏ?

>> Luật sư hướng dẫn thủ tục sang tên sổ đỏ, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, gọi ngay 1900.6174

Đất đai luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu và nóng sốt hiện nay, nhu cầu mua bán, sử dụng đất cũng vì thế mà ngày càng được gia tăng. Chính vì điều đấy mà pháp luật đất đai là phạm vi mọi người cần tìm hiểu kỹ tránh những sai sót, rắc rối phát sinh khi thực hiện các thao tác mua bán, sang tên chuyển quyền sử sụng đất.

Theo điểm a khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013, sửa đổi, bổ sung năm 2018 trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất phải đăng ký biến động (người dân thường gọi là sang tên Sổ đỏ).

Mẫu Đơn sang tên Sổ đỏ – Đơn chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất

>> Luật sư hỗ trợ làm đơn chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất, gọi ngay 1900.6174

Đơn sang tên sổ đỏ

Dựa vào khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT (sửa đổi khoản 2 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT), khi sang tên, chuyển nhượng Sổ đỏ phải điền vào Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK.

Lưu ý: Người sử dụng đất không được tự lập đơn, mà phải lập đơn theo mẫu đơn Mẫu số 09/ĐK được pháp luật quy định, bộ phận tiếp nhận hồ sơ chỉ tiếp nhận đơn theo

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 09/ĐK
ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNGĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

Kính gửi1: Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Hàm Thuận Nam- tỉnh Bình Thuận

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:…….Quyển….

Ngày…… / …… / …….…

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ        

(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất2

  1.1. Tên (viết chữ in hoa): LÊ HỮU A

  1.2. Địa chỉ(1): Số xx, đường Trần Phú, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

2. Giấy chứng nhận đã cấp3

2.1. Số vào sổ cấp GCN:………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..;

2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;

3. Nội dung biến động về: Đăng ký biến động về chuyển nhượng quyền sử dụng đất 4
3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

– Bà Võ Thị Z.

– Sinh năm 1980.

– CCCD số 054xxxxxx702.

– Địa chỉ: Số xxx, đường Võ Nguyên Giáp, khu phố 2, phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

3.2. Nội dung sau khi biến động:

– Ông Lê Hữu A.

– Sinh năm 1995.

– CCCD số 060xxxxxx915.

– Địa chỉ: Số xx, đường Trần Phú, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

4. Lý do biến động5

– Chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động 6

– Đã nộp tiền sử dụng đất;

– Đã nộp thuế thu nhập cá nhân.

6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:7

– Giấy chứng nhận đã cấp.

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

– Chứng từ đã nộp tiền sử dụng đất.

 

Ngày……. tháng…… năm ……

Công chức địa chính

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày……. tháng…… năm ……

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
Ngày……. tháng…… năm ……

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày……. tháng…… năm ……

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)

Ngày……. tháng…… năm ……

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày……. tháng…… năm ……

Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

Chú ý:

– Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.

– Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;

trường hợp xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ vào Giấy chứng nhận thì không kê khai, không xác nhận các thông tin tại Điểm 5 của mục I, các mục II, III và IV của Đơn này.

– Đối với trường hợp xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận thì không kê khai, không xác nhận các thông tin tại Điểm 5 của Mục I, các mục II và IV của Đơn này.

[CHI TIẾT] Dịch vụ sang tên sổ đỏ, mua bán đất đai, chia, tách thửa đất nhanh chóng 

Hướng dẫn viết Đơn sang tên Sổ đỏ từ A-Z

>> Luật sư hướng dẫn hồ sơ, thủ tục sang tên sổ đỏ nhanh chóng, gọi ngay 1900.6174

1. Nơi nộp đơn

– Trường hợp hộ gia đình, cá nhân:

Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh;

Nếu địa phương chưa có Văn phòng đăng ký đất đai, thì là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh.

– Trường hợp tổ chức: thẩm quyền thuộc về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Thông tin về người chủ sở hữu, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất và thông tin Giấy chứng nhận

Tên người chủ sở hữu, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải viết chữ in hoa.

Điền đúng thông tin trên Giấy chứng nhận đã cấp vào đơn.

3. Điền thông tin biến động đất đai

Có các trường hợp lý do biến động đất đai cụ thể là: Chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, chuyển thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Tùy vào từng trường hợp mà điền thông tin tương ứng. Đối với mẫu ví dụ trên, trường hợp được điền là chuyển nhượng thì nội dung trước vào sau biến động được điền như sau:

– Nội dung trước khi biến động trên Giấy chứng nhận: Điền thông tin khác nhau tùy từng trường hợp biến động (trường hợp sang tên). Nếu trường hợp sang tên khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thì nội dung cần điền là thông tin người chuyển nhượng (người bán). Khi vợ chồng cùng sở hữu chung tài sản thì phải ghi đầy đủ thông tin của cả vợ và chồng.

– Nội dung Giấy chứng nhận sau khi biến động: Điền thông tin người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (người mua) khi trường hợp sang tên là chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tương tự, khi vợ chồng cùng sở hữu chung tài sản thì phải ghi đầy đủ thông tin của cả vợ và chồng.

4. Điền thông tin thực hiện nghĩa vụ tài chính

Điền chính xác thông tin về tình trạng thực hiện nghĩa vụ tài chính (nộp thuế sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân, tiền sử dụng đất,…).

5. Các giấy tờ liên quan khác cần phải có

– Giấy chứng nhận đã cấp trước đó;

– Hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng tặng cho được công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật khi lý do là chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

– Bản án về phân chia di sản với trường hợp thừa kế theo pháp luật, hoặc là di chúc với trường hợp thừa kế theo di chúc.

Tóm lại, thông tin điền vào Đơn đăng ký biến động theo Mẫu số 09/ĐK phải tuyệt đối trung thực và chính xác để tránh những phát sinh không đáng có. Cách viết các nội dung thông tin cần phải khai báo dựa vào hướng dẫn ở trên các bạn sẽ hoàn thiện quá trình sang tên sổ đỏ của mình. Tuy nhiên, khi điền các bạn còn cần phải chú ý một vài vấn đề sau.

[XEM NGAY] Dịch vụ thuê luật sư làm sổ đỏ, sang tên quyền sử dụng nhà đất – Từ [A-Z] 

dien-mau-don-sang-ten-so-do
Điền mẫu đơn sang tên sổ đỏ

Điền mẫu đơn sang tên sổ đỏ cần lưu ý gì?

>> Tư vấn điều kiện sang tên sổ đỏ theo quy định mới nhất, gọi ngay 1900.6174

– Đảm bảo kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp của chủ sử dụng, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp cả giấy tờ chứng minh sự thay đổi.

– Lưu ý các trường hợp không kê khai, không xác nhận các thông tin tại Điểm 5 của Mục I, III và IV của Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất:

+ Trường hợp nếu như chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp thay đổi thửa đất; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

+ Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc của chồng thành tài sản chung của vợ chồng;

+ Trường hợp xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số giấy Chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ vào Giấy chứng nhận.

Trường hợp phải xác định lại diện tích đất ở cho cá nhân, hộ gia đình đã được cấp Giấy chứng nhận thì không kê hai, không xác định các thông tin tại Điểm 5 Mục I, II và IV của Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Trong trường hợp bạn đọc còn bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến vấn trên theo quy định của pháp luật, hãy liên hệ với Luật sư của chúng tôi qua số điện thoại 1900.6174 để được tư vấn luật đất đai trực tuyến chính xác, cụ thể và nhanh chóng!

Trên đây là toàn bộ những thông tin hữu ích về Đơn sang tên sổ đỏ mới nhất, hướng dẫn cách điền mẫu đơn và lưu ý khi điền đơn sang tên sổ đỏLuật Thiên Mã trình bày. Hy vọng thông qua bài viết này, sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích, giúp các bạn có thể áp dụng để tự bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của mình cũng như người thân trên thực tế, tránh những phát sinh không mong muốn.

Nếu còn vướng mắc nào liên quan đến vấn đề trên, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua đường dây nóng Luật Thiên Mã – 1900.6174 để được hỗ trợ nhanh chóng nhất. Xin chân thành cảm ơn.