action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN GỒM NHỮNG GÌ

HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN GỒM NHỮNG GÌ

Khi các cổ đông, thành viên có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp thì cần chuẩn bị hồ sơ chuyển nhượng cổ phần/ phần vốn góp theo đúng quy định của pháp luật. Tùy thuộc vào mỗi loại hình doanh nghiệp mà hồ sơ chuyển nhượng cổ phần công ty tnhh hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn có những điểm khác biệt. Vậy bạn đã nắm được hồ sơ chuyển nhượng cổ phần gồm những gì và thủ tục thực hiện chuyển nhượng tiến hành thế nào là đúng pháp luật chưa?

  1. Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần gồm những gì?

Bạn đã nắm được hồ sơ chuyển nhượng cổ phần gồm những gì theo quy định pháp luật mới nhất chưa? Trong công ty cổ phần, hồ sơ chuyển nhượng cổ phần được quy định trong pháp luật về doanh nghiệp. Theo quy định cũ, khi các cổ đông sáng lập của công ty cổ phần thực hiện chuyển nhượng, thay đổi phần vốn góp hoặc tỷ lệ vốn góp sẽ phải làm thủ tục thông báo trên Sở kế hoạch và đầu tư. Tuy nhiên, theo quy định mới của Nghị đinh 108/2018/NĐ-CP thì không phải mọi trường hợp chuyển nhượng cổ phần đều phải thực hiện trên Sở kế hoạch và đầu tư. Theo đó, chỉ trong trường hợp cổ đông sáng lập không góp đủ hoặc không góp phần vốn như đã cam kết thì doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo lên Sở điều chỉnh lại thông tin của cổ đông. Trong các trường hợp còn lại, doanh nghiệp sẽ làm hố sơ chuyển nhượng cổ phần ghi nhận việc chuyển nhượng và lưu ở nội bộ doanh nghiệp.

Vậy hồ sơ chuyển nhượng cổ phần gồm những gì để thay đổi thông tin cổ đông sáng lập?  Theo quy định bao gồm: Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập; Bản sao biên bản họp của đại hội đồng cổ đông; Bản sao quyết định của công ty về việc thay đổi thông tin cổ đông sáng lập; Giấy ủy quyền của người thực hiện thủ tục thay đổi thông tin

Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần trong trường hợp còn lại: Khi thực hiện chuyển nhượng cổ phầm, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ ghi nhận chuyển nhượng giữa các cổ đông gồm có: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông biểu quyết việc chuyển nhượng phần vốn góp; Quyết định ghi nhận việc chuyển nhượng phần vốn góp, Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng khi các bên đã thực hiện chuyển nhượng xong.

  1. Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần công ty tnhh mới nhất.

Khi các thành viên thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp của mình thì phải chuẩn bị hồ sơ chuyển nhượng cổ phần công ty tnhh nộp lên Sở kế hoạch và đầu tư. Trong công ty TNHH, vốn điều lệ do các thành viên góp vốn theo tỷ lệ nhất định, phần vốn này không được chia thành các phần bằng nhau và không phải là cổ phần. Khác với công ty cổ phần, các thành viên trong công ty TNHH khi thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ góp vốn ban đầu sẽ phài làm hồ sơ chuyển nhượng cổ phần công ty tnhh để thông báo lên Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở.

Theo quy định của Nghị định 108/2018/NĐ-CP, hồ sơ chuyển nhượng cổ phần công ty tnhh bao gồm: Thông báo thay đổi, 01 bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên, 01 Quyết định của Hội đồng thành viên, Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên, Biên bản thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên (khi đã nghĩa vụ trong Hợp đồng chuyển nhượng), Giấy ủy quyền và bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ thay đổi tại Sở kế hoạch và đầu tư.

Trong Thông báo thay đổi phải có đầy đủ nội dung: Thông tin của doanh nghiệp (Tên, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh); Thông tin giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên; Tỷ lệ góp vốn ban đầu; Nội dung chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên; Tỷ lệ góp vốn mới sau khi thay đổi. (Biểu mẫu được quy định theo Phụ lục II-1 của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp).

  1. Trình tự, thủ tục thực hiện chuyển nhượng cổ phần.

Sau khi chuẩn bị 01 bộ hồ sơ chuyển nhượng cổ phần, doanh nghiệp có thể nộp qua mạng (thông qua chữ ký số hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh) hoặc nộp trực tiếp tại Sở kế hoạch và đầu tư quản lý.

Các bước nộp hồ sơ qua mạng như sau: Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định. Sau đó scan hồ sơ, đẩy lên mạng và nộp vào Phòng đăng ký kinh doanh. Trong vòng 03 ngày làm việc, nếu hồ sơ có thiếu sót, Sở kế hoạch và đầu tư gửi thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chuyển nhượng cổ phần không sai sót, Sở sẽ ra thông báo hồ sơ doanh nghiệp hợp lệ. Khi đó, người được ủy quyền nộp hồ sơ in thêm Giấy biên nhận hồ sơ (được Sở gửi ngay khi nộp hồ sơ qua mạng) và Thông báo hồ sơ hợp lệ đem nộp cùng bản giấy hố sơ đã Scan tại Sở kế hoạch và đầu tư. Sau 01 ngày làm việc, người được ủy quyền tới nhận Xác nhận về việc chuyển nhượng cổ phần của doanh nghiệp

Các bước nộp hồ sơ trực tiếp như sau: Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ và đem nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư. Sau 03 ngày làm việc, nếu hồ sơ đúng quy định, Sở kế hoạch và đầu tư sẽ cấp Xác nhận thay đổi thông tin cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ có thiếu sót, Sở sẽ trả lại hồ sơ cùng với Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Trên đây là toàn bộ những thông tin cần biết khi doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chuyển nhượng cổ phần. Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà hồ sơ chuyển nhượng cổ phần công ty tnhh hoặc công ty cổ phần có sự khác biệt. Nếu bạn có thắc mắc hồ sơ chuyển nhượng cổ phần gồm những gì có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chính xác.

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7