action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Thủ tục giải thể công ty TNHH

Giải thể công ty TNHH là một thủ tục được quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 2014 nhằm chấm dứt hoạt động kinh doanh và chấm dứt sự tồn tại của công ty TNHH đó theo quyết định của chủ sở hữu (công ty TNHH một thành viên) hoặc quyết định của hội đồng thành viên (công ty TNHH hai thành viên).

Thủ tục giải thể công ty TNHH nhanh

Khi nào công ty TNHH tiến hành giải thể?

Công ty TNHH sẽ phải tiến hành giải thể khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp năm 2014, đó là:

 • Khi thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ đã hết nhưng không tiến hành gia hạn;
 • Theo quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc hội đòng thành viên
 • Không tiến hành chuyển đổi loại hình trong thời hạn 06 tháng đối với công ty TNHH hai thành viên trong trường hợp không đủ số lượng thành viên;
 • Bị cơ quan nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Muốn biết thêm Hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định 2020 thì VÀO ĐÂY

Điều kiện tiến hành giải thể công ty TNHH?

Để tiến hành thủ tục giải thể, công ty TNHH cần đảm bảo đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Một là công ty phải tiến hành thanh toán hết các khoản nợ cũng như nghĩa vụ tài sản khác;
 • Hai là công ty không trong thời gian tham gia giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc trọng tài.

Muốn biết thêm Các bước thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp hiện nay thì VÀO ĐÂY

Các bước tiến hành giải thể công ty TNHH?

Từ các trường hợp tiến hành giải thể của công ty TNHH ta có thể thấy có hai trường hợp tiến hành giải thể công ty; hai trường hợp này được thực hiện theo các bước khác nhau:

Thủ tục giải thể công ty TNHH tại hà nội

Trường hợp giải thể tự nguyện

Khi công ty TNHH tiến hành giải thể tự nguyện công ty cần thực hiện các bước sau:

Luật sư tư vấn giải thể công ty hỗ trợ thuế năm 2020

Gọi ngay: 0936.380.888

Bước 1: Công ty TNHH hai thành viên trở lên thông qua quyết định giải thể. Quyết định này được ký bởi chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch hội đồng thành viên công ty; quyết định phải đảm bảo có các nội dung sau:

 • Tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của công ty
 • Lý do công ty tiến hành giải thể;
 • Thời hạn và các bước công ty tiến hành thanh toán khoản nợ
 • Phương án thực hiện các nghĩa vụ từ hợp đồng lao động (như nợ bảo hiểm hoặc nợ lương của người lao động;
 • Người đại diện theo pháp luật của công ty ký và ghi rõ họ tên

Quyết định giải thể của công ty TNHH hai thành viên trở lên phải có sự nhất trí của các thành viên về các nội dung sau: thời hạn tiến hành thanh lý tài sản công ty và các khoản nợ của công ty; phương án tiến hành xử lý các nghĩa vụ về tài sản và nợ;…

Muốn biết thêm Thủ tục giải thể chi nhánh công ty tnhh – Hướng dẫn chi tiết thì VÀO ĐÂY

Bước 2: Công ty tiến hành thanh lý tài sản. Việc thanh lý tài sản được thực hiện bởi chủ sở hữu công ty hoặc hội đồng thành viên nếu công ty không có tổ thanh lý tài sản.

Bước 3: Thông báo quyết định giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ tiến hành thông báo quyết định giải thế đến cơ quan đăng ký kinh doanh bao gồm:

 • Biên bản họp về việc giải thể công ty (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên);
 • Thông báo về việc giải thể công ty theo quy định của pháp luật;
 • Giấy ủy quyền tiến hành thực hiện thủ tục giải thể (trong trường hợp ủy quyền)

Thủ tục này được thực hiện trong 07 ngày kể từ ngày công ty thông qua quyết định giải thể.

Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về hồ sơ giải thể doanh nghiệp được nộp tới Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính như sau:

 • Thông báo giải thể công ty phù hợp với từng loại công ty theo quy định tại Thông tư 02/2019/TT – BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
 • Báo cáo về việc tiến hành thanh lý tài sản của công ty và phương án thực hiện;
 • Danh sách chủ nợ của công ty và số nợ công ty đã tiến hành thanh toán (gồm có nợ thanh toán hết và chưa thanh toán hết)
 • Danh sách người lao động và phương án giải quyết quyền lợi sau khi có quyết định giải thể công ty;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty và con dấu công ty (trong trường hợp con dấu của công ty do cơ quan công an cấp thì công ty phải tiến hành trả con dấu và giấy chứng chứng nhận thu hồi con dấu)

Muốn biết thêm Hồ sơ cần chuẩn bị thủ tục giải thể doanh nghiệp thì VÀO ĐÂY

Bước 4: Thanh toán khoản nợ của công ty theo quy định tại Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014 đó là:

 • Thanh toán các khỏan nợ của người lao động trước như: nợ lương; trợ cấp thôi việc; bảo hiểm xã hội;
 • Nghĩa vụ thuế
 • Các khoản nợ khác ngoài các khoản trên.
Thủ tục giải thể công ty TNHH hiện nay

Trường hợp giải thể bắt buộc

Công ty TNHH có thể buộc phải tiến hành thủ tục giải thể khi bị Cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Tòa án ra quyết định giải thể. Thủ tục tiến hành giải thể công ty TNHH trong trường hợp này được tiến hành như sau:

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành thông báo tình trạng công ty tiến hành giải thể

Bước 2: Công ty tiến hành ra quyết định giải thể trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty hoặc Quyết định của Tòa án.

Bước 3: Công ty TNHH thực hiện nghĩa vụ tài chính với chủ nợ, cơ quan nhà nước và người lao động theo thứ tự ưu tiên của quy định pháp luật.

Bước 4: Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng của công ty trên hệ thống thông tin

Trên đây là thủ tục giải thể công ty TNHH, để được tư vấn và giải đáp những vấn đề liên quan đến giải thể công ty TNHH vui lòng liên hệ Cty Luật Thiên Mã: 0936.380.888

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7

Luật Sư Tham chiếu: Ông Nguyễn Văn Hùng (Thuộc Đoàn Luật Sư Hà Nội)