action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Luật sư đại diện giải quyết vụ việc tại Toà Án

Luật sư đại diện giải quyết vụ việc tại Toà Án

Đối với một vụ việc, vụ án, Luật sư có thể tham gia với một trong hai tư cách: Một là người đại diện theo ủy quyền của đương sự hoặc là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Với mỗi tư cách pháp lý khác nhau, sẽ được pháp luật quy định khác nhau.

Rất nhiều các tranh chấp mà cá nhân, doanh nghiệp không muốn hiện diện và muốn ủy quyền cho Luật sư đại diện tham gia giải quyết tranh chấp, hoặc độ khó của vấn đề liên quan đến pháp luật mà cần có luật sư đại diện họ ra mặt để thay họ giải quyết các tranh chấp.

Chúng tôi sẽ thực hiện tư vấn trực tiếp và thực hiện cá dịch vụ pháp lý cần thiết để giải quyết trnh chấp với các nội dung công việc như sau:

 • Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với tổ chức, tổ chức với tổ chức
 • Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp như tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập công ty, hoạt động của công ty…
 • Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp đất đai trong trường hợp mua bán bán, chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, đăng ký kế thừa, tặng cho quyền sử dụng đất, lao động, kinh doanh thương mại đối với các tranh chấp về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, vận chuyển hàng hóa…
 • Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp giữa công dân với cơ quan nhà nước, các tổ chức với cơ quan nhà nước
 • Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp giữa các cá nhân, pháp nhân trong nước với cá nhân, pháp nhân ở nước ngoài

Chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Tiếp nhận thông tin và hồ sơ vụ việc và các chứng cứ, giấy tờ liên quan đến vụ việc tranh chấp thực tế khi đương sự yêu cầu.
 • Xác định về điều kiện, thẩm quyền giải quyết, thời gian thực hiện.
 • Thu thập thông tin, tài liệu và các điều kiện chứng minh khác theo quy định pháp luật để thực hiện nhiệm vụ
 • Hoàn thiện hồ sơ tham gia đại diện giải quyết tranh chấp hoặc tham gia tố tụng
 • Luật sư tham gia giải quyết tranh chấp hoặc tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người bị hại, người liên quan.
 • Liên hệ Luật sư: 0936.380.888 
Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7