action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Nợ thuế bao nhiêu thì bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật Việt Nam

Nợ thuế bao nhiêu thì bị cưỡng chế? là một vấn đề quan trọng mà các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp phải đối mặt. Việc nộp đầy đủ và đúng hạn các khoản thuế là trách nhiệm pháp lý của mỗi người, nhằm đảm bảo sự cân đối ngân sách và phát triển kinh tế của quốc gia. Tuy nhiên, trong trường hợp không tuân thủ các quy định về thuế, cưỡng chế là một biện pháp mạnh mẽ được áp dụng để đảm bảo sự tuân thủ và thu hồi nợ thuế.

Vậy, câu hỏi đặt ra là: Nợ thuế bao nhiêu thì chúng ta sẽ đối mặt với biện pháp cưỡng chế? Hãy cùng Luật Thiên Mã tìm hiểu vấn đề này để hiểu rõ hơn về quy trình và quyền lợi liên quan đến cưỡng chế thuế.

>> Luật sư tư vấn miễn phí về vấn đề Nợ thuế bao nhiêu thì bị cưỡng chế? Gọi ngay 1900.6174

Cưỡng chế nợ thuế là gì?

Trong thực tế, có nhiều trường hợp doanh nghiệp gặp phải tình huống sau: Họ tự động trừ tiền thuế từ tài khoản ngân hàng mà không có giấy nộp tiền tương ứng.

Trong trường hợp như vậy, doanh nghiệp sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế. Như vậy, cưỡng chế nợ thuế là một phương pháp mà Tổng cục Thuế sử dụng để giải quyết tình trạng nợ thuế có khả năng thu hồi theo quy định của Luật Quản lý Thuế.

>> Luật sư tư vấn miễn phí vấn đề Có những biện pháp cưỡng chế nợ thuế nào ? Gọi ngay 1900.6174

Có những biện pháp cưỡng chế nợ thuế nào ?

Trong việc thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có nhiều biện pháp cưỡng chế được áp dụng, bao gồm:

 • Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; yêu cầu phong toả tài khoản;
 • Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập;
 • Dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
 • Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng;
 • Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật;
 • Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ;
 • Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.

>> Luật sư tư vấn về vấn đề Nợ thuế bao nhiêu thì bị cưỡng chế? Gọi ngay 1900.6174

Nợ thuế bao lâu thì bị cưỡng chế theo quy định pháp luật

Trong trường hợp bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có các trường hợp sau:

 •  Người nộp thuế nợ tiền thuế, chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật
 • Người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế có hành vi bỏ trốn hoặc tẩu tán tài sản.
 •  Người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế có thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày mà người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Trừ các trường hợp khác được quy định trong pháp luật.

Quyết định về việc nộp dần số tiền thuế nợ sẽ được thủ trưởng cơ quan quản lý thuế xem xét dựa trên đề nghị của người nộp thuế và cần có sự bảo lãnh từ một tổ chức tín dụng. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về số lần nộp dần, cũng như hồ sơ và thủ tục liên quan đến việc nộp dần số tiền thuế nợ.

no-thue-bao-lau-thi-bi-cuong-che-ban-co-biet

Sẽ không áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với người nộp thuế có nợ phí hải quan và lệ phí liên quan đến hàng hóa và phương tiện qua cảnh.

Các cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế trước khi rời nước và có thể bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất cảnh và nhập cảnh. Điều này có nghĩa là các cá nhân đại diện pháp luật của doanh nghiệp phải đảm bảo việc nộp thuế cho doanh nghiệp đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế trước khi rời khỏi đất nước.

Trong trường hợp không hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, cá nhân này có thể bị tạm hoãn việc xuất cảnh theo quy định của pháp luật liên quan đến xuất cảnh và nhập cảnh.

>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí Quy trình cưỡng chế nợ thuế? Gọi ngay 1900.6174

Quy trình cưỡng chế nợ thuế

1. Việc lập danh sách:

Nợ thuế bao lâu thì bị cưỡng chế? Đối tượng phải xác minh thông tin là một quy trình thực hiện hàng tháng sau khi thông báo về tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp được ban hành. Công chức của cơ quan thuế thực hiện việc lập danh sách theo các quy định sau đây:

a) Xác định đối tượng chuẩn bị áp dụng biện pháp cưỡng chế:

– Các trường hợp mà áp dụng biện pháp cưỡng chế được hướng dẫn chi tiết tại phần II của quy trình này.

– Các đối tượng có hành vi bỏ trốn hoặc tẩu tán tài sản:

– Hành vi bỏ trốn dựa trên một trong các thông tin sau đây:

– Đã có quyết định về cưỡng chế theo quy định nhưng đối tượng bị cưỡng chế chưa nộp đủ số tiền thuế ghi trong quyết định cưỡng chế.

– Đối tượng bị cưỡng chế không hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa điểm đăng ký kinh doanh, có xác nhận từ Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã tại địa phương mà đối tượng bị cưỡng chế hoạt động kinh doanh, và cơ quan thuế đã kiểm tra và xác định rằng đối tượng bị cưỡng chế không hoạt động kinh doanh nữa.

thoi-gain-no-thue-bao-lau-thi-bi-cuong-che

Điều này bao gồm cả trường hợp giải thể không tuân thủ quy trình theo Luật Doanh nghiệp và trường hợp đối tượng bị cưỡng chế thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh nhưng không thông báo cho cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, tính từ ngày có sự thay đổi thông tin theo quy định tại Điều 27 của Luật Quản lý thuế.

Hành vi tẩu tán tài sản là hành vi mà đối tượng bị cưỡng chế thực hiện để chuyển nhượng, cho, bán tài sản, giải tỏa hoặc tẩu tán số dư tài khoản một cách bất thường, không liên quan đến các giao dịch thông thường trong quá trình sản xuất kinh doanh, trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định cưỡng chế.

Khi người nợ thuế có một trong hai hành vi trên, thì cần xem xét biện pháp cưỡng chế nào phù hợp để tổng hợp vào danh sách và thực hiện trình tự các bước cưỡng chế theo quy định.

b) Các đối tượng tạm dừng cưỡng chế hoặc chưa thực hiện cưỡng chế:

– Tạm dừng cưỡng chế: Đối với những trường hợp đã có quyết định từ cơ quan thuế yêu cầu người nợ thuế nộp tiền nợ thuế một cách dần dần, công chức cưỡng chế không cần tổng hợp vào danh sách chuẩn bị áp dụng biện pháp cưỡng chế.

– Chưa thực hiện cưỡng chế: Đối với những trường hợp đã có thông báo từ cơ quan thuế yêu cầu người nợ thuế không phải nộp tiền chậm nộp thuế, vì hàng hóa hoặc dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán, nên không nộp thuế kịp thời, thì không cần tổng hợp vào danh sách chuẩn bị áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với trường hợp này.

>> Xem thêm: Nợ thuế có bị truy tố không?

2. Đối với việc thu thập và xác minh thông tin của đối tượng chuẩn bị cưỡng chế, ta có các điểm sau:

a) Dựa trên danh sách các đối tượng áp dụng biện pháp cưỡng chế, như đã được hướng dẫn trong điểm 1, phần V, phần I của quy trình này, cơ quan thuế tiến hành lập danh sách và xác minh thông tin phù hợp cho từng biện pháp. Quá trình xác minh thông tin được thực hiện bởi các tổ chức và cá nhân sau:

– Từ cơ quan thuế.

– Từ đối tượng bị cưỡng chế.

– Từ các bên có liên quan.

b) Ban hành văn bản xác minh thông tin đối với những trường hợp cơ sở dữ liệu về người nộp thuế chưa đầy đủ để thực hiện biện pháp cưỡng chế.

– Thủ trưởng cơ quan thuế sẽ ký và ban hành các văn bản xác minh thông tin gửi đến tổ chức hoặc cá nhân liên quan.

– Nếu được ủy quyền hoặc được phân công chịu trách nhiệm cho công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, cấp phó có thể được giao để ký thay các văn bản xác minh thông tin.

Trong trường hợp này, cấp phó sẽ chịu trách nhiệm trước người đứng đầu của cơ quan, tổ chức và trước pháp luật.

3. Đối với việc tổng hợp vào danh sách cưỡng chế bằng các biện pháp tiếp theo, ta có các điểm sau:

Căn cứ vào danh sách các đối tượng đã xác minh thông tin theo hướng dẫn tại điểm 2, phần V, phần I của quy trình này, các trường hợp sau đây sẽ được tổng hợp vào danh sách áp dụng biện pháp cưỡng chế:

– Trường hợp đã gửi văn bản xác minh thông tin, nhưng đối tượng bị cưỡng chế hoặc các tổ chức, cá nhân có liên quan đã cung cấp thông tin không đầy đủ.

tim-hieu-no-thue-bao-nhieu-thi-bi-cuong-che

– Trường hợp đã gửi văn bản xác minh thông tin, nhưng đối tượng bị cưỡng chế hoặc các tổ chức, cá nhân có liên quan đã cung cấp đầy đủ thông tin, nhưng chứng minh rằng không thể thực hiện được biện pháp cưỡng chế trong trường hợp này.

Công chức cưỡng chế sẽ lập danh sách áp dụng các biện pháp cưỡng chế cho những trường hợp được nêu trên.

4. Ban hành quyết định cưỡng chế:

Dựa trên danh sách áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo hướng dẫn tại điểm 3, phần V của quy trình này, cơ quan thuế sẽ lập quyết định cưỡng chế.

Thủ trưởng cơ quan thuế sẽ quyết định đối tượng nào phải thực hiện áp dụng biện pháp cưỡng chế ngay, dựa trên các tiêu chí sau: số tiền thuế nợ lớn, thời gian nợ thuế kéo dài, ảnh hưởng đến cân đối ngân sách trên địa bàn, gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong trường hợp quay trở lại biện pháp cưỡng chế trước đó hoặc chuyển sang biện pháp tiếp theo hoặc khi cơ quan Hải quan yêu cầu áp dụng ngay biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, nhưng biện pháp trích tiền từ tài khoản và biện pháp khấu trừ một phần tiền lương vẫn còn hiệu lực.

Trong các quyết định mới được ban hành, sẽ được bổ sung vào Điều 3, sau dòng chữ “Quyết định có hiệu lực kể từ ngày… đến ngày”, với nội dung: “Quyết định này (mới) thay thế cho quyết định… (số quyết định và ngày/tháng/năm ban hành quyết định)… về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp…”.

5. Gửi quyết định cưỡng chế:

a) Đối với đối tượng bị cưỡng chế:

– Đối tượng bị cưỡng chế thuộc các trường hợp như sau: có số tiền thuế nợ lớn, thời gian nợ thuế kéo dài, ảnh hưởng cân đối ngân sách trên địa bàn, gây bức xúc trong xã hội, và ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Trường hợp này, bộ phận cưỡng chế sẽ giao trực tiếp quyết định cưỡng chế cho đối tượng bị cưỡng chế.

– Đối tượng bị cưỡng chế thuộc các trường hợp như sau: có trụ sở hoặc nơi cư trú không cùng địa bàn huyện với cơ quan thuế, hoặc trên cùng địa bàn huyện nhưng thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, hoặc gặp khó khăn khác. Trong trường hợp này, bộ phận hành chính sẽ gửi quyết định cưỡng chế qua bưu điện, sử dụng hình thức bảo đảm. Nếu quyết định cưỡng chế qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm bị trả lại, thì quyết định sẽ tiếp tục được gửi lần thứ ba.

b) Đối với cơ quan, tổ chức liên quan:

– Đối với cơ quan, tổ chức có trụ sở trên cùng địa bàn huyện với cơ quan thuế, quyết định cưỡng chế sẽ được giao trực tiếp cho cơ quan, tổ chức liên quan, liên quan đến việc thi hành quyết định hành chính thuế.

– Đối với cơ quan, tổ chức có trụ sở không cùng địa bàn huyện với cơ quan thuế, hoặc trên cùng địa bàn huyện nhưng thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, hoặc gặp khó khăn khác, quyết định cưỡng chế sẽ được gửi qua bưu điện, sử dụng hình thức bảo đảm, đến cơ quan, tổ chức liên quan, liên quan đến việc thi hành quyết định hành chính thuế.

– Trong trường hợp cưỡng chế yêu cầu sự phối hợp của Ủy ban nhân dân cấp xã/phường/thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã), quyết định cưỡng chế phải được gửi đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức cưỡng chế trước khi thi hành, nhằm đảm bảo sự phối hợp trong quá trình thực hiện.

>> Xem thêm:Đòi nợ không có giấy tờ như thế nào? Liên hệ cơ quan giải quyết nào?

6. Tổ chức thực hiện.

a) Hằng ngày, bộ phận Cưỡng chế và Nộp thuế (CCNT) phối hợp chặt chẽ với bộ phận Kê khai và Kế toán thuế để theo dõi quá trình thi hành Quyết định Cưỡng chế (QĐCC) cho đến khi số tiền thuế nợ được nộp vào Ngân sách Nhà nước (NSNN).

b) Trong trường hợp đã ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp tiếp theo, nhưng có thông tin và điều kiện để thực hiện biện pháp cưỡng chế trước đó, các trường hợp này sẽ được chuyển vào danh sách áp dụng biện pháp cưỡng chế trước.

c) Cơ quan thuế có trách nhiệm ban hành quyết định cưỡng chế và đăng tải nó trên trang thông tin điện tử ngành thuế theo các hình thức sau:

– Trong ngày ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng hoặc thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng, công chức CCNT sẽ gửi các văn bản này cho bộ phận phụ trách trang thông tin điện tử ngành thuế để được đăng tải.

– Bộ phận phụ trách trang thông tin điện tử ngành thuế, do sự phân công của thủ trưởng cơ quan thuế, chịu trách nhiệm đăng tải thông tin này.

>> Liên hệ với luật sư tư vấn miễn phí về mội vấn cưỡng chế khi bị nợ thuế. Gọi ngay 1900.6174

Trên đây là giải đáp của Luật Thiên Mã về Nợ thuế bao nhiêu thì bị cưỡng chế? Trên thực tế, quy định về cưỡng chế nợ thuế thường được áp dụng để tăng cường sự tuân thủ của các cá nhân và tổ chức đối với luật thuế. Điều này giúp bảo đảm nguồn tài chính cho các hoạt động chính phủ và hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững.

 

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7