action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Cấp lại sổ đỏ bao nhiêu ngày? Chi phí cấp sổ đỏ hết bao nhiêu tiền?

Thời gian cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ bao nhiêu ngày? Chi phí cấp lại sổ đỏ theo quy định mới nhất hiện nay là bao nhiêu tiền? Đây là câu hỏi chúng tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân trong thời gian gần đây bởi sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đóng vai trò rất quan trọng trong các thủ tục pháp lý liên quan đến chuyển nhượng, sang tên, tặng cho đất đai. Chính vì vậy, trong bài viết dưới đây Luật sư của Luật Thiên Mã sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến thời gian cấp, cấp lại, đổi sổ đỏ, sổ hồng là bao lâu và một số vấn đề pháp lý khác liên quan một cách đầy đủ nhất. Trường hợp bạn đọc cần trao đổi với Luật sư, bạn hãy gọi ngay đến số hotline 1900.6174 để được Luật sư tư vấn kịp thời và chính xác nhất!

cap-lai-so-do-bao-nhieu-ngay
Thời gian cấp lại sổ đỏ, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao nhiêu ngày?

Cấp lại sổ đỏ bao nhiêu ngày? Thời gian cấp, sang tên, đổi sổ đỏ là bao lâu?

>> Luật sư tư vấn chính xác thời gian cấp lại sổ đỏ bao nhiêu ngày theo quy định mới nhất, gọi ngay 1900.6174

Căn cứ quy định Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định thời gian cấp Giấy chứng nhận lần đầu: Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc.

Căn cứ quy định theo điểm q khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, được sửa đổi tại khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở bị mất là không quá 10 ngày làm việc

Tại khoản 40 Điều 2 Nghị định này cũng quy định rõ thời gian giải quyết thủ tục sang tên (đăng ký biến động) như sau:“Chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 10 ngày”.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận được tăng thêm 10 ngày (không quá 40 ngày), thời gian sang tên Giấy chứng nhận tăng thêm 10 ngày (không quá 20 ngày).

Căn cứ quy định pháp luật nêu trên:

· Thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (thường được gọi là sổ đỏ, sổ hồng) không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian được tăng thêm 10 ngày, tức không quá 40 ngày làm việc.

· Thời giải quyết thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (thường được gọi là sổ đỏ, sổ hồng) là không quá 10 ngày làm việc.

· Thời gian sang tên sổ hồng là không quá 10 ngày làm việc. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian được tăng thêm 10 ngày, tức không quá 20 ngày làm việc

Người dân lưu ý rằng, thời gian nêu trên là tính theo ngày làm việc, không tính ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật; thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, trưng cầu giám định. Do đó, để biết chính xác thời gian mà cơ quan có thẩm quyền trả kết quả, người dân cần hỏi cán bộ xử lý hoặc căn cứ theo phiếu hẹn trả kết quả khi nộp hồ sơ.

Trong trường hợp bạn đọc còn bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến cấp lại sổ đỏ bao nhiêu ngày, hãy liên hệ ngay qua số điện thoại của Luật sư 1900.6174 để được hỗ trợ tư vấn pháp luật chính xác nhất!

Thời gian cấp, cấp lại, sang tên đổi sổ mà bị chậm thì xử lý thế nào?

>> Luật sư hướng dẫn cách xử lý khi chậm cấp lại, sang tên sổ đỏ NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC, gọi ngay 1900.6174

Hỏi bộ phận tiếp nhận giải quyết hồ sơ về việc quá thời gian cấp, cấp lại, sang tên

Căn cứ theo Khoản 8 Điều 19 Nghị định 61/2018/NĐ-CP quy định như sau: Các hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ sau khi được cán bộ giải quyết thẩm định không đủ điều kiện được cấp lại, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản. Trong văn bản phải nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ và văn bản đó phải tuân thủ theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ để gửi cho tổ chức, cá nhân thông qua Bộ phận Một cửa. Thông báo được nhập vào mục trả kết quả của Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định.

Như vậy, sau khi hết thời hạn theo quy định, cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ vẫn chưa giải quyết thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Tuy nhiên, nếu đã quá thời hạn cấp, cấp lại, sang tên sổ đỏ mà cơ quan có thẩm quyền cấp vẫn chưa trả kết quả, người dân cần liên hệ trực tiếp đến bộ phận tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của cơ quan đó để hỏi về thông tin hồ sơ của mình.

Khiếu nại về việc quá thời gian cấp, cấp lại, cấp đổi, sang tên sổ đỏ sổ hồng

Việc chậm cấp sổ đỏ là việc thực hiện hành vi hành chính về quản lý đất đai chậm trễ, vì vậy, đối tượng bị khiếu nại là hành vi hành chính về quản lý đất đai. Người dân có thể lựa chọn hai hình thức khiếu nại: khiếu nại bằng đơn hoặc khiếu nại trực tiếp.

Đối với khiếu nại bằng đơn, căn cứ theo Điều 8 Luật Khiếu nại 2011, người dân cần điền đơn khiếu nại đầy đủ và rõ ràng về ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

Đối với khiếu nại trực tiếp, người khiếu nại đến trực tiếp cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, người tiếp nhận khiếu nại sẽ hướng dẫn viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung như khiếu nại bằng đơn.

Căn cứ Điều 17, Điều 18 và Điều 19 Luật Khiếu nại 2011 quy định về thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định, hành vi hành chính, những người giữ chức vụ sau đây có thẩm quyền giải quyết khiếu nại:

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng phòng và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi hành chính của chính mình và của người mình trực tiếp quản lý .

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong trường hợp:

+ Lần đầu đối với quyết định, hành vi hành chính của chính bản thân mình.

+ Lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã/phường, Trưởng phòng và tương đương (Khi việc khiếu nại đó đã giải quyết lần đầu nhưng người dân vẫn tiếp tục khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết).

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện (Khi việc khiếu nại đó đã giải quyết lần đầu nhưng người dân vẫn tiếp tục khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết).

Như vậy, khi có nhu cầu khiếu nại về sự chậm trễ khi cấp sổ đỏ, người dân chọn 1 trong 2 cách trên để thực hiện. Cần lưu ý rằng, người dân phải khiếu nại đúng người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại và khi khiếu nại thì có thể tự mình thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện thay.

Khởi kiện quyết định hành chính về việc chậm cấp, quá thời gian cấp lại sổ đỏ

Khởi kiện khi bị chậm giải quyết, bị từ chối giải quyết cấp Sổ đỏ sau khi đã thực hiện việc khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ (Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 31, Khoản 1 Điều 115 Luật Tố tụng hành chính 2015), việc khởi kiện này là khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính nên thực hiện theo trình tự, thủ tục khởi kiện vụ án hành chính.

Người dân cần lưu ý rằng, phải tuân theo các trình tự, thủ tục khởi kiện tại Tòa án. Đầu tiên, thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành chính (căn cứ theo điểm a khoản 2 Điều 116 Luật Tố tụng hành chính 2015), thời hiệu khởi kiện khi bị chậm, từ chối cấp Giấy chứng nhận là 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được hành vi, quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Thứ hai, cần đáp ứng đầy đủ các hồ sơ khởi kiện bao gồm:

(1) Đơn khởi kiện theo mẫu.

(2) Tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm.

(3) Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân nhân hoặc Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn.

Căn cứ các điều luật trên, khi bị chậm cấp sổ đỏ, người dân có thể lựa chọn thực hiện việc khiếu nại hoặc khởi kiện ra Tòa án. Tuy nhiên, cần lưu ý ưu và nhược điểm của cả hai hình thức để đạt được kết quả nhanh nhất như mong muốn.

Trong trường hợp bạn đọc còn bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến thời gian cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao nhiêu ngày hoặc cách xử lý khi chậm khi sang tên sổ đỏ, hãy liên hệ ngay qua số điện thoại của Luật sư 1900.6174 để được Luật sư hỗ trợ giải quyết nhanh chóng và chính xác nhất!

Cấp lại sổ đỏ có mất tiền không? Chi phí cấp lại sổ hồng mất bao nhiêu tiền?

>> Luật sư tư vấn chính xác thời gian cấp lại sổ đỏ bao nhiêu ngày theo quy định mới nhất, gọi ngay 1900.6174

Tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ phải nộp một khoản phí để đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Quy định chặt chẽ tại Điểm đ Khoản 2 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC ban hành ngày 29/11/2019 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, “Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất là khoản thu mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất”.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất gồm: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất và một số loại chứng nhận khác theo quy định pháp luật.

Nhà nước căn cứ tình hình thực tế của địa phương, điều kiện về văn hoá – xã hội của từng vùng mà quy định mức thu lệ phí cụ thể nhưng phải vẫn bảo đảm nguyên tắc công bằng xã hội: hộ gia đình, cá nhân ở một số quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị trấn trực thuộc tỉnh có mức thu cao hơn mức thu tại những nơi khác và mức thu đối với doanh nghiệp cao hơn mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân “.

Trong trường hợp bạn đọc còn bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến thời gian cấp lại sổ đỏ bao nhiêu ngày hoặc lệ phí cấp đổi sổ đỏ hết bao nhiêu tiền, hãy liên hệ ngay qua số điện thoại của Luật sư 1900.6174 để được Luật sư hỗ trợ giải quyết nhanh chóng và chính xác nhất!

cap-lai-so-do-bao-nhieu-ngay-chi-phi-bao-nhieu
Cấp lại sổ đỏ bao nhiêu ngày? Chi phí cấp lại sổ đỏ hết bao nhiêu tiền?

Như vậy, nội dung bài viết trên đây của Luật Thiên Mã đã cung cấp cho quý bạn đọc những thông tin pháp lý hữu ích liên quan đến thời gian cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ bao nhiêu ngày. Luật sư mong những chia sẻ trên sẽ giúp người dân và bạn đọc gần xa có thể áp dụng và giải quyết những tình huống có liên quan trong thực tế một cách hiệu quả và đúng pháp luật. Trong trường hợp cần sự hỗ trợ, quý bạn đọc hãy gọi ngay đến đường dây nóng 1900.6174 để được đội ngũ Luật sư chúng tôi sẵn sàng tư vấn các quy định của pháp luật về đất đai và được hỗ trợ thực hiện thủ tục pháp lý một cách nhanh chóng, chính xác nhất!

Liên hệ với chúng tôi:

Dịch vụ Luật sư tư vấn luật đất đai ⭐️ Chính xác – Nhanh chóng
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ Luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7