action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng

Sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng là việc không thể thiếu trong kinh doanh. Để giúp cho các doanh nghiệp tránh khỏi các lỗi trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử chúng ta cần quan tâm đến những quy định về hóa đơn giá trị gia tăng.

Hóa đơn giá trị gia tăng là gì?

Hóa đơn giá trị gia tăng là loại hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng. Tại thời điểm hiện tại hóa đơn giá trị gia tăng được xuất dưới hai dạng: hóa đơn giấy (đối với các đơn vị chưa sử dụng hết hóa đơn giấy) và hóa đơn điện tử.

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng
Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu hóa đơn giá trị gia tăng tại đây.

Hóa đơn điện tử dành cho tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ đối với các trường hợp sau:

 • Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nước (không áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu)
 • Hoạt động vận tải quốc tế
 • Xuất hàng hóa vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

Xem thêm: Điều kiện và đối tượng áp dụng Hóa đơn điện tử từ 01/11/2020

Nội dung của hóa đơn giá trị gia tăng?

Theo quy định hiện hành của pháp luật thì cho dù người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ sử dụng hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện thì thì trên hóa đơn bắt buộc phải có các nội dung sau:

 • Tên loại hóa đơn là : HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 • Ký hiệu mẫu số đơn và ký hiệu hóa đơn. Ký hiệu mẫu số hóa đơn là thông tin thể hiện ký hiệu tên hóa đơn, số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn và số liên. Ký hiệu hóa đơn là dấu hiệu dùng để phân biệt hóa đơn bằng hệ thống chữ cái tiếng Việt và 2 chữ số cuối của năm.
 • Hóa đơn bắt buộc phải có tên liên. Liên hóa đơn là các tờ trong cùng 1 số hóa đơn, mỗi số hóa đơn phải buộc có 2 liên trở lên và tối đa không quá 9 liên trong đó liên 1 lưu lại còn liên 2 giao cho người mua. Từ liên 3 trở đi được đặt tên theo công dụng cụ thể của người tạo hóa đơn.
 • Số thứ tự và địa chỉ, mã số thuế của người mua và người bán
 • Ghi rõ giá bán hàng hóa, giá dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế suất thuế giá trị gia tăng và tổng thanh toán đã có thuế.

Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng?

Khi lập hóa đơn giá trị gia tăng, doanh nghiệp phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:

Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng
Những nguyên tắc lập hóa đơn GTGT mới nhất khi bán hàng hoá, dịch vụ, xây dựng, xây lắp
 • Nội dung ghi trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, không sử dụng mực đỏ. Chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống
 • Hóa đơn được lập thành nhiều liên, giữa các liên cùng một số thì nội dung phải thống nhất.
 • Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Đó là những nguyên tắc khi lập hóa đơn giá trị gia tăng loại hóa đơn giấy, còn khi tiến hành lập hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn điện tử thì người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải tuân thủ cả quy định về nguyên tắc lập hóa đơn điện tử cũng như các nguyên tắc riêng biệt khi lập hóa đơn giá trị gia tăng.

Xem thêm: 3 nguyên tắc xuất hóa đơn cực quan trọng doanh nghiệp cần phải biết

Khi lập hóa đơn giá trị gia tăng, người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần chú ý một số vấn đề sau:

 • Trong trường hợp bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập hóa đơn – Nghĩa là trường hợp khách hàng yêu cầu thì vẫn phải tiến hành lập.
 • Khi bán hàng hóa, dịch vụ thuộc trường hợp không phải lập hóa đơn thì phải tiến hành lập bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa cũng như dịch vụ cung cấp, ngày lập và tên, chữ ký của người lập bảng kê.
 • Trong trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và tiền thuế giá trị gia tăng.

Các quy định của hóa đơn giá trị gia tăng

 • Nghị định 119/2018/NĐ – CP Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 • Thông tư 32/2011/TT – BTC Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
 • Thông tư 39/2014/TT – BTC hướng dẫn thi hành NĐ 51/2010/NĐ – CP và NĐ 04/2014/NĐ – CP về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ;
 • Thông tư 26/2015/TT – BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 39/2014/TT –  BTC;

Trên đây là những vấn đề pháp lý cơ bản nhất đối với hóa đơn giá trị gia tăng. Hy vọng qua bài viết này của Luật Thiên Mã các bạn đã thêm sự hiểu biết về hóa đơn giá trị gia tăng.

Bạn đang xem bài viếtQuy tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng bạn CẦN phải biết tại chuyên mục Kiến thức doanh nghiệp

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7