action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Giấy Phép Kinh Doanh Vận Tải Biển

Kinh doanh vận tải biển là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy để tìm hiểu xem theo quy định hiện hành, thì khi tiến hành kinh doanh vận tải biển cần đáp ứng những điều kiện gì cũng như điều kiện để được cấp giấy phép kinh doanh vận tải biển là gì? Để giải đáp những vấn đề đó, chúng ta sẽ cùng Công Ty Luật Sư Thiên Mã tìm hiểu vấn đề này trong bài viết sau đây?

Giấy phép kinh doanh vận tải biển là gì?

Kinh doanh vận tải biển là hoạt động sử dụn’;’g tàu biển để kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý. Đây là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện vì vậy để kinh doanh ngành nghề này cá nhân, doanh nghiệp phải tiến hành xin giấy phép kinh doanh vận tải biển.

Điều kiện để xin giấy phép kinh doanh vận tải biển?

Để xin được giấy phép kinh doanh vận tải biển, cần đáp ứng các điều kiện như sau:

 • Một là doanh nghiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải biển được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Hai là về bộ máy phải có bộ phận quản lý, khai thác hoạt động kinh doanh, khai thác vận tải biển;
 • Ba là đối với tài chính thì phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài để đảm bảo nghĩa vụ của chủ tàu đối với thuyền viên, mức bảo lãnh tối thiểu là 500 triệu đồng Việt Nam.
 • Bốn là có quyền sử dụng hợp pháp 01 tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
 • Năm là về nhân lực phải đáp ứng điều kiện sau:
 • Người phụ trách quản lý, hoạt động kinh doanh khai thác vận tải biển phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành sau: hàng hải, ngoại thương, thương mại hoặc kinh tế;
 • Thuyền viên làm việc trên tàu đáp ứng đầy đủ về chuyên môn, tiêu chuẩn về sức khỏe và được cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Xem thêm: Thủ tục dán nhãn năng lượng mới tạo điều kiện cho doanh

Ngoài ra trường hợp xin Giấy phép kinh doanh vận tải biển quốc tế phải đáp ứng thêm:

 1. Về tổ chức bộ máy phải có các bộ phận sau: bộ phận quản lý an toàn (ISM Code), bộ phận quản lý an ninh hàng hải (ISPS Code); bộ phận quản lý hoạt động kinh doanh, khai thác vận tải biển; bộ phận thực hiện công tác pháp chế.
 2. Về tài chính có bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài để đảm bảo nghĩa vụ của chủ tàu đối với thuyền viên, mức bảo lãnh tối thiểu là 5 tỷ đồng Việt Nam hoặc mua bảo hiểm để bảo đảm nghĩa vụ của chủ tàu đối với thuyền viên theo quy định.
 3. Về tàu thuyển quyền sử dụng hợp pháp tối thiểu 01 tàu biển; nếu tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam phải phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.
 4. Về nhân lực:
 • Người được giao phụ trách lĩnh vực quản lý an toàn, an ninh hàng hải phải được đào tạo, huấn luyện và được cấp chứng chỉ theo quy định.
 • Người phụ trách bộ phận quản lý hoạt động kinh doanh, khai thác vận tải biển phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành hàng hải, ngoại thương, thương mại hoặc kinh tế;
 • Người phụ trách bộ phận thực hiện công tác pháp chế phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành luật;
 • Thuyền viên làm việc trên tàu biển phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn, tiêu chuẩn về sức khỏe và được cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Thuyền viên Việt Nam phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn, được cấp chứng chỉ chuyên môn.

Xem thêm: Cấp Giấy phép sản xuất Rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Các quy định về kinh doanh vận tải biển

 • Luật Doanh nghiệp năm 2014;
 • Bộ luật hàng hải năm 2015;
 • Nghị định 160/2016/NĐ – CP Hướng dẫn về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển;
 • Nghị định 147/2018/NĐ – CP sửa đổi Nghị định 160/2016/NĐ – CP.

Đó là những điều kiện mà doanh nghiệp, hợp tác xã cần đáp ứng được để tiến hành xin cấp Giấy phép kinh doanh vận tải biển. Tuy nhiên theo quy định mới hiện hành thì các thủ tục về xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải biển nội địa hoặc quốc tế đều bị bãi bỏ, vì vậy các doanh nghiệp, hợp tác xã hiện nay muốn kinh doanh ngành nghề vận tải biển thì cần phải đáp ứng đủ các điều kiện theo những vấn đề trình bày ở trên không cần thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh vận tải biển. Hy vọng qua bài viết này đã giúp cho các bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về giấy phép kinh doanh vận tải biển.

Bạn đang xem bài viếtgiấy phép kinh doanh vận tải biển là gì? Cần đáp ứng điều kiện gì? tại chuyên mục dịch vụ giấy phép con

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7