Kiến Thức Chung

Dịch vụ làm giấy an toàn vệ sinh thực phẩm

Dịch vụ làm giấy an toàn vệ sinh thực phẩm, Dịch vụ làm giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm giả đã nở rộ lên, điều đáng nói là phí thẩm định.

Tra cứu công bố sản phẩm

Tra cứu công bố sản phẩm, Các sản phẩm sau khi công bố thành công sẽ được cơ quan chức năng thông báo và trả kết quả trên cổng thông tin điện tử.

Công bố chất lượng của sản phẩm.

Công bố chất lượng của sản phẩm, Hồ sơ tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm trong nước gồm có. Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc...

Quy trình Công bố sản phẩm

Quy trình Công bố sản phẩm, quy định thủ tục công bố thực phẩm chức năng khiến nhiều cơ sở, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quá trình công bố.

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư,Chuẩn bị hồ sơ xin giấy chứng nhận đầu tư cho người nước ngoài ... Luật Đầu tư 2014 và Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT.

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, chỉ khi có trong tay giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì doanh nghiệp mới có thể yên tâm bỏ vốn đầu tư của mình vào..

Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Cách tính, đối tượng nào phải nộp? Và thời hạn nộp là bao lâu? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau

Hóa Đơn Điện Tử Và Những Lợi Ích Mang Lại

Hóa đơn điện tử là gì và bản thể hiện của nó? quy trình xuất hóa đơn điện tử và dùng phần mềm gì? loại áp dụng hóa đơn điện tử và có bắt buộc không?