action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Trình tự, thủ tục, hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp gồm những gì là câu hỏi được nhiều chủ doanh nghiệp quan tam khi muốn chấm dứt hoạt động. Bạn không cần phải quá lo lắng, ngay sau đây Thiên Mã Lawfirm sẽ tư vấn bạn trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp gồm những gì?

 • Văn bản thông báo việc doanh nghiệp giải thể;
 • Nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần thì phải có biên bản họp thành viên, cổ đông và quyết định về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Cung cấp tên các chủ nợ và số tiền đã trả nợ, bao gồm cả các khoản nợ về thực hiện nghĩa vụ thuế và nợ bảo hiểm xã hội;
 • Cung cấp danh sách và các khoản tiền giải quyết quyền lợi cho người lao động;
 • Nếu doanh nghiệp có mở tài khoản ngân hàng thì cần có giấy xác nhận của Ngân hàng về việc tất toán tài khoản. Nếu doanh nghiệp chưa mở tài khoản ngân hàng thì phải có văn cam kết chưa mở tài khoản và xác nhận không nợ ngân hàng hay bất kỳ tổ chức nào.
 • Giấy tờ chứng minh việc chủ doanh nghiệp đã công bố rộng rãi chấm dứt hoạt động.
 • Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế; nếu chưa đăng ký thuế vẫn phải có giấy xác nhận của Cơ quan Thuế.
 • Nếu doanh nghiệp đã có con dấu thì phải nộp Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, huỷ con dấu theo quy định. Ngược lại doanh nghiệp phải xin Cơ quan công an có văn bản xác nhận chưa khắc con dấu;
 • Đối với doanh nghiệp thành lập sau ngày 01/01/2019 thì chỉ nộp bản gốc Giấy chứng nhận ĐKKD/ĐKDN. Riêng doanh nghiệp thành lập trước mốc thời gian này phải nộp thêm Giấy phép thành lập doanh nghiệp;
 • Báo cáo về việc thực hiện thủ tục, hồ sơ giải thể doanh nghiệp trong đó nêu rõ và cam kết thanh toán đúng, đủ các khoản nợ, kể cả nợ thuế, hoàn tất nghĩa vụ đối với người lao động.
 • Nếu doanh nghiệp có thành lập chi nhánh, VPĐD thì bắt buộc phải giải thể tất cả các chi nhánh, VPĐD

Trình tự thực hiện giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải thể doanh nghiệp nhanh gọn trong 3 ngày

Gọi ngay: 0936.380.888

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần thì trước khi giải thể cần họp Hội đồng thành viên, Hội đồng cổ đông. Nếu các thành viên nhất trí việc giải thể thì doanh nghiệp sẽ viết biên bản. Trên cơ sở biên bản ra Quyết định giải thể doanh nghiệp.

Nội dung của Quyết định giải thể doanh nghiệp bao gồm:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Nguyên nhân giải thể;
 • Thời hạn thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp. Lưu ý thời hạn này không được quá 06 tháng;
 • Phương án giải quyết quyền lợi phát sinh cho người lao động;
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên

>> CÓ THỂ

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể

Sau khi quyết định giải thể được thông qua, doanh nghiệp phải tiến hành công bố rộng rãi trên cho những người  có quyền và lợi ích liên quan biết. Trường hợp doanh nghiệp chưa tất toán các khoản nợ thì phải phát hành thông báo gửi đến chủ nợ, trong đó ghi rõ thời gian, số tiền, phương án giải quyết, phương thức thanh toán.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty

Khoản 2 và Khoản 5 Điều 202 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về thứ tự thanh toán nợ và thanh lý tài sản. Nếu Điều lệ doanh nghiệp không có quy định riêng thì những người như: chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị được phép trực tiếp thanh lý tài sản.

Thanh toán hết các khoản nợ trước khi giải thể doanh nghiệp

Đầu tiên doanh nghiệp giải quyết quyền lợi cho người lao động như lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác theo đúng hợp đồng đã ký kết.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, số còn lại thuộc về chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân; thành viên, cổ đông nếu là công ty TNHH 2 thành viên, công ty cổ phần

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 203 Luật Doanh nghiệp năm 2014 trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp thanh toán hết các khoản nợ thì người đại diện sẽ gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ giải thể gồm những gì đều được quy định chi tiết tại Điều 204 Luật này.

Bước 5: Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

Khoản 8 Điều 202 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định có 02 cách thức thực hiện việc giải thể doanh nghiệp

Điều 59 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định trường hợp giải thể theo hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi nhận được hồ sơ giải thể doanh nghiệp sẽ gửi thông báo cho cơ quan Thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc cơ quan Thuế phải có văn bản ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp này.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Giải thể công ty cần được công bố rộng rãi

Trường hợp giải thể tự động, sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp thông báo tình trạng giải thể. Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố tình trạng pháp lý doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp mà không có bất kỳ phản đối nào thì xem như doanh nghiệp này được giải thể hoàn toàn

Bài viết trên chúng tôi trình bày đầy đủ hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hay cần tư vấn thêm về trình tự, thủ tục, hồ sơ đừng ngần ngại liên hệ Thiên Mã Lawfirm. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và phục vụ khách hàng tận tâm, chuyên nghiệp.

Bạn đang xem bài viết “Trình Tự, Thủ Tục, Hồ Sơ Giải Thể Doanh Nghiệptại chuyên mụcdịch vụ doanh nghiệp

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7