action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Vai trò của Luật sư trong các vụ án hành chính hiện nay

Vai trò của Luật sư trong các vụ án hành chính hiện nay

Quy định về việc tranh tụng không chỉ có trong tố tụng hình sự, tố tụng dấn sự mà có cả trong tố tụng hành chính. Tuy nhiên,việc tranh tụng trong tố tụng được thể hiện ở những mức độ giải quyết khác nhau, có những đặc điểm riêng biệt.

Việc tranh tụng được bắt đầu từ khi Tòa án thụ lý vụ án; các bên dương sự có quyền thu thập, giao nộp, cung cấp tài liệu chứng cứ và có nghĩa cụ thông báo cho nhau các tài liệu chứng cứ đã giao nộp. Việc tranh tụng kết thúc khi vụ án được giải quyết; quyết định, bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Khiếu kiện hành chính là cá nhân, tổ chức khởi kiện về một quết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước hoặc cá nhân có thẩm quyền của cơ quan nhà nước ra tòa án nhân dân có thẩm quyền.Do vậy, cơ quan nhà nước sẽ là bị đơn trong vụ án hành chính. Đối tượng khiếu kiện sẽ là các quyết định hành chính và hành vi hành chính của cơ quan hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước.

Các vụ án hành chính thường có nhiều quan hệ và phức tạp khi xác định trách nhiệm, vụ việc thậm chí cả khi thi hành bản án đã có hiệu lực. Để đảm bảo giải quyết nhanh bạn hãy nhờ đến các luật sư.

 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai như trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc áp dụng phí, thu phí, lệ phí; thu tiền sử dụng đất ….
 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề hoặc khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế;
 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong quản lý nhà nước về đầu tư;
 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý hộ tịch;
 • Tranh chấp về thủ tục xử phạt hành chính, mức phạt hành chính.
 • Tranh chấp về thời gian, hồ sơ giấy tờ trong lĩnh vực hành chính (như lĩnh vực xuất nhập khẩu,cấp giấy phép hành nghề, thuế, thông quan…..).
 • Cử luật sư tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong phiên tòa hành chính, như khiếu kiện: quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất, quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…
 • Cử luật sư đại diện thay mặt theo ủy quyền tại phiên tòa xét xử vụ án.
 • Đại diện theo ủy quyền làm việc với các bên liên quan trong việc thi hành bản án hành chính.
 • Tư vấn luật, cung cấp thông tin và tranh tụng lĩnh vực khác theo yêu cầu.

Liên hệ Luật sư: 09363 80888

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7