Gọi ngay: Hà Nội 09363 80888 - Hồ Chí Minh 0977 523 155 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7
Công ty Luật Thiên Mã
Dịch Vụ Luật Sư Chuyên Nghiệp

Bảng giá dịch vụ và các loại phí

0

Bảng giá dịch vụ luật sư và tư vấn pháp lý tại Luật Thiên Mã được áp dụng tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh từ tháng 01 năm 2021
Tuỳ sự uy tín của các tổ chức luật sư, chuyên môn, quan điểm nghề nghiệp của luật sư và chất lượng dịch vụ tư vấn cũng như thái độ cung cấp dịch vụ và cuối cùng là giá trị và kết quả khách hàng nhận được sau cùng mà giá dịch vụ dịch ở nhiều đơn vị khác nhau.

Tại Luật Thiên Mã giá dịch vụ pháp lý được công khai để khách hàng tham khảo. Giá dịch vụ trên luôn trọn gói và có thể tăng, giảm trong từng vụ việc hoặc theo yêu cầu công việc thực tế từ khách hàng mong muốn. Ngoài ra tại Luật Thiên Mã chúng tôi không ưu tiên và chọn yếu tố Giá dịch vụ pháp lý làm yếu tố cạnh tranh của mình. Chúng tôi quan tâm đến các giá trị, kết quả sau cùng mà khách hàng mong muốn nhận được khi quyết định mời luật sư.

A. Nội dung bảng giá dịch vụ (Tham khảo)

1. Bảng phí cơ chế 01 Luật sư vấn và hỗ trợ miễn phí

Áp dụng với khách hàng thuộc diện được hỗ trợ miễn phí theo Luật Trợ Giúp Pháp Lý. Chi phí dự kiến: Miễn phí toàn bộ bao gồm cả gửi kèm hồ sơ (nếu có) hình thức tư vấn này chỉ chỉ áp dụng tư vấn trực tiếp tại văn phòng của Luật Thiên Mã hoặc qua điện thoại, email.

2. Bảng phí cơ chế 02 Luật sư tư vấn tính phí theo giờ làm việc

Áp dụng với toàn bộ khách hàng tại Luật Thiên Mã. Chi phí dự kiến: Tư vấn tại văn phòng hoặc chi nhánh của Luật Thiên Mã phí tư vấn từ 800.000 đến 5.000.000/1h tư vấn kèm văn bản tư vấn. Chi phí trên được áp dụng theo mức độ phức tạp của vụ việc và yêu cầu của khách hàng. Tư vấn ngoài văn phòng sẽ cộng thêm chi phí đi lại, giờ di chuyển (nếu có)

3. Bảng phí cơ chế 03 Luật sư tư vấn tính phí theo buổi làm việc

Áp dụng với toàn bộ khách hàng tại Luật Thiên Mã. Chi phí dự kiến: Tư vấn tại văn phòng hoặc chi nhánh của Luật Thiên Mã phí tư vấn từ 5.000.000 đến 20.000.000/1 buổi tư vấn kèm văn bản tư vấn. Chi phí trên được áp dụng theo mức độ phức tạp của vụ việc và yêu cầu của khách hàng. Tư vấn ngoài văn phòng sẽ cộng thêm chi phí đi lại, giờ di chuyển (nếu có)

4. Bảng phí cơ chế 04 Luật sư tư vấn tính phí cho toàn bộ vụ việc, vụ án

Áp dụng với toàn bộ khách hàng tại Luật Thiên Mã. Chi phí dự kiến: Tư vấn tại văn phòng hoặc chi nhánh của Luật Thiên Mã phí tư vấn từ 15.000.000 đến 30.000.000/1 vụ án, vụ việc mà luật sư tư vấn toàn diện. Chi phí trên được áp dụng theo mức độ phức tạp của vụ việc và yêu cầu của khách hàng. Các lần di chuyển sẽ được cộng thêm chi phí đi lại, giờ di chuyển (nếu có)

5. Bảng phí cơ chế 05 Soạn đơn thư hành chính hoặc gửi văn bản tư vấn

Áp dụng với toàn bộ khách hàng tại Luật Thiên Mã. Chi phí dự kiến: Tuỳ sự phức tạp của vụ việc, vụ án và yêu cầu của khách hàng mức phí soạn đơn thư/1 đầu mục văn bản và gửi văn bản tư vấn của Luật sư sẽ giao động từ: 500.000 đến 5.000.000/1 yêu cầu công việc. Đối với dịch vụ này chúng tôi không áp dụng cho việc di chuyển.

6. Bảng phí cơ chế 06 Thuê luật sư đại diện theo uỷ quyền giải quyết vụ việc

Áp dụng với toàn bộ khách hàng tại Luật Thiên Mã. Chi phí dự kiến: Tuỳ từng vụ việc, vụ án, yêu cầu của khách hàng cũng như mức độ và số lượng công việc cần giải quyết mà mức chi phí khác nhau. Mức phí thuê Luật sư hoặc cán bộ đại diện tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh giao động từ 35.000.000 đến 80.000.000/1 vụ việc/vụ án. Phí trên chưa bao gồm các chi phí án phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và chi phí đi lại, công tác phí khác (nếu có)

7. Bảng phí cơ chế 07 Thuê luật sư tham gia tranh tụng tại phiên toà để giải quyết vụ việc

Áp dụng với toàn bộ khách hàng tại Luật Thiên Mã. Chi phí dự kiến: Tuỳ từng vụ việc, vụ án, loại vụ án, giai đoạn trong vụ án, yêu cầu của khách hàng cũng như mức độ và số lượng công việc cần giải quyết mà mức chi phí khác nhau. Mức phí thuê Luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi hoặc bào chữa tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh giao động từ 50.000.000 đến 200.000.000/1 vụ việc/vụ án. Phí trên chưa bao gồm các chi phí án phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và chi phí đi lại, công tác phí khác hoặc các thù lao hứa thưởng cho luật sư khi thành công (nếu có)

8. Bảng phí cơ chế 08 Uỷ thác, uỷ quyền toàn bộ vụ việc cho Luật sư thay khách hàng giải quyết

Áp dụng với toàn bộ khách hàng tại Luật Thiên Mã. Chi phí dự kiến: Tuỳ từng vụ việc, vụ án, loại vụ án, giai đoạn trong vụ án, yêu cầu của khách hàng cũng như mức độ và số lượng công việc cần giải quyết mà mức chi phí khác nhau. Mức phí uỷ thác, uỷ quyền cho Luật sư toàn diện tham giải quyết TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh giao động từ 80.000.000 đến 300.000.000/1 vụ việc/vụ án. Phí trên chưa bao gồm các chi phí án phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và chi phí đi lại, công tác phí khác hoặc các thù lao hứa thưởng cho luật sư khi thành công (nếu có)

Lưu ý: Trường hợp quý khách hàng muốn chọn cơ chế hợp tác này nhưng không muốn trả trước các khoản chi phí trên thì Luật Thiên Mã có thể xem xét thu một phần chi phí nhỏ để đi lại và áp dụng chính sách thoả thuận trả phí sau hoặc thoả thuận hứa thưởng khi xong vụ việc được tính theo % kèm các điều kiện khác giữa Luật sư với khách hàng để tạo điều kiện hỗ trợ tài chính cho khách hàng khi khó khăn mà vẫn muốn hợp tác với Luật sư. Với phương thức hợp tác hứa thưởng và % cam kết này quý khách hàng sẽ không mất các chi phí trả trước cho Luật sư. Khi cơ chế này được áp dụng và ký kết sẽ được hiểu trong trường hợp Luật sư đã triển khai công việc quyết liệt nhưng chưa hoặc không đạt được kết quả đã thoả thuận với khách hàng trước đó thì Luật sư cũng không được hưởng % vụ việc hoặc các giá trị khác. Ngược lại khách hàng cũng sẽ không mất bất cứ chi phí gì cho Luật sư điều này đảm bảo quyền lợi cho khách hàng được tốt nhất./.

Trên đây là toàn bộ Bảng giá dịch vụ pháp lý được áp dụng trong Công ty Luật Thiên Mã

Gọi ngay để được tư vấn và báo phí

Gọi ngay: [Hà Nội] 09363 80888 – [Hồ Chí Minh] 0977 523 155

: Nhóm Biên Tập

Nhóm Biên Tập thuộc Công ty Luật Thiên Mã chịu trách nhiệm biên tập các thông tin, nội dung, hình ảnh, video, tài liệu trên nên tảng Website này và các kênh truyền thông, mạng xã hội khác của Luật Thiên Mã.

Bài viết liên quan