action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Công ty cổ phần có thể có số lượng cổ đông rất lớn và các cổ đông luôn có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần. Tuy nhiên không phải ai cũng biết chuyển nhượng cổ phần công ty được thực hiện như thế nào? Bạn có biết đối với công ty cổ phần đã tham gia phát hành cổ phiếu và niêm yết trên thị trường chứng khoán thì chuyển nhượng cổ phần chứng khoán có phải thông báo lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay không? Thuật ngữ chuyển nhượng cổ phần dự án là gì? chuyển nhượng cổ phần trong công ty đại chúng là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu và giải đáp các vướng mắc trên

  1. Căn cứ pháp lý chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần.

Chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần được thực hiện theo quy định Luật doanh nghiệp năm 2014, Nghị định 78/2018/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp, Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Đối với những công ty cổ phần đã tham gia phát hành, niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thì chuyển nhượng cổ phần công ty còn tuân thủ theo Luật chứng khoán 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2010 và một số văn bản khác liên quan.

  1. Thủ tục chuyển nhượng cổ phần của doanh nghiệp.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, chuyển nhượng cổ phần của doanh nghiệp đối với cổ đông không phải cổ đông sáng lập sẽ không cần làm thủ tục thông báo lên Sở kế hoạch và đầu tư. Việc chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần giữa các cổ đông được thực hiện trong nội bộ doanh nghiệp, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch hội đồng quản trị hoặc Giám đốc/ Tổng giám đốc công ty (Tùy thuộc vào Điều lệ mỗi doanh nghiệp). Đối với  chuyển nhượng cổ phần trong công ty đại chúng của cổ đông sáng lập, thì theo quy định, chỉ trong trường hợp cổ đông sáng lập không góp, không góp đủ phần vốn góp đã đăng ký thì sẽ làm thủ tục thay đổi thông tin trên Sở kế hoạch và đầu tư. Như vậy nghĩa là việc chuyển nhượng cổ phần của doanh nghiệp của cổ đông sáng lập cho cổ đông khác nếu không phải trường hợp không góp hoặc không góp đủ phần vốn góp của mình thì chỉ thực hiện trong nội bộ doanh nghiệp. Giá trị chuyển nhượng cổ phần của doanh nghiệp bằng tổng giá trị cổ phần đã chuyển nhượng.

  1. Chuyển nhượng cổ phần chứng khoán thế nào?

Chuyển nhượng cổ phần chứng khoán chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần tham gia kêu gọi vốn đầu tư trên sàn giao dịch chứng khoán. Khi doanh nghiệp thực hiện chào bán cổ phiếu, niêm yết trên thị trường chứng khoán thì mọi người đều có thể tham gia đầu tư, mua bán, chuyển nhượng cổ phiếu trên sàn giao dịch. Chuyển nhượng cổ phần của công ty đại chúng  là chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần ở một trong ba loại hình: Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng, công ty có cổ phiếu được niêm yết, công có ít nhất 100 nhà đầu tư sở hữu và có vốn điều lệ đã góp trên 10 tỷ đồng. Thực hiện chuyển nhượng cổ phần chứng khoán theo quy định Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục thông báo lên Sở kế hoạch và đầu tư. Giá trị chuyển nhượng cổ phần của công ty đại chúng bằng với giá trị chứng khoán được niêm yết trên sàn giao dịch.

  1. Chuyển nhượng cổ phần dự án của doanh nghiệp

Chuyển nhượng cổ phần dự án là hình thức mua bán, chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn góp của các nhà đầu tư vào một dự án cụ thể do một công ty cổ phần đứng ra thực hiện. Để thực hiện một dự án có thể kêu gọi nhiều nhà đầu tư khác nhau. Khi đó, các nhà đầu tư có thể được hưởng những ưu đãi như được chỉ đạo việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần dự án, được hưởng các ưu đãi khác về chiết khấu, giá cả,… Khi các doanh nghiệp muốn rút khỏi dự án có thể yêu cầu được hoàn lại chi phí đã đầu tư hoặc chuyển nhượng cổ phần dự án của doanh nghiệp cho chủ thể khác. Tuy nhiên, để thực hiện được chuyển nhượng cổ phần dự án thì doanh nghiệp phải đáp ứng được các điều kiện của luật doanh  nghiệp, luật đầu tư và các lĩnh vực pháp luật khác liên quan đến dự án.

Trên đây là những thông tin cơ bản khi doanh nghiệp thực hiện chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần. Việc chuyển nhượng cổ phần dự án được thực hiện đối với những doanh nghiệp có nhu cầu chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần phần vốn mình đã đầu tư vào dự án cho một hay nhiều chủ thể khác nhau. Đối với những doanh nghiệp đã tham gia niêm yết trên sàn giao dịch thì chuyển nhượng cổ phần chứng khoán thực hiện theo quy đinh của Luật chứng khoán. Tùy thuộc vào mỗi trường hợp cụ thể mà thủ tục chuyển nhượng cổ phần của doanh nghiệp có thể khác nhau. Nếu bạn có thắc mắc vào về thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần cũng như các linh vực khác liên quan, hãy gọi cho chúng tôi để được giải đáp ngay nhé

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7