action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thay đổi thành viên cổ đông công ty

Thành viên cổ đông công ty hay còn gọi là cổ đông sáng lập được kê khai trong danh sách cổ đông và nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh, tại thời điểm doanh nghiệp thành lập, do đó một số trường hợp khi thay đổi thành viên cổ đông công ty sẽ phải thông báo đến cơ quan có thẩm quyền. Để biết rõ hơn về thủ tục này, Quý vị có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Các trường hợp phải thông báo khi thay đổi thành viên cổ đông công ty?

Trước ngày 10/10/2018, pháp luật doanh nghiệp 2014 có quy định công ty phải làm thủ tục thay đổi thành viên cổ đông ty khi:

thông báo khi thay đổi thành viên cổ đông
Khi thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập doanh nghiệp cần thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh
 • Cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc mới thanh toán 1 phần số cổ phần đã đăng ký mua;
 • Cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần cho chủ thể khác;
 • Cổ đông sáng lập tặng cho, thừa kế lại cổ phần của mình.

Tuy nhiên, hiện tại pháp luật quy định khi thay đổi thành viên cổ đông công ty, mà cổ đông sáng lập đó chưa thanh toán hoặc đã thanh toán được 1 phần số cổ phần đã đăng ký; chuyển nhượng cổ phần mới cần thực hiện thủ tục thông báo thay đổi tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

♣ Lưu ý: Nếu cổ đông sáng lập chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông công ty và bị xóa tên khỏi danh sách cổ đông của công ty.

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Thành phần hồ sơ thay đổi thành viên cổ đông công ty

hồ sơ thay đổi thành viên cổ đông
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Thay đổi thông tin do cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc thanh toán một cổ phần đã đăng ký mua, hồ sơ gồm có:

 1. Thông báo thay đổi thành viên cổ đông công ty theo mẫu Phụ lục II-1 tại Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT;
 2. Nếu doanh nghiệp hoạt động thay Giấy phép đầu tư, thì cần chuẩn bị Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản sao hợp lệ);
 3. Văn bản ủy quyền cho cá nhân không phải người đại diện đi nộp hồ sơ;
 4. Giấy tờ chứng thực cá nhân của người nhận ủy quyền;
 5. Giấy đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo mẫu Phụ lục II-18 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần, hồ sơ gồm:

 1. Thông báo thay đổi thành viên công ty theo mẫu;
 2. Danh sách cổ đông sáng lập khi đã thay đổi theo mẫu tại Phụ lục I-7 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT;
 3. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;
 4. Giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập;
 5. Nếu nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần thì phải có văn bản chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần của Sở Kế hoạch và Đầu tư có thẩm quyền;
 6. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thuế với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư;
 7. Giấy đề nghị bổ sung thông tin theo mẫu;
 8. Văn bản ủy quyền và giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền

Xem thêm: Trình tự thủ tục thay đổi tên công ty mới nhất, đầy đủ nhất 2020

Thành viên cổ đông công ty tặng cho, thừa kế cổ phần, hồ sơ gồm có:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập khi thay đổi;
 • Hợp đồng tặng cho cổ phần/ Văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp theo quy định của pháp luật;
 • Văn bản chấp thuận thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường nhà đầu tư nước ngoài;
 • Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thuế với doanh nghiệp được cấp giấy phép đầu tư;
 • Một số giấy tờ khác như: văn bản ủy quyền, giấy đề nghị bổ sung thông tin doanh nghiệp,…

Cổ đông sáng lập là tổ chức bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác, hồ sơ gồm:

Giấy tờ tương tự các trường hợp trên và thêm một số giấy tờ khác như: Hợp đồng sáp nhập, Quyết định tách tách công ty hoặc hợp đồng hợp hợp nhất doanh nghiệp.

Thủ tục thực hiện thay đổi cổ đông công ty

Thủ tục thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập
Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập vẫn được tiến hành theo các thủ tục đăng ký
 • Khi doanh nghiệp thay đổi thông tin cổ đông, công ty gửi hồ sơ thay đổi đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/ thành phố nơi công ty đặt trụ sở trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.
 • Công ty hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc thực hiện thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận hồ sơ và trao Giấy biên nhận. Sau đó người nộp hồ sơ, in Giấy biên nhận và hồ sơ bản cứng nộp lại cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra lại hồ sơ, cập nhật thông tin của cổ đông công ty đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho công ty.

Xem thêm: Thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty (Cách tìm mã ngành)

Thời gian giải quyết hồ sơ

Thời gian để giải quyết thủ tục này là trong 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

Xử phạt khi không thông báo thay đổi thành viên cổ đông công ty

Công ty nếu có thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần mà không thực hiện các thủ tục liên quan, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Trên đây là, toàn bộ nội dung hữu ích về thay đổi thành viên cổ đông công ty. Luật Thiên Mã hy vọng được hỗ trợ Quý vị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến doanh nghiệp. Vui lòng kết nối với chúng tôi qua số điện thoại 24/7: 0936380888 để được tư vấn miễn phí.

Bạn đang xem bài viếthướng dẫn thay đổi thành viên cổ đông công ty chi tiết 2020 tại chuyên mục dịch vụ doanh nghiệp

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7