action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế

Đơn đăng ký sáng chế đăng ký bảo hộ sáng chế trong thời kỳ hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng đối với tác giả của sáng chế hoặc chủ sở hữu bằng sáng chế. Trong bài viết này, Luật Thiên Mã sẽ cùng các bạn tìm hiểu về quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế hiện nay được áp dụng khi các bạn tiến hành đăng ký sáng chế.

Hồ sơ đăng ký sáng chế

Đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam, hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

– 02 Tờ khai đăng ký sáng chế;

Mẫu tờ khai đăng ký sáng chế

– 02 Yêu cầu bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích;

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Trình tự xử lý đơn đăng ký sáng chế

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và Thông tư 01/2007/TT – BKHCN thì việc xử lý đơn đăng ký sáng chế được tiến hành theo quy trình như sau:

Thẩm định hình thức: thời gian 01 tháng

Kết quả của thẩm định hình thức là Quyết định chấp nhận đơn đăng ký sáng chế hợp lệ.

Hình ảnh ví dụ về Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ

Đơn đăng ký sáng chế của bạn sẽ bị từ chối hợp lệ nếu thuộc vào các trường hợp sau:

+ Đơn đăng ký của bạn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức;

+ Đối tượng bạn đăng ký sáng chế là đối tượng không được bảo hộ;

+ Bạn không có quyền đăng ký, kể cả trường hợp quyền đăng ký cùng thuộc nhiều tổ chức, cá nhân nhưng một hoặc một số người trong số đó không đồng ý thực hiện việc nộp đơn;

+ Đơn đăng ký của bạn được nộp trái với quy định về cách thức nộp đơn quy định tại Điều 89 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.

+ Bạn không nộp phí và lệ phí.

Trong trường hợp này, tùy từng lý do bạn có thể sửa đổi và bổ sung để đơn đăng ký của bạn được hợp lệ.

Công bố đơn đăng ký sáng chế

Đơn đăng ký sáng chế của bạn sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp nếu đơn đăng ký của bạn hợp lệ. Thời gian công bố như sau:

Thư viện số về Sở hữu công nghiệp nơi tra cứu xem đơn đăng ký sáng chế được công bố chưa?

+ Công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn;

+ Công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ đã vào giai đoạn quốc gia trong trường hợp đơn đăng ký theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế (sau đây gọi là “đơn PCT”)

+ Công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn nếu có yêu cầu công bố sớm.

Đơn đăng ký sáng chế đã được công nhận là hợp lệ và có yêu cầu thẩm định nội dung nộp theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Kết quả của thẩm định nội dung đơn đăng ký là sáng chế có được cấp văn bằng bảo hộ hay không?

đơn đăng ký sáng chế
Hình ảnh ví dụ về bằng độc quyền sáng chế

Thời gian thẩm định nội dung là: không quá mười tám tháng, kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.

Sau khi kết thúc giai đoạn thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế thì bạn sẽ nhận được thông báo nộp lệ phí để cấp văn bằng độc quyền sáng chế. Sau khi nộp lệ phí bạn sẽ nhận được văn bằng bảo hộ sáng chế trong thời hạn là 03 tháng.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ theo số: 0936.380.888

 

Trên đây là những thông tin về đơn đăng ký sáng chế 2019 do Luật Thiên Mã biên soạn. Bạn độc còn thắc mắc về vấn đề này hay bất kỳ vấn đề liên quan đến dịch vụ doanh nghiệp liên hệ với chúng tôi theo hotline 09363.80888 hoặc để lại thông tin tại mail: luatthienma@gmail.com chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn trực tiếp cho bạn.

Bạn đang xem bài viết “quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chếđơn đăng ký sáng chếdịch vụ bản quyền

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7