action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Mẫu biên bản ký giáp ranh đất mới nhất

Biên bản ký giáp ranh đất là một trong những vấn đề quan trọng mà chúng ta cần đối mặt. Điều này có thể xảy ra do sự không hiểu rõ, tranh cãi hoặc những yếu tố khác mà chúng ta không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi và sở hữu của mỗi bên, chúng ta cần phải tìm đến cơ quan chức năng để xác minh và giải quyết vấn đề này.

Do vậy, trong bài viết dưới đây, Luật Thiên Mã sẽ giải đáp chi tiết về vấn đề “Biên bản ký giáp ranh đất“. Ngoài ra, bạn còn có thể kết nối trực tiếp đến với Luật sư thông qua số hotline 1900.6174 để được tư vấn kịp thời và nhanh chóng nhất!

    >>> Luật sư tư vấn về vấn đề Biên bản ký giáp ranh đất ? Gọi ngay 1900.6174

Ký giáp ranh đất là gì?

Ký giáp ranh đất, việc xác định đường ranh giới đất là một quy trình quan trọng mà người sử dụng đất phải thực hiện. Trong quá trình này, họ sẽ ký xác nhận về vị trí và mốc giới, đồng thời ghi lại ý kiến cá nhân về ranh giới đất liền kề của mình. Điều này nhằm mục đích chứng minh rằng không có tranh chấp đất giữa người sử dụng đất đăng ký và chủ sở hữu thửa đất liền kề trong bản mô tả ranh giới đất khi yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

ky-giap-ranh-la-gi-theo-phap-luat

Việc ký giáp ranh đất của cá nhân hoặc hộ gia đình, khi giao giữa mảnh đất của họ và mảnh đất của người sử dụng đất khác, là một hành động quan trọng và phức tạp. Qua quá trình này, người sử dụng đất cần tường thuật chi tiết về ranh giới đất, đánh dấu mốc giới chính xác và đưa ra ý kiến của mình về đường ranh giới với các khu vực lân cận.

Bản mô tả ranh giới đất này có vai trò quan trọng trong quy trình xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nó được sử dụng như một bằng chứng hợp pháp để chứng minh rằng không có tranh chấp đất giữa người đăng ký và chủ sở hữu thửa đất liền kề. Bằng việc cung cấp thông tin chi tiết về đường ranh giới và xác định mốc giới chính xác, người sử dụng đất mong muốn tạo ra một sự rõ ràng và công bằng trong việc xác định quyền sử dụng đất của mình.

>>> Xem thêm: Tranh chấp ranh giới đất đai trình tự, thủ tục giải quyết như thế nào?

Biên bản ký giáp ranh thửa đất là gì?

Biên bản ký giáp ranh đất là niên bản ký giáp ranh giữa các thửa đất liền kề. Đây là một văn bản quan trọng để ghi nhận ý kiến và đồng ý của những người sử dụng đất liền kề về ranh giới đất và tình trạng không có tranh chấp. Mặc dù chưa có mẫu biên bản ký giáp ranh đất theo quy định cụ thể, nhưng biên bản này phải thể hiện sự đồng ý của tất cả các bên sử dụng đất liền kề.

Biên bản ký giáp ranh đất liền kề được lập ra nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc xác định ranh giới đất giữa những bên có liên quan. Trong quá trình ký giáp ranh, những người sử dụng đất liền kề sẽ tham gia và đưa ra ý kiến của mình về vị trí và ranh giới đất. Việc ghi nhận ý kiến này đồng nghĩa với việc tất cả các bên đã thống nhất và đồng ý với ranh giới đất đã được xác định.

bien-ban-ky-giap-ranh-dat-la-gi

Mặc dù không có một biểu mẫu chính thức, nhưng nội dung của Biên bản ký giáp ranh đất liền kề cần bao gồm các thông tin quan trọng như tên và địa chỉ của những người sử dụng đất liền kề, mô tả chi tiết về ranh giới đất, tình trạng không có tranh chấp giữa các bên, cũng như ý kiến và đồng ý của tất cả các bên liên quan. Ngoài ra, biên bản cần có sự chứng thực và ký tên của những người tham gia ký giáp ranh để đảm bảo tính pháp lý và sự hiệu lực của văn bản.

Qua việc lập Biên bản ký giáp ranh đất, chúng ta tạo ra một cơ sở pháp lý vững chắc, giúp đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong việc xác định ranh giới đất. Điều này không chỉ góp phần vào việc giải quyết các tranh chấp về ranh giới đất một cách hiệu quả, mà còn đảm bảo quyền và lợi ích của các bên liên quan.

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề Biên bản ký giáp ranh thửa đất là gì? Gọi ngay 1900.6174

Ký giáp ranh có cần thiết khi làm Sổ đỏ không?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, quy trình đề nghị đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm nhiều bước, bao gồm nộp hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết yêu cầu và trả kết quả. Trong quá trình này, sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, UBND xã, phường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và xác nhận tình trạng sử dụng đất so với những thông tin đã được kê khai. Kết quả của quá trình kiểm tra, tình trạng tranh chấp, xác nhận hiện trạng, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất sẽ được niêm yết công khai.

Tuy vậy, việc ký giáp ranh với hàng xóm không phải là một thủ tục riêng biệt trong quá trình cấp Giấy chứng nhận. Tuy nhiên, việc ký giáp ranh được coi là một phương pháp phổ biến và tiện lợi để xác định có hay không sự tranh chấp với người sử dụng đất liền kề.

>>> Xem thêm: Tách thửa có cần ký giáp ranh không? Những thủ tục quan trọng cần có

Mẫu biên bản ký giáp ranh đất

Sau đây là mẫu biên bản ký giáp ranh đất mà bạn có thể tham khảo:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày…. tháng…. Năm 20….

GIẤY XÁC NHẬN GIÁP RANH THỬA ĐẤT

Hôm nay, ngày…. tháng…năm 20…, chúng tôi gồm có:

Ông/bà có tên là:…………………………………………………………………..

Đang sử dụng đất tại địa chỉ:

Xã/phường/thị trấn:………………………………Huyện/quận:…………………….

Thành phố/tỉnh:…………………………………………………………………

Thửa đất số:…………..…….. Tờ bản đồ số:…………………………..

Và những người sử dụng đất liền kề:

1………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………..

3……………………………………………………………………………………….

4……………………………………………………………………………………….

Chúng tôi lập Biên bản này để xác nhận ranh giới giữa các thửa đất và xác nhận không có tranh chấp giữa những người sử dụng đất liền kề.

Người sử dụng đất liền kề ký, ghi rõ họ tên:

1. ……………………………………………. 2. ………………………………………………
3. ……………………………………………. 4. ………………………………………………
NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

          (ký, ghi rõ họ tên)

 

>>> Luật sư tư vấn miễn phí Mẫu biên bản ký giáp ranh đất? Gọi ngay 1900.6174

Cách ghi biên bản giáp ranh đất

Theo quy định, khi lập đơn ký giáp ranh đất, cần tuân thủ các quy tắc sau đây:

(1) Ghi rõ họ tên của người đang sử dụng đất và địa chỉ thửa đất. Địa chỉ cần được ghi rõ từ cấp xã, cấp huyện, đến cấp tỉnh nơi có thửa đất liên quan.

(2) Ghi rõ họ và tên của tất cả người sử dụng đất liền kề với thửa đất cần ký giáp ranh. Ngoài ra, cần cung cấp thông tin về số thửa đất và số tờ bản đồ nếu có.

noi-dung-bien-ban-ky-giap-ranh-dat

(3) Khi ký và ghi tên, đảm bảo rõ ràng và chính xác của từng người sử dụng đất. Đây là nội dung quan trọng nhất trong đơn ký giáp ranh, vì nó thể hiện sự đồng ý của người sử dụng đất về việc không có tranh chấp về ranh giới.

Điều này nhằm đảm bảo tính chính xác và rõ ràng của thông tin trong đơn ký giáp ranh đất. Qua việc thực hiện đúng quy tắc này, ta sẽ có một văn bản pháp lý đầy đủ và chính xác, tạo nền tảng vững chắc cho việc xác định ranh giới đất và đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan.

>>> Xem thêm: Cách viết giấy đòi nợ – đơn khởi kiện đòi nợ cho cá nhân – doanh nghiệp

Lưu ý về ký giáp ranh mảnh đất

Việc ký giáp ranh không chỉ là một thủ tục riêng biệt trong quy trình cấp Giấy chứng nhận đất, mà còn liên quan mật thiết đến nhiều bước khác trong quy trình này. Theo quy định của Nghị định 43/2014/NĐ-CP, quy trình đề nghị đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đất cho hộ gia đình và cá nhân bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đất.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Giải quyết yêu cầu.

Bước 4: Trả kết quả.

Trong quy trình này, bước thứ 3 (giải quyết yêu cầu) được coi là quan trọng nhất và có nhiều công việc cần được thực hiện. Tại giai đoạn này, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tiến hành kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc sau:

(1) Xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký. Trong trường hợp không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sẽ xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp, sự phù hợp với quy hoạch.

(2) Đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính, trước khi thực hiện công việc tại mục (1), Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sẽ thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai để tiến hành trích đo địa chính hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính do người sử dụng đất nộp (nếu có).

(3) Công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, tình trạng tranh chấp, xác nhận hiện trạng, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở của Ủy ban nhân dân và khu dân cư nơi có đất trong thời hạn 15 ngày. Đồng thời, tiếp nhận ý kiến phản ánh về nội dung công khai và gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

Từ đó, có thể thấy rằng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận đất, việc ký giáp ranh không được xem là một thủ tục riêng biệt, mà được tích hợp vào các bước khác của quy trình này. Quy định tại Khoản 11 Điều 7 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT cũng xác định rõ các trường hợp từ chối hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận, trong đó không có quy định từ chối dựa trên việc hàng xóm không chịu ký giáp ranh.

luu-y-bien-ban-ky-giap-ranh-dat

Thực tế, đã có nhiều trường hợp người dân bị từ chối hoặc chưa được cấp Giấy chứng nhận mặc dù đã nộp hồ sơ và cơ quan nhà nước đã tiếp nhận, với lý do là người sử dụng đất liền kề không chịu ký giáp ranh. Tuy nhiên, Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định rõ rằng nếu đủ điều kiện, người sử dụng đất sẽ được cấp Giấy chứng nhận. Điều này là hợp lý vì không thể vì lý do cá nhân mà cản trở quyền được cấp Giấy chứng nhận đối với người sử dụng đất hợp pháp và đủ điều kiện theo quy định.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, người sử dụng đất cần gửi đơn hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Nếu hòa giải không thành công, họ có thể gửi đơn khởi kiện hoặc đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai tới Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh theo quy định.

Chỉ khi nhận được văn bản từ cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai đã tiếp nhận đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, thì quy trình cấp Giấy chứng nhận mới có thể bị tạm dừng hoặc dừng lại (trường hợp tranh chấp phải được giải quyết trước, sau đó tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận).

Điều này đảm bảo rằng việc giải quyết tranh chấp đất đai được ưu tiên và đồng thời đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất hợp pháp.

Trong quá trình cấp Giấy chứng nhận đất, việc ký giáp ranh chỉ là một yếu tố trong việc xác định hiện trạng sử dụng đất và đảm bảo tính pháp lý của tài sản. Tuy nhiên, việc không ký giáp ranh không phải là lý do để từ chối cấp Giấy chứng nhận nếu người sử dụng đất đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Điều này giúp tránh tình trạng lạm dụng quyền từ phía hàng xóm hoặc các tranh chấp không cần thiết về ký giáp ranh để cản trở quyền lợi của người sử dụng đất hợp pháp. Việc chỉ yêu cầu đủ điều kiện cấp sẽ giúp đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc cấp Giấy chứng nhận đất.

Tóm lại, trong quy trình cấp Giấy chứng nhận đất, việc ký giáp ranh không được coi là một thủ tục riêng biệt. Quy định không từ chối cấp Giấy chứng nhận vì người sử dụng đất không chịu ký giáp ranh, mà chỉ yêu cầu đủ điều kiện cấp theo quy định. Trong trường hợp tranh chấp, việc giải quyết tranh chấp đất đai sẽ được ưu tiên trước khi tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận. Điều này đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất hợp pháp và đồng thời đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc cấp Giấy chứng nhận đất.

>>> Tư vấn về biên bản ký giáp ranh đất? Gọi ngay 1900.6174

Nơi gửi đơn xin xác nhận giáp ranh đất là ở đâu?

Theo quy định tại Điều 5 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Văn phòng đăng ký đất đai có nhiệm vụ và chức năng quan trọng trong việc thực hiện đăng ký đất đai và tài sản liên quan đến đất. Văn phòng đăng ký đất đai đảm nhận việc xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai. Đồng thời, nó cũng thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho các tổ chức và cá nhân theo quy định.

noi-gui-don-bien-ban-ky-giap-ranh-dat

Văn phòng đăng ký đất đai có tổ chức chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh. Các chi nhánh này thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn tương tự như Văn phòng đăng ký đất đai theo sự quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Người ký biên bản ký giáp ranh đất cần nộp biên bản tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp quận, huyện. Điều này đảm bảo rằng thông tin về giáp ranh đất được ghi nhận và quản lý đúng quy trình và quy định. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chịu trách nhiệm thực hiện công tác đăng ký đất đai và duy trì cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính đầy đủ và chính xác.

Với vai trò quan trọng của Văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh của nó, việc đảm bảo quyền lợi và tính minh bạch trong quá trình đăng ký đất đai trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Quy định này giúp tạo ra một hệ thống quản lý đất đai hiệu quả và đáng tin cậy, đồng thời đảm bảo rằng mọi người và tổ chức có thể truy cập thông tin đất đai một cách dễ dàng và công bằng.

>>> Luật sư tư vấn miễn phí về vấn đề Biên bản ký giáp ranh đất? Gọi ngay 1900.6174

Thời gian giải quyết giáp ranh đất là bao lâu?

Tùy vào từng trường hợp cụ thể sẽ có thời gian giải quyết khác nhau, tuy nhiên thông thường sẽ từ 01 đến 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

Trên đây là giải đáp của luật sư cho câu Biên bản ký giáp ranh đất?.Nếu anh, chị và các bạn còn thắc mắc về vấn đề này hay cần được giải đáp thêm những vấn đề có liên quan, hãy nhấc máy và gọi ngay đến đường dây nóng Luật Thiên Mã 1900.6174  được luật sư tư vấn miễn phí và nhanh chóng và kịp thời nhất!

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7