action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Thủ tục, hồ sơ xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm là một phần giấy tờ thiết yếu đối với các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Hồ sơ xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm là giấy tờ cần thiết đối với đơn vị khi muốn xin Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm.

Xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm có bắt buộc hay không?

giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm

Trước tiên để được cấp giấy này, bắt buộc chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất  phải được tập huấn và tiến hành thi xác nhận kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cơ quan nào có thẩm quyền

Theo đó, tùy theo lĩnh vực kinh doanh, sản xuất mà đơn vị dự định tiến hành, sẽ xác định được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về thi xác nhận kiến thức ATVSTP.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều atvstp
cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định

Muốn biết thêm Thủ tục xin cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho quán ăn thì VÀO ĐÂY

Theo các văn bản pháp luật liên quan, dựa trên các lĩnh vực kinh doanh, sản xuất và cơ quan quản lý tương ứng có thể chia thành như sau:

  • Đối với dịch vụ ăn uống: Xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm theo Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Bộ Y tế
  • Đối với lĩnh vực Y tế: Xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm theo Thông tư liên tịch 13/2014/TT-BYT-BNNPTNT-BCT
  • Đối với lĩnh vực Công Thương: Xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm theo Thông tư liên tịch 13/2014/TT-BYT-BNNPTNT-BCT
  • Đối với lĩnh vực Nông nghiệp: Xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm theo Thông tư liên tịch 13/2014/TT-BYT-BNNPTNT-BCT

Như vậy, việc xác định cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý hồ sơ xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm xác nhận kiến thức là vô cùng quan trọng đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh các mặt hàng thực phẩm.

Hồ sơ xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm

Cá nhân, đơn vị nộp một bộ hồ sơ đăng ký tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và xin thi xác nhận kiến thức bao gồm:

Thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm
Nộp hồ sơ xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ quan có thẩm quyền
  • Giấy đăng ký tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm (theo mẫu sẵn);
  • Danh sách nhân viên (của cơ sở bao gồm cả chủ cơ sở) đăng ký tập huấn;

Hồ sơ xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm mất bao lâu

Sau khi gửi hồ sơ xin xác nhận về cơ quan có thẩm quyền, trong khoảng 10 ngày làm việc  kể từ ngày hồ sơ được nộp hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền lên kế hoạch về việc kiểm tra kiến thức và gửi thông báo đến cho êá nhân, đơn vị đăng ký thời gian tiến hành xác nhận kiến thức cụ thể.

Trong khoảng 3-5 ngày sau khi tham gia kiểm tra xác nhận kiến thức, cá nhân, đơn vị được cấp hồ sơ xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm (nếu đạt từ 80% của bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm của từng đơn vị quản lý).

Bạn đang xem bài viết “Thủ Tục, Hồ Sơ Xin Giấy Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩmtại chuyên mụcGiấy Phép Con

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7