action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Trình tự, thủ thục, hồ sơ giải thể công ty/ doanh nghiệp đầy đủ nhất

Có thể nói thủ tục, hồ sơ giải thể công ty rất là khó trong chuỗi thủ tục đăng ký kinh doanh. Nếu quá trình giải thể chậm trễ thì doanh nghiệp bạn phải chịu thêm một số mức phí ngoài ý muốn. Hiện nay có rất nhiều công ty nhận làm dịch vụ giải thể nhanh, giá rẻ nhưng chúng tôi khuyên bạn nên chọn công ty uy tín để không gặp phải những sai sót sau này. Bài viết dưới đây Luật Thiên Mã sẽ hướng dẫn cho bạn toàn bộ quá trình cũng như thủ tục giải thể công ty để cho những doanh nghiệp đang bị hạn hẹp mức chi phí có thể tự thực hiện.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn thủ tục giải thể công ty? Gọi ngay: 1900.6174

Giải thể công ty là gì?

Giải thể doanh nghiệp là quá trình chấm dứt tư cách pháp nhân của một tổ chức kinh doanh, đồng thời chấm dứt cả quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đó. Quyết định giải thể có thể đến từ sự quyết định tự nguyện của doanh nghiệp (giải thể tự nguyện) hoặc từ cơ quan có thẩm quyền (giải thể bắt buộc).

 1. Giải thể tự nguyện:

Trong trường hợp này, doanh nghiệp quyết định chấm dứt hoạt động của mình vì một số lý do nhất định, có thể là do không khả thi kinh doanh, thay đổi chiến lược hoặc vấn đề tài chính.

Quy trình giải thể tự nguyện thường bao gồm việc thông báo cho các bên liên quan như cổ đông, người lao động và các đối tác kinh doanh về quyết định này.

 1. Giải thể bắt buộc:

Cơ quan có thẩm quyền như Tòa án, Cơ quan Thuế hoặc cơ quan quản lý doanh nghiệp có thể ra quyết định giải thể bắt buộc trong các trường hợp vi phạm pháp luật, nợ nần quá mức cho phép, hoặc do lý do khác nhau tùy thuộc vào quy định của pháp luật.

ho-so-giai-the-cong-ty

>>> Xem thêm: Dịch vụ giải thể công ty – Giải thể doanh nghiệp trọn gói

Quy trình giải thể doanh nghiệp

Thực hiện kiểm tra tình hình doanh nghiệp: Xác định nguyên nhân và cơ sở pháp lý cho quyết định giải thể.

 • Tổ chức họp đồng cổ đông (nếu có): Trong trường hợp giải thể tự nguyện, việc thông báo và thảo luận với cổ đông là quan trọng để đảm bảo sự đồng thuận.
 • Hoàn tất các thủ tục pháp lý: Bao gồm việc thông báo đến cơ quan quản lý doanh nghiệp, công bố thông tin về giải thể trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 • Thanh lý tài sản và nghĩa vụ: Xử lý tài sản của doanh nghiệp, thanh toán nghĩa vụ đối với các bên liên quan.
 • Nộp hồ sơ giải thể: Hoàn thành các thủ tục nộp hồ sơ liên quan đến giải thể tới cơ quan có thẩm quyền.

Việc giải thể doanh nghiệp đòi hỏi sự cẩn trọng và tuân thủ các quy định pháp luật để đảm bảo quá trình diễn ra thuận lợi và công bằng cho tất cả các bên liên quan. Có thể tham khảo thêm về quy trình giải thể doanh nghiệp để có cái nhìn toàn diện về quá trình này.

Trường hợp giải thể công ty, doanh nghiệp 

Các Trường Hợp và Quy Trình Giải Thể Doanh Nghiệp, Công Ty Theo Luật Doanh Nghiệp

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, việc giải thể doanh nghiệp, công ty không chỉ mang tính chất tự nguyện mà còn có những trường hợp bắt buộc phải thực hiện. Dưới đây là chi tiết các trường hợp và quy trình giải thể:

 1. Kết Thúc Thời Hạn Hoạt Động:

Trong trường hợp doanh nghiệp đã đặt ra thời hạn hoạt động trong điều lệ và không có quyết định gia hạn, doanh nghiệp cần tiến hành giải thể. Quy trình này đòi hỏi sự chú ý đến các thủ tục và thông báo cho cổ đông và các bên liên quan.

 1. Quyết Định của Chủ Doanh Nghiệp hoặc Tất Cả Thành Viên:

Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH đều có thể giải thể theo quyết định của chủ doanh nghiệp hoặc tất cả thành viên. Quy trình này thường đòi hỏi việc tổ chức họp đồng cổ đông hoặc các cuộc họp quan trọng để thông báo và thảo luận về quyết định giải thể.

 1. Thiếu Thành Viên Trong 6 Tháng:

Nếu số lượng thành viên của doanh nghiệp không đủ liên tục trong 6 tháng mà không có thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp cũng phải thực hiện giải thể. Điều này đặt ra yêu cầu chú ý đến quản lý nhân sự và thực hiện các thủ tục chuyển đổi.

 1. Thu Hồi Giấy Phép Kinh Doanh:

Trong trường hợp giấy phép kinh doanh bị thu hồi, doanh nghiệp cũng phải bắt buộc thực hiện giải thể. Quy trình này thường đi kèm với việc thanh toán các nghĩa vụ tài sản và là một quá trình chấm dứt nhanh chóng do yêu cầu từ cơ quan quản lý.

Quy Trình Thực Hiện Giải Thể:

 • Kiểm Tra Tình Hình Doanh Nghiệp: Xác định nguyên nhân và cơ sở pháp lý cho quyết định giải thể.
 • Tổ Chức Họp Cổ Đông (nếu có): Trong trường hợp giải thể tự nguyện, việc thông báo và thảo luận với cổ đông là quan trọng để đảm bảo sự đồng thuận.
 • Hoàn Tất Các Thủ Tục Pháp Lý: Bao gồm việc thông báo đến cơ quan quản lý doanh nghiệp, công bố thông tin về giải thể trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 • Thanh Lý Tài Sản và Nghĩa Vụ: Xử lý tài sản của doanh nghiệp, thanh toán nghĩa vụ đối với các bên liên quan.
 • Nộp Hồ Sơ Giải Thể: Hoàn thành các thủ tục nộp hồ sơ liên quan đến giải thể tới cơ quan có thẩm quyền.
 • Việc giải thể doanh nghiệp đòi hỏi sự cẩn trọng và tuân thủ các quy định pháp luật để đảm bảo quá trình diễn ra thuận lợi và công bằng cho tất cả các bên liên quan. Có thể tham khảo thêm về quy trình giải thể doanh nghiệp để có cái nhìn toàn diện về quá trình này.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn thủ tục giải thể công ty? Gọi ngay: 1900.6174

 Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Các quy định về giải thể doanh nghiệp không chỉ là cơ sở pháp lý chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp mà còn là bảo vệ quyền lợi của nhiều chủ thể có liên quan. Trong trường hợp doanh nghiệp tư nhân, quy trình giải thể đặt ra những điều kiện cụ thể để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của các bên liên quan.

Theo khoản 2 Điều 207 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, để tiến hành giải thể doanh nghiệp tư nhân, các điều kiện sau đây phải được đáp ứng:

Thanh Toán Hết Các Khoản Nợ: Doanh nghiệp tư nhân cần đảm bảo thanh toán hết mọi khoản nợ một cách đầy đủ. Điều này bao gồm cả nghĩa vụ tài sản khác ngoài nợ gốc, đảm bảo rằng không còn bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào chưa được thanh toán.

Không Trong Quá Trình Giải Quyết Tranh Chấp: Doanh nghiệp tư nhân không thể đang ở trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài hòa giải. Điều này nhằm đảm bảo rằng quá trình giải thể diễn ra mà không bị ảnh hưởng bởi những tranh chấp pháp lý đang dang dở.

Quy trình giải thể không chỉ giúp doanh nghiệp tư nhân chấm dứt hoạt động mà còn là bước quan trọng để giữ vững tính công bằng và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan, đặc biệt là chủ nợ, người sử dụng lao động và người lao động.

Ngoài ra, quy trình này cũng có thể đòi hỏi doanh nghiệp tư nhân thực hiện một số bước cụ thể như tổ chức họp cổ đông (nếu có), thông báo cho cơ quan quản lý doanh nghiệp, và thực hiện các thủ tục pháp lý khác để đảm bảo quá trình diễn ra một cách minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Hồ sơ giải thể công ty bao gồm

Khi doanh nghiệp có ý định giải thể hoặc bị ép giải thể thì bắt buộc phải hoàn thành các thủ tục đã được pháp luật quy định. Theo bộ luật doanh nghiệp 2014, hồ sơ giải thể công ty cần chuẩn bị bao gồm:

ho-so-giai-the-cong-ty

Hồ sơ giải thể công ty gồm những gì?

Để tiến hành quy trình giải thể doanh nghiệp một cách hợp pháp và minh bạch, hồ sơ thông báo giải thể đóng vai trò quan trọng, đồng thời giúp đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Hồ sơ này bao gồm một loạt các giấy tờ cần thiết để thông báo về việc chấm dứt hoạt động doanh nghiệp. Dưới đây là chi tiết về những loại giấy tờ cần có:

Thông Báo Giải Thể Doanh Nghiệp:

Thông báo này được lập theo Mẫu phụ lục II-22, được ban hành và kèm theo các quy định của Thông tư. Nó chứa đựng những thông tin quan trọng liên quan đến quá trình giải thể, bao gồm lý do giải thể, ngày chấm dứt hoạt động, và các chi tiết khác quan trọng. Thông báo này sẽ được gửi đến cơ quan quản lý doanh nghiệp để thực hiện các bước tiếp theo.

Phương Án Giải Quyết Nợ (Nếu Có):

Nếu doanh nghiệp đang có nghĩa vụ thanh toán nợ, phương án giải quyết nợ sẽ được đưa vào hồ sơ. Điều này có thể bao gồm kế hoạch thanh toán nợ gốc và lãi suất, các biện pháp giảm nợ, hoặc các thoả thuận khác với chủ nợ. Mục tiêu là đảm bảo rằng mọi nghĩa vụ tài chính được giải quyết một cách minh bạch và trung thực.

Việc chuẩn bị và nộp đúng hồ sơ thông báo giải thể là quan trọng để đảm bảo rằng doanh nghiệp thực hiện mọi bước theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, nó giúp cơ quan quản lý và các bên liên quan hiểu rõ về quá trình giải thể và đảm bảo quyền lợi của mọi bên được bảo vệ. 

>>> CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Trình tự, thủ tục giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn

Thời hạn để nộp hồ sơ giải thể công ty là 180 ngày, tính từ ngày nhận quyết định giải thể. Trong khoảng thời gian này mà cơ quan chức năng không nhận được phản hồi từ phía doanh nghiệp bằng văn bản thì coi như quá trình giải thể bị vô hiệu hóa.

Quy trình, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Quy trình giải thể doanh nghiệp khá phức tạp. Vì thế bạn cần tìm hiểu chúng thật kỹ càng trước khi tiến hành chuẩn bị hồ sơ. Tuy nhiên sau khi đã hoàn thành tất cả hồ sơ giải thể công ty bạn sẽ cần phải tiến hành nộp giấy tờ có liên quan đến quá trình này theo 4 bước.

Thủ tục, hồ sơ nhanh gọn chỉ trong 3 ngày

Gọi ngay:0936380888

Bước 1: Nộp Hồ Sơ Giải Thể Công Ty lên Sở Kế Hoạch – Quan Trọng và Cần Thiết

Quy trình giải thể công ty đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nộp đúng hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền là một bước quan trọng. Dưới đây là danh sách những giấy tờ cần thiết:

 • Mẫu Thông Báo Giải Thể: Thông báo này là bản tóm tắt về việc giải thể, thường đi kèm với quyết định giải thể. Nó chứa đựng thông tin cơ bản về quá trình giải thể như lý do, ngày chấm dứt hoạt động, và các chi tiết khác.
 • Quyết Định Giải Thể: Quyết định này được coi là một trong những giấy tờ quan trọng nhất trong quá trình giải thể. Nó cung cấp thông tin chi tiết về quyết định giải thể, lý do, và các điều kiện liên quan.
 • Các Biên Bản Giải Thể: Bao gồm biên bản họp giải thể, nơi mà quyết định giải thể được thảo luận và thông qua bởi chủ doanh nghiệp, đại hội cổ đông, hoặc hội đồng thành viên.
 • Danh Sách Người Lao Động: Liệt kê tất cả những người lao động thuộc doanh nghiệp và các điều kiện liên quan đến họ.
 • Biên Bản và Quyết Định Thanh Lý Tài Sản: Nếu có quyết định thanh lý tài sản, cùng với biên bản minh họa quá trình thanh lý tài sản của doanh nghiệp.
 • Danh Sách Chủ Nợ: Danh sách này cung cấp thông tin chi tiết về những người, tổ chức nợ doanh nghiệp và số tiền nợ.
 • Xác Nhận Không Nợ Thuế của Tổng Cục Hải Quan: Chứng minh rằng doanh nghiệp không còn nghĩa vụ thuế với Tổng Cục Hải Quan.
 • Giấy Xác Nhận Đóng Cửa Tài Khoản Ngân Hàng/ Cam Kết Không Mở Tài Khoản: Thông tin về tình trạng tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp sau khi giải thể.
 • Báo Giải Thể: Bản báo cáo chi tiết về quá trình giải thể và các thông tin quan trọng khác.
 • Thông Báo Đóng Cửa Mã Số Thuế: Xác nhận rằng doanh nghiệp không còn tồn tại trong hệ thống mã số thuế.
 • Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp (bản gốc): Bản sao chính thức của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp dưới dạng bản gốc.
 • Biên Bản Họp Giải Thể Công Ty: Ghi chép chi tiết về cuộc họp giải thể, bao gồm ý kiến của chủ doanh nghiệp, đại hội cổ đông, và hội đồng thành viên.
 • Văn Bản Quyết Định Giải Thể Công Ty – Chi Tiết và Chặt Chẽ

Quyết định giải thể công ty là một văn bản quan trọng không chỉ chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp mà còn xác định rõ các thông tin quan trọng liên quan. Dưới đây là phần chi tiết của văn bản này:

 1. Địa Chỉ và Tên Doanh Nghiệp:

Đầu tiên và quan trọng nhất, văn bản quyết định giải thể cần đưa ra đầy đủ thông tin về địa chỉ và tên doanh nghiệp. Điều này bao gồm cả tên chính thức và các thông tin liên hệ cần thiết.

 1. Lý Do Giải Thể:

Thứ hai, quyết định giải thể phải mô tả chi tiết về lý do doanh nghiệp quyết định chấm dứt hoạt động. Có thể là quyết định tự nguyện do tình trạng kinh doanh không thuận lợi, hay do bị ép buộc bởi các vi phạm pháp luật cụ thể.

 1. Thời Gian Hoàn Tất Các Hợp Đồng và Khoản Nợ:

Thứ ba, quyết định cần xác định thời gian dự kiến để hoàn tất mọi hợp đồng liên quan và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp. Thông tin này giúp đối tác, nhà cung cấp và chủ nợ nắm rõ kế hoạch và thời gian xử lý của doanh nghiệp.

 1. Cách Thức Xử Lý Nghĩa Vụ Phát Sinh trong Hợp Đồng Lao Động:

Thứ tư, quyết định giải thể cần mô tả chi tiết về cách doanh nghiệp sẽ xử lý các nghĩa vụ phát sinh trong hợp đồng lao động. Bao gồm cả thông tin về việc thanh lý tài sản, các quyền lợi của người lao động và các biện pháp hỗ trợ.

 1. Họ, Tên và Chữ Ký của Người Đại Diện Doanh Nghiệp:

Cuối cùng, quyết định giải thể cần có thông tin về họ và tên của người đại diện doanh nghiệp, đồng thời được kèm chữ ký. Điều này là để xác nhận rằng quyết định được thực hiện dưới sự đồng thuận của người đại diện cấp cao của doanh nghiệp.

Việc cung cấp các chi tiết chặt chẽ trong văn bản quyết định giải thể không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn giúp đảm bảo sự minh bạch và minh bạch trong quá trình chấm dứt hoạt động kinh doanh.

Bước 2: Nộp Hồ Sơ và Trả Con Dấu – Quy Trình Chi Tiết

Sau khi hoàn tất các bước tiền đề của quá trình giải thể công ty, chủ sở hữu xí nghiệp cần thực hiện bước 2 này để đảm bảo mọi thủ tục được thực hiện đầy đủ và theo quy định. Dưới đây là chi tiết của bước này:

2.1. Nộp Lại Các Giấy Tờ Cần Thiết:

Chủ sở hữu cần nộp lại cho cơ quan có thẩm quyền một bộ hồ sơ đầy đủ và chính xác. Các giấy tờ bao gồm:

 • Biên bản giải thể.
 • Công văn trả dấu.
 • Quyết định giải thể.
 • Thông báo đóng cửa mã số thuế.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông báo của Sở Kế hoạch đầu tư về việc trả con dấu.

2.2. Lưu Ý Về Công Văn Trả Dấu:

Công văn trả dấu phải được thực hiện theo bản mẫu đã được công bố trước đó. Đối với trường hợp doanh nghiệp không có con dấu, bộ hồ sơ phải kèm theo văn bản chính thức có dấu xác nhận của cơ quan công an.

Bước 3: Nộp Lại Bộ Hồ Sơ Cho Sở Kế Hoạch và Đầu Tư:

Sau khi hoàn tất bước 2, doanh nghiệp tiếp tục nộp lại bộ hồ sơ giải thể công ty cho Sở Kế hoạch và Đầu Tư. Bộ hồ sơ cần bao gồm:

 • Thông báo giải thể.
 • Quyết định giải thể.
 • Biên bản giải thể.
 • Biên bản và quyết định thanh lý tài sản.
 • Danh sách chủ nợ.
 • Danh sách người lao động.
 • Xác nhận không nợ thuế của Tổng cục Hải quan.
 • Giấy xác nhận đóng cửa tài khoản ngân hàng/cam kết không mở tài khoản.
 • Báo giải thể.
 • Thông báo đóng cửa mã số thuế.

Bước 4: Đợi Kết Quả – Hậu Quả của Quá Trình Đánh Giá:

Đây là bước cuối cùng trong quá trình giải thể. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành xem xét kỹ lưỡng toàn bộ hồ sơ. Nếu mọi thủ tục được thực hiện đúng và không vi phạm nguyên tắc, Sở Kế hoạch và Đầu Tư sẽ chính thức xác nhận kết quả giải thể. Doanh nghiệp cần kiên nhẫn đợi trong vài ngày để nhận được thông báo và kết quả cuối cùng của quá trình này.

ho-so-giai-the-cong-ty

Giải thể công ty mất bao lâu?

Quá trình giải thể công ty là một chuỗi các bước phức tạp, yêu cầu sự chặt chẽ và kiên nhẫn để đảm bảo các thủ tục được thực hiện một cách chính xác. Dưới đây là chi tiết thêm về các giai đoạn cụ thể và thời gian mà một công ty cần mất khi quyết định giải thể:

 1. Tiếp Nhận Hồ Sơ Xin Đóng Mã Số Thuế: (Thời Gian: 7 – 15 Ngày)

Quá trình bắt đầu với việc công ty nộp hồ sơ xin đóng mã số thuế. Trong khoảng thời gian này, các cơ quan thuế sẽ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, đảm bảo các thông tin liên quan đầy đủ và chính xác.

 1. Ban Hành Thông Báo Đóng Mã Số Thuế: (Thời Gian: 15 Ngày)

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo đóng mã số thuế doanh nghiệp. Quá trình này mất khoảng 15 ngày, trong đó hồ sơ được xem xét và thông báo chính thức được chuẩn bị.

 1. Đăng Bố Quyết Định Giải Thể trên Cổng Thông Tin Điện Tử Quốc Gia: (Thời Gian: 30 Ngày)

Một trong những bước quan trọng là công ty đăng bố quyết định giải thể trên cổng thông tin điện tử quốc gia. Quá trình này kéo dài trong vòng 30 ngày, nhằm đảm bảo thông tin được công bố rộng rãi và theo đúng quy định.

 1. Thủ Tục Hủy Dấu Công Ty và Trả Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh: (Thời Gian: Biến Động)

Thủ tục hủy dấu công ty yêu cầu nhiều bước như hủy dấu công an (đối với doanh nghiệp cấp dấu trước ngày 01/07/2015) và thông báo hủy dấu tại Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (đối với doanh nghiệp cấp dấu sau ngày 01/07/2015). Thời gian thực hiện có thể biến động tùy thuộc vào các yếu tố cụ thể và yêu cầu của cơ quan chức năng.

Lưu Ý: Quá trình giải thể công ty mất khoảng 2 – 3 tháng nếu không có quyết toán thuế và 4 – 6 tháng nếu có quyết toán thuế. Thời gian có thể thay đổi tùy thuộc vào độ phức tạp của tình hình cụ thể của doanh nghiệp.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn thủ tục giải thể công ty? Gọi ngay: 1900.6174

 Cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ giải thể của doanh nghiệp?

Khi doanh nghiệp quyết định giải thể, quá trình này yêu cầu sự tuân thủ một loạt các thủ tục và quy trình được quy định bởi cơ quan đăng ký kinh doanh. Cũng giống như việc thành lập công ty, quá trình giải thể công ty đòi hỏi sự hỗ trợ và chấp nhận của cơ quan này.

Đầu tiên, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận hồ sơ và thông báo về quyết định giải thể. Trong thời kỳ này, đội ngũ chuyên viên của cơ quan sẽ kiểm tra hồ sơ của doanh nghiệp, đảm bảo rằng tất cả các giấy tờ và thông tin liên quan đã được nộp đầy đủ và chính xác.

Các chuyên viên tại cơ quan sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong việc ban hành thông báo chính thức về quyết định giải thể. Quá trình này không chỉ yêu cầu sự chuyên nghiệp mà còn đảm bảo rằng thông tin về việc giải thể công ty được công bố một cách chính xác trên các phương tiện thông tin quốc gia.

Ngoài ra, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ đồng hành với doanh nghiệp trong quá trình hủy dấu công ty tại cơ quan công an (đối với doanh nghiệp cấp dấu trước ngày 01/07/2015) hoặc thực hiện thủ tục tại Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (đối với doanh nghiệp cấp dấu sau ngày 01/07/2015).

Tóm lại, cơ quan đăng ký kinh doanh không chỉ là đơn vị tiếp nhận hồ sơ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và đảm bảo quá trình giải thể công ty diễn ra thuận lợi và đúng trình tự quy định theo luật lệ.

Bạn đang xem bài viết “Trình Tự, Thủ Thục, Hồ Sơ Giải Thể Công Ty/ Doanh Nghiệp Đầy Đủ Nhất 2020 tại chuyên mụcdịch vụ doanh nghiệp

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7