action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa xét xử mới nhất hiện nay

Đơn xin hoãn phiên toà thường được đương sự làm do một sự cố bất khả kháng trong quá trình xét xử. Vậy mẫu đơn xin hoãn xét xử phiên Tòa được trình bày như thế nào? Trong bài viết này, Luật Thiên Mã sẽ mang đến một cái nhìn tổng quan về mẫu đơn xin hoãn xét xử phiên tòa. Quý bạn đọc có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1900 6174 để được giải đáp cụ thể và nhanh chóng hơn!

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về đơn xin hoãn xét xử phiên tòa. Gọi ngay 1900.6174

Hoãn phiên tòa xét xử là gì?

Hoãn phiên toà là quá trình chuyển thời điểm xét xử hoặc tiến hành phiên toà từ thời điểm đã định trước sang một thời điểm khác, thường là muộn hơn, nhằm đáp ứng yêu cầu của những bên tham gia tố tụng. Quy trình này chỉ được thực hiện khi có căn cứ theo quy định của pháp luật. Khi được chấp nhận, vụ án sẽ tiếp tục được xét xử theo thời điểm mới đã được xác định.

don-xin-hoan-phien-toa-1

>>>Luật sư giải đáp miễn phí Hoãn phiên tòa xét xử là gì? Gọi ngay 1900.6174

Những trường hợp hoãn phiên tòa 

Dưới đây là phân loại các trường hợp hoãn phiên tòa xét xử trong vụ án dân sự và vụ án hình sự.

Trường hợp hoãn phiên tòa xét xử dân sự

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 233 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, Hội đồng xét xử có thẩm quyền quyết định hoãn phiên tòa dân sự trong các tình huống sau:

 • Khi có sự thay đổi về cơ quan thực hiện tố tụng, chẳng hạn như Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Toà án, hoặc Kiểm sát viên.
 • Trong trường hợp có sự thay đổi về bên thứ ba, như người giám định hoặc người phiên dịch.
 • Khi người phiên dịch hoặc người giám định không thể tham gia và không có người thay thế.
 • Trong trường hợp người làm chứng vắng mặt và gây khó khăn, ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án một cách khách quan và toàn diện.
 • Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp vắng mặt mà không có đơn xin xét xử vắng mặt khi Tòa triệu tập hợp lệ lần thứ nhất.
 • Khi đương sự hoặc người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp vắng mặt do sự kiện bất khả kháng hay trở ngại khách quan khi Tòa triệu tập hợp lệ lần thứ hai.
 • Khi có người đề nghị hoãn phiên tòa với lý do cụ thể.

Quy trình này giúp đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình xét xử, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để những bên tham gia tố tụng có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình một cách hiệu quả.

Trường hợp hoãn phiên tòa xét xử hình sự

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 297 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa hình sự trong các trường hợp:

 • Cần xác minh, thu thập bổ sung (chứng cứ, tài liệu, đồ vật) nhưng không thể thực hiện ngay tại phiên tòa
 • Cần tiến hành giám định bổ sung hoặc giám định lại.
 • Cần định giá hoặc định giá lại tài sản
 • Phải thay đổi Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm tại phiên tòa
 • Không có thẩm phán, Hội thẩm dự khuyết để thay thế hoặc phải thay đổi chủ toạ phiên toà mà không có Thẩm phán để thay thế
 • Kiểm sát viên bị thay đổi hoặc không thể tiếp tục quyền thực hành quyền công bố, kiểm sát xét xử mà không có Kiểm sát viên dự khuyết thay thế.
 • Bị cáo vắng mặt vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan
 • Người bào chữa được chỉ định vắng mặt
 • Người phiên dịch, người dịch thuật vắng mặt mà không có người thay thế
 • Bị hại, đương sự hoặc người đại diện của đương sự, người làm chứng về các vấn đề quan trọng trong vụ án, người giám định, người định giá tài sản vắng mặt trong từng trường hợp cụ thể.

don-xin-hoan-phien-toa-2

>>>Có trường hợp hoãn phiên tòa nào? Liên hệ Luật sư giải đáp miễn phí, gọi ngay 1900.6174

Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa 

Đơn xin hoãn phiên tòa của bị cáo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

ĐƠN XIN HOÃN PHIÊN TÒA

Kính gửi: – Toà Án Nhân Dân Thành Phố…      

 • Hội đồng xét xử…                                                                       

Tên tôi là: …………………………….. Sinh năm:………………………………..

Thường trú:…………………………………………………………..…………….

Tôi là bị cáo trong vụ án “ ……….…….” do  VKSND thành phố…………. ………………….………………… giữ quyền công tố.

Ngày ../../…., tôi nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày ………….. Tôi tôn trọng và tự giác chấp hành các quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên từ  ngày …………………………….. tôi bị trở ngại khách quan như sau:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….

Lo ngại sức khỏe không đảm bảo tham gia phiên toà nên tôi làm đơn này kính mong Quý tòa, Hội đồng xét xử cho hoãn phiên Tòa dự kiến vào ngày …/…/… chuyển sang một ngày khác để tôi có điều kiện tham gia và trình bày quan điểm, nguyện vọng.

Tôi cam kết, ngay sau khi sức khoẻ ổn định sẽ tuân thủ, chấp hành đầy đủ mọi quyết định của quy Toà.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Thành phố………….., ngày ……tháng…..năm 20…….

                                                                                       Người làm đơn

                                                                                   (ký và ghi rõ họ tên)

 

Đơn xin hoãn phiên tòa của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HOÃN PHIÊN TÒA

Kính gửi:    TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ……….

Tên tôi là:      ……………….                       Sinh năm: ……………..

Thường trú tại: ……………………………………………………………….

Tôi là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án “ ……….…….” do  VKSND thành phố …………………… giữ quyền công tố .

Tôi được biết Tòa án nhân dân thành phố………. quyết định đưa vụ án ra xét xử vào …./…../……. Tôi tôn trọng và tự giác chấp hành các quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên vào …./…./…… gia đình tôi có việc bận, không thể đến tham gia phiên toà.

Vậy, tôi làm đơn này kính mong Quý tòa, Hội đồng xét xử cho hoãn phiên Tòa dự kiến vào …./…./….. và chuyển sang một ngày khác để tôi có điều kiện tham gia và trình bày quan điểm, nguyện vọng.

Tôi cam kết, ngay sau khi xong xuôi công việc gia đình sẽ tuân thủ, chấp hành đầy đủ mọi quyết định của quý Toà.

Tôi xin chân thành cảm ơn!                                                                                                                      

                                                                  Hà Nội, ngày …. tháng …. năm …….

                                                                              Người làm đơn 

                                                                          (ký và ghi rõ họ tên)

Như vậy, trên đây là mẫu đơn xin hoãn xét xử phiên tòa của bị cáo trong vụ án hình sự và mẫu đơn xin hoãn xét xử phiên tòa của người có quyền và nghĩa vụ liên quan, các bên có thẩm quyền trên trong bất kỳ vụ án dân sự, hình sự đều có thể tìm kiếm và tham khảo để áp dụng cho thực tế.

>>>Xem thêm: Đơn khởi kiện đòi nợ hụi được nộp ở đâu? Và cách thức nộp như thế nào?

Nội dung mẫu đơn xin hoãn xét xử phiên tòa gồm những thông tin gì?

Khi viết Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa, quan trọng nhất là đảm bảo rằng mọi thông tin cần thiết được cung cấp một cách rõ ràng và đầy đủ. Dưới đây là các nội dung chi tiết trong mẫu đơn:

 1. Quốc hiệu và tiêu ngữ: Ghi rõ quốc hiệu và tiêu ngữ để định danh mẫu đơn.
 2. Nơi nhận đơn: Xác định nơi nơi mà đơn sẽ được nhận, đảm bảo thông tin này chính xác và đầy đủ.
 3. Thông tin cá nhân của người làm đơn: Họ tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại và mọi thông tin liên quan khác.
 4. Tư cách tham gia tố tụng: Chỉ rõ tư cách tham gia tố tụng của người làm đơn, chẳng hạn như là nguyên đơn, bị đơn, hay một bên liên quan.
 5. Lý di xin hoãn phiên tòa: Mô tả chi tiết và minh bạch lý do cần hoãn phiên tòa. Nên cung cấp thông tin chính xác và chứng minh được tính chấp nhận của yêu cầu.
 6. Xác nhận của người làm đơn: Điều này bao gồm chữ ký hoặc dấu vân tay của người làm đơn, xác nhận rằng mọi thông tin trong đơn là chính xác và đúng đắn.

Ngoài ra, lưu ý rằng việc kèm theo đơn xin hoãn phiên tòa cần đi kèm với tài liệu chứng minh cho lý do xin hoãn phiên tòa. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và chấp nhận của yêu cầu, cung cấp cơ sở hợp lý cho quyết định của Hội đồng xét xử.

don-xin-hoan-phien-toa-3

>>>Nội dung mẫu đơn xin hoãn xét xử phiên tòa có những thông tin gì? Liên hệ Luật sư giải đáp miễn phí, gọi ngay 1900.6174

Quy trình thủ tục xin hoãn phiên tòa

Thông tin chi tiết về quy trình, thủ tục hoãn phiên tòa dân sự và phiên tòa hình sự, cụ thể như sau:

Quy trình thủ tục xin hoãn phiên tòa xét xử dân sự

 

Theo quy định tại Điều 233 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, thời hạn xin hoãn phiên tòa không quá 01 tháng (thủ tục thông thường) và không quá 15 ngày (thủ tục rút gọn) kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa; quy trình bao gồm:

 • Bước 1: Nộp đơn xin hoãn xét xử phiên toà tại Toà án có thẩm quyền
 • Bước 2: Toà án có thẩm quyền xem xét đơn và lý do xin hoãn phiên tòa
 • Bước 3: Toà án ra quyết định hoãn phiên tòa nếu vụ án đủ điều kiện.

+ Quyết định hoãn phiên toà phải nêu ngày, tháng, năm ra quyết định; tên Toà án, họ và tên những người tiến hành tố tụng; vụ án đã được đưa ra xét xử; lý do khiến phiên tòa bị hoãn; và thời gian và địa điểm mở lại phiên tòa.

+ Chủ toạ phiên toà thay mặt Hội đồng xét xử ký quyết định hoãn và gửi nó công khai cho người vắng mặt và Viện kiểm sát cùng cấp.

Quy trình thủ tục xin hoãn phiên tòa xét xử hình sự

Dựa trên Điều 233 của Bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2015, quy định về thời hạn xin hoãn phiên tòa được chi tiết như sau: Thời gian xin hoãn phiên tòa không vượt quá 01 tháng theo thủ tục thông thường và là 15 ngày theo thủ tục rút gọn, tính từ ngày Toà án ban hành quyết định hoãn phiên tòa.

 • Bước 1: Nộp đơn xin hoãn xét xử tại Toà án có thẩm quyền
  • Người có đề nghị hoãn xét xử nộp đơn xin hoãn phiên tòa đến Toà án có thẩm quyền.
 • Bước 2: Xem xét đơn và lý do xin hoãn phiên tòa
  • Toà án có thẩm quyền sẽ xem xét đơn và lý do xin hoãn phiên tòa từ phía người đề nghị.
 • Bước 3: Quyết định hoãn phiên tòa nếu vụ án đủ điều kiện
  • Dựa vào xem xét đơn và lý do, Toà án có thẩm quyền sẽ ra quyết định hoãn phiên tòa nếu thấy rằng vụ án đáp ứng các điều kiện cần thiết để được hoãn. Quyết định này sẽ nêu rõ ngày, tháng, năm ra quyết định; tên Toà án; tên của những người liên quan đến vụ án; lý do hoãn phiên tòa; và thông báo công khai tại phiên tòa. Sau đó, chủ toà phiên tòa sẽ ký và thông báo quyết định hoãn, đồng thời gửi cho những người vắng mặt và Viện kiểm sát cùng cấp.
  • Quyết định hoãn phiên toà phải nêu ngày, tháng, năm ra quyết định; tên Toà án, họ và tên những người tiến hành tố tụng; vụ án đã được đưa ra xét xử; lý do khiến phiên tòa bị hoãn; và thời gian và địa điểm mở lại phiên tòa.
  • Chủ toạ phiên toà thay mặt Hội đồng xét xử ký quyết định hoãn và gửi nó công khai cho người vắng mặt và Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra quyết định.

Như vậy, trên đây là toàn bộ quy trình, thủ tục xin hoãn phiên tòa, bạn đọc có thể tham khảo và áp dụng khi cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích cho mình.

>>>Xem thêm: Sự biến pháp lý là gì? Sự biến pháp lý và hành vi pháp lý có gì khác nhau?

Trên đây là những thông tin và tư vấn chính xác và chi tiết đến từ Luật Thiên Mãvề Đơn xin hoãn phiên tòa, từ khái niệm cơ bản đến phân loại những trường hợp cần hoãn phiên tòa trong cả dân sự và hình sự, đặc biệt là các thông tin về  mẫu đơn xin hoãn xét xử phiên tòa cùng với quy trình, thủ tục và một số lưu ý về nội dung. Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin và muốn được hỗ trợ ngay lập tức, bạn đọc có thể gọi ngay đến số hotline 1900 6174 để nhận được hỗ trợ nhanh chóng.

Trong suốt cuộc sống của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng 1900 6174 nếu bạn cần sự hỗ trợ và hỗ trợ pháp lý toàn diện liên quan đến các dịch vụ tư vấn. Các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Luật Thiên Mã luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn và hỗ trợ các bạn nhanh chóng và tận tình!

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7