action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Chi phí đăng ký quyền tác giả

Đăng ký quyền tác giả là một thủ tục hành chính để tác giả hoặc chủ sở hữu quyền đối tiến hành xác lập quyền của mình đối với tác phẩm đó. Vì vậy, trong quá trình tiến hành thủ tục này, người nộp đơn đăng ký quyền tác giả phải tiến hành nộp phí hoặc lệ phí cho nhà nước. Hãy cùng Luật Thiên Mã tìm hiểu về chi phí đăng ký quyền tác giả mới nhất hiện nay?

Đăng ký quyền tác giả

Quyền tác giả là gì?

Quyền tác giả là quyền của tác giả đối với tác phẩm của mình do mình tạo ra hoặc mình có quyền sở hữu. Theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam cũng như các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì tác giả không nhất thiết phải đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm đo mình sáng tạo ra thì vẫn được bảo hộ. Tuy nhiên việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả tại cơ quan nhà nước giúp cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có minh chứng rõ ràng với bên thứ ba về quyền của mình đối với tác phẩm.

Đối tượng của quyền tác giả

Theo quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và NĐ 22/2018/NĐ – CP thì các đối tượng sau sẽ được bảo hộ quyền tác giả đó là:

– Các tác phẩm văn học, khoa học,… được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

– Các bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

– Bài viết tác phẩm báo chí;

– Tác phẩm âm nhạc được được thể hiện dưới dạng nhạc nốt trong bản nhạc hoặc các ký tự âm nhạc

– Tác phẩm sân khấu hoặc điện ảnh được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối

–  Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

–  Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Chi phí đăng ký quyền tác giả

Chi phí đăng ký quyền tác giả là phí hoặc lệ phí nhà nước mà tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả phải nộp khi tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký quyền tác giả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hiện nay, lệ phí nhà nước khi tiến hành đăng ký quyền tác giả phụ thuộc vào đối tượng của quyền tác giả như sau:

Cơ quan thu phí, lệ phí

Phí nhà nước này được nôp tại Cục Bản quyền tác giả khi bạn đến nhận Giấy chứng nhận quyền tác giả.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Hotline: 0936380888 

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7