Việt Nam là đất nước đang phát triển và thu hút đầu tư nước ngoài mạnh mẽ, các công ty nước ngoài thành lập ở nước ta ngày càng nhiều. Tuy nhiên, vì một số lý do công ty nước ngoài muốn giải thể tại Việt Nam nhưng gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý. Giải thể công ty nước ngoài là việc doanh nghiệp thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình. Việc giải thể sẽ có sự khác nhau về thủ tục giữa công ty không có vốn đầu tư nước ngoài với công ty có vấn đầu tư nước ngoài. Để hiểu hơn về vấn đề này, mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

Điều kiện giải thể công ty nước ngoài

 • Công ty nước ngoài chỉ được phép giải thể khi thanh toán toàn bộ các khoản nợ và nghĩa vụ tài khác phát sinh trong quá trình doanh nghiệp hoạt động theo quy định;
 • Công ty không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan khác có thẩm quyền như trọng tài;
 • Nếu thuộc trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thì người quản lý có liên quan và doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ, khoản nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

→ Lưu ý: Việc giải thể công ty nước ngoài cần tuân thủ pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, thuế, đầu tư căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý thuế và Luật Đầu tư cùng các văn bản hướng dẫn thi hành khác.

Các trường hợp giải thể công ty nước ngoài

Căn cứ theo quy định tại Điều 201 của Luật Doanh nghiệp năm 2014, công ty nước ngoài bị giải thể khi thuộc các trường hợp sau :

Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp
Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ
 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 •  Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trình tự, thủ tục giải thể công ty nước ngoài mới nhất

hồ sơ giải thể công ty nước ngoài
Doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh

Bước 1: Tiến hành một số công việc liên quan trước khi giải thể

Bước 2: Thực hiện chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

 • Công ty thanh lý dự án đầu tư và gửi quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư đến cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày quyết định có hiệu lực;
 • Thời gian dự kiến sẽ chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư là 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Thông qua quyết định giải thể công ty

Trong quyết định giải thể công ty nước ngoài cần đảm bảo một số nội dung cơ bản bao gồm:

 • Thông tin pháp lý của công ty: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở;
 • Lý do giải thể công ty;
 • Thời hạn hoàn tất nghĩa vụ tài chính, các khoản nợ;
 • Phương án xử lý nợ và các nghĩa vụ phát sinh;
 • Thông tin của người đại diện theo pháp luật.

Bước 4: Gửi Quyết định về việc giải thể đến cơ quan có thẩm quyền

 •  Trong thời gian chậm nhất 07 ngày làm việc, tài liệu liên quan đến việc giải thể công ty (Quyết định giải thể, Biên bản họp) phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động của công ty;
 • Đăng tải công khai Quyết định giải thể công ty trên Cổng thông tin về đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

→ Lưu ý: Trong trường hợp còn nợ thì công ty gửi Quyết định giải thể doanh nghiệp kèm Phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Bước 5: Công ty tiến hành thanh lý tài sản, trả lại con dấu, đóng mã số thuế

 • Sau khi gửi Quyết định giải thể, công ty sẽ thanh lý tài sản của mình;
 • Nếu sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, công ty cần trả lại con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu đã được cấp. Cơ quan công an sẽ thu hồi lại con dấu;
 • Công ty gửi công văn sang bên cơ quan thuế có thẩm quyền, để quyết toán và xin đóng mã số thuế.

Bước 6: Nộp hồ sơ giải thể 

 •  Công ty nộp hồ sơ đề nghị giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 kể từ ngày thanh toán hết nợ.
 • Sau 180 ngày, kể từ ngày nhận Quyết định giải thể mà không có ý kiến phản đối, khiếu nại của các bên liên quan hoặc trong 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật lại tình trạng pháp lý trên hệ thống.

Trên đây là, nội dung tư vấn của Luật Thiên Mã về giải thể công ty nước ngoài. Nếu Quý khách còn thắc mắc liên quan đến vấn đề này, vui lòng kết nối với chúng tôi qua địa chỉ email:luatthienma@gmail.com hoặc số hotline: 0936.380.888

Bạn đang xem bài viết “hồ sơ, thủ tục giải thể công ty nước ngoài mới nhất 2020tại chuyên mụcdịch vụ doanh nghiệp