action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Thủ tục thành lập chi nhánh độc lập như thế nào?

Thủ tục thành lập chi nhánh độc lập như thế nào?

Tùy thuộc vào nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh mà nhiều doanh nghiệp thành lập chi nhánh độc lập. Vậy trình tự, thủ tục thành lập chi nhánh thế nào theo quy định mới nhất? Hồ sơ, giấy tờ bạn cần chuẩn bị những gì? Sau khi làm xong thủ tục thành lập chi nhánh độc lập bạn cần thực hiện công việc gì tại chi cục thuế? Bạn có thể tham khảo thông tin dưới đây:

 1. Căn cứ pháp luật thành lập chi nhánh độc lập là gì?

Bạn có thể tham khảo thông tin về thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh công ty ở các văn bản pháp luật như Luật doanh nghiệp 2014, Nghị định 78/2015/NĐ-CP của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ kế hoạch và đầu tư về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

 1. Chi nhánh công ty là gì?

Một doanh nghiệp có thể thành lập một hoặc nhiều đơn vị phụ thuộc khác nhau như chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014 thì chi nhánh là một đơn vị phụ thuộc, hoạt động theo ngành nghề kinh doanh của công ty mẹ và thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp. Chi nhánh được đặt trụ sở ở cùng tỉnh hoặc khác tỉnh với công ty.

Khi thành lập chi nhánh độc lập, bạn có thể xuất hóa đơn giá trị gia tăng và có thể lựa chọn hình thức hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc với doanh nghiệp.

 1. Thủ tục thành lập chi nhánh độc lập theo quy định pháp luật về doanh nghiệp như thế nào?

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tùy thuộc loại hình doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần mà hồ sơ và các giấy tờ cần chuẩn bị cũng có khác nhau.

*Thủ tục thành lập chi nhánh độc lập với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bạn cần chuẩn bị:

 • Thông báo thành lập chi nhánh;
 • Quyết định của chủ sở hữu;
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh và bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người được bổ nhiệm đứng đầu chi nhánh công ty.

-Trường hợp chủ sở hữu công ty là người đứng đầu chi nhánh thì hồ sơ chỉ cần:

 • Thông báo thành lập chi nhánh;
 • Quyết định của chủ sở hữu và bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người được bổ nhiệm đứng đầu chi nhánh công ty.

*Thủ tục thành lập chi nhánh độc lập với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, bạn cần chuẩn bị:

 • Thông báo thành lập chi nhánh (theo mẫu);
 • Biên bản họp của hội đồng thành viên về việc thành lập thêm chi nhánh;
 • Quyết định của doanh nghiệp về việc thành lập chi nhánh độc lập;
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh và  bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người được bổ nhiệm đứng đầu chi nhánh.

*Thủ tục thành lập chi nhánh độc lập với công ty cổ phần: Đối với công ty cổ phần, doanh nghiệp cần chuẩn bị:

 • Thông báo thành lập chi nhánh (theo mẫu);
 • Biên bản họp của hội đồng cổ đông về việc thành lập thêm chi nhánh;
 • Quyết định của doanh nghiệp về việc thành lập chi nhánh độc lập;
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh và  bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người được bổ nhiệm đứng đầu chi nhánh.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ trên, doanh nghiệp có thể lựa chọn nộp hồ sơ qua mạng hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi chi nhánh có trụ sở.

Sau 03 ngày làm việc, nếu hồ sơ có thiếu sót, Sở sẽ ra thông báo yêu cầu chỉnh sửa, thay đổi hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở kế hoạch và đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập chi nhánh cho doanh nghiệp.

 1. Thủ tục khác sau khi thành lập chi nhánh độc lập

Sau khi doanh nghiệp đã tiến hành xong thủ tục thành lập chi nhánh độc lập, bạn cần kê khai và nộp thuế môn bài tại chi cục thuế mà chi nhánh có trụ sở. Theo quy định của Thông tư 302/2016/TT-BTC thì hàng năm, chi nhánh công ty cổ phần sẽ phải đóng mức phí môn bài là 1.000.000VNĐ.

Sau khi thành lập thêm chi nhánh, muộn nhất là ngày cuối cùng của tháng, chi nhánh phải nộp tờ khai thuế môn bài và đóng thuế môn bài tại chi cục thuế. Nếu quá thời hạn trên, doanh nghiệp sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật.

Ngoài thuế môn bài phải đóng hàng năm, nếu chi nhánh xuất hóa đơn giá trị gia tăng thì hàng tháng, hàng quý, hàng năm sẽ thực hiện kê khai báo cáo thuế bao gồm: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật thuế. Việc kê khai thuế có thể do công ty hoặc do chi nhánh thực hiện thông qua chữ ký số doanh nghiệp

Trên đây là toàn bộ những thông tin về trình tự, thủ tục để thành lập chi nhánh độc lập công ty. Sau khi thành lập xong chi nhánh, bạn cần thực hiện kê khai và hoàn tất mọi thủ tục về thuế tại chi cục thuế quản lý trước khi hoạt động. Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào trong thủ tục thành lập chi nhánh độc lập, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

– Trung Hiếu –
Nguồn: luatthienma.com.vn

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7