action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Quy định về thủ tục thành lập chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh

Quy định về thủ tục thành lập chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh

Thủ tục thành lập chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh được quy định trong Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tùy thuộc tình trạng hoạt động và nhu cầu của doanh nghiệp mà bạn có thể thành lập chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh hoặc chi nhánh hạch toán độc lập khác tỉnh.

Vậy thành lập chi nhánh khác tỉnh hạch toán phụ thuộc cần làm theo thủ tục như thế nào? Thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh cho công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn có gì khác biệt không? Hãy cùng chúng tôi giải đáp những thắc mắc của các bạn.

 1. Khái niệm thành lập chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh.

Chi nhánh theo quy định là một đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và được chính công ty tạo lập ra, hoạt động trong ngành nghề kinh doanh giống công ty và thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của công ty. Bạn có thể lựa chọn thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh hoặc chi nhánh độc lập khác tỉnh. Khi thành lập chi nhánh công ty phụ thuộc khác tỉnh, chi nhánh có thể thực hiện xuất hóa đơn giá trị gia tăng, thực hiện kê khai, quyết toán thuế; chịu trách nhiệm với cơ quan thuế.

 1. Thủ tục thành lập chi nhánh khác tỉnh hạch toán phụ thuộc.

Thành lập chi nhánh khác tỉnh hạch toán phụ thuộc được tuân thủ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp. Cụ thể, căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014, Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ kế hoạch và đầu tư về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài ra, sau khi thành lập và đi vào hoạt động, chi nhánh cần tuân thủ quy định pháp luật thuế và các quy định khác có liên quan tới lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Thủ tục thành lập thêm chi nhánh ở khác tỉnh hạch toán phụ thuộc như sau:

phụ thuộc để nộp trực tiếp hoặc qua mạng tại địa chỉ

* Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh khác tỉnh hạch toán phụ thuộc để nộp trực tiếp hoặc qua mạng tại địa chỉ

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/ trên Sở kế hoạch và đầu tư nơi để trụ sở của chi nhánh.

– Trường hợp nộp trực tiếp tại Sở kế hoạch và đầu tư: Sau 03 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Sở sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ có thiếu sót, Sở sẽ ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở sẽ ra thông báo chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cho doanh nghiệp.

– Trường hợp nộp qua mạng tại địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn thì doanh nghiệp scan hồ sơ sau đó đăng lên mạng và nộp hồ sơ thông qua tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc thông qua chữ ký số điện tử. Sở sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong 03 ngày làm việc.

– Nếu hồ sơ có thiếu sót, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, sở sẽ ra thông báo Hồ sơ của doanh nghiệp được hợp lệ. Doanh nghiệp đem in thông báo hợp lệ cùng hồ sơ giấy để đem nộp tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi chi nhánh có trụ sở.

– Sau 01 ngày làm việc, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo chấp thuận hồ sơ và nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

– Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp tiến hành soạn thảo tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài tại cơ quan thuế quản lý muộn nhất vào ngày cuối cùng của tháng. Cuối cùng, chi nhánh thực hiện đặt in Hóa đơn giá trị gia tăng và thông báo mẫu hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý.

 1. Hồ sơ để thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh.

Tùy thuộc vào loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần mà hồ sơ để thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh có sự thay đổi. Quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn, hồ sơ để thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh như sau:

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, doanh nghiệp cần chuẩn bị:

 • Thông báo thành lập chi nhánh;
 • Bản sao quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thành lập chi nhánh;
 • Quyết định bổ nhiệm cho người đứng đầu chi nhánh;
 • Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh;
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người được bổ nhiệm đứng đầu chi nhánh và của người được ủy quyền.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, hồ sơ thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh gồm:

 • Thông báo thành lập chi nhánh;
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên;
 • Quyết định thành lập chi nhánh;
 • Quyết định bổ nhiệm cho người đứng đầu chi nhánh;
 • Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh;
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người được bổ nhiệm đứng đầu chi nhánh và của người được ủy quyền.

Hồ sơ đối với công ty cổ phần để thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh gồm:

 • Thông báo thành lập chi nhánh;
 • Bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị doanh nghiệp;
 • Quyết định thành lập chi nhánh;
 • Quyết định bổ nhiệm cho người đứng đầu chi nhánh;
 • Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh;
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người được bổ nhiệm đứng đầu chi nhánh và của người được ủy quyền.

Thông báo về việc thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh được quy định theo Phụ lục II-11 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp lưu ý chỉ đăng ký ngành nghề kinh doanh chi nhánh giống với ngành nghề của công ty; không được đặt trụ sở chi nhánh tại chung cư và thực hiện kê khai đầy đủ những thông tin yêu cầu trong thông báo thành lập chi nhánh.

Trên đây là những lưu ý và trình tự, thủ tục thành lập chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh theo quy định pháp luật mới nhất. Khi thành lập chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh, ngoài việc tuân thủ quy định pháp luật doanh nghiệp cần tuân thủ quy định pháp luật thuế và những quy định khác về linh vực, ngành nghề mà doanh nghiệp thực hiện. Trình tự thủ tục thành lập chi nhánh khác tỉnh hạch toán phụ thuộc được thực hiện tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt trụ sở chi nhánh. Mọi thắc mắc về thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp miễn phí.
– Trung Hiếu –
Nguồn: luatthienma.com.vn

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7