action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Tách thửa có cần ký giáp ranh không? Những thủ tục quan trọng cần có

Tách thửa có cần ký giáp ranh không? Đây là một câu hỏi phổ biến mà nhiều người quan tâm. Vấn đề này đang gây tranh cãi và đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về quy định pháp luật và thực tiễn trong quá trình chuyển nhượng đất.

Do vậy, trong bài viết dưới đây, Luật Thiên Mã sẽ giải đáp chi tiết về vấn đề “Tách thửa có cần ký giáp ranh không?“. Ngoài ra, bạn còn có thể kết nối trực tiếp đến với Luật sư thông qua số hotline 1900.6174 để được tư vấn kịp thời và nhanh chóng nhất!

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí tách thửa có cần ký giáp ranh không? Gọi ngay 1900.6174 

Tách thửa là gì?

Trước khi tìm hiểu về “Tách thửa có cần ký giáp ranh không?“, chúng ta hãy cùng tìm hiểu khái niệm tách thửa.

Quy trình tách thửa là quá trình phân chia quyền sử dụng đất từ người đứng tên trong sổ đỏ sang một hoặc nhiều người khác. Để thực hiện tách thửa, chúng ta cần tuân theo các quy định và quy tắc được quy định trong pháp luật.

Tách thửa đất là một quá trình quan trọng trong lĩnh vực bất động sản. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện tách thửa, bao gồm:

tach-thua-la-gi

 1. Phân chia di sản thừa kế: Trong trường hợp di sản được để lại từ người thân, việc tách thửa đất giúp phân chia quyền sử dụng đất cho các thừa kế theo tỷ lệ quy định.
 2. Quyết định phân chia từ tòa án: Khi có quyết định của tòa án liên quan đến việc phân chia đất đai, tách thửa là quy trình để thực hiện việc này.
 3. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Trong trường hợp người sử dụng đất muốn chuyển nhượng một phần của thửa đất cho người khác, việc tách thửa cũng được áp dụng.

Để thực hiện tách thửa đất, chúng ta cần tuân thủ quy định pháp luật và làm theo các quy trình được quy định. Điều này đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch của quy trình tách thửa, đồng thời bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.

Hiểu rõ về quy trình tách thửa và các nguyên nhân thực hiện việc này là điều quan trọng để đảm bảo sự công bằng và tuân thủ pháp luật trong việc quản lý và sử dụng đất đai.

>>> Luật sư tư vấn miễn phí tách thửa có cần ký giáp ranh không? Gọi ngay 1900.6174 

Ký giáp ranh là gì?

Để tiếp tục nội dung về bài “Tách thửa có cần ký giáp ranh không?“, chúng ta hãy cùng tìm hiểu khái niệm ký giáp tách thửa.

Ký giáp ranh đất thực tế là quá trình mà người sử dụng đất liền kề thực hiện ký xác nhận về ranh giới thửa đất và bày tỏ ý kiến của mình (đồng ý hoặc không đồng ý, có tranh chấp hay không) với thửa đất liền kề. Ranh giới thửa đất được hiểu là đường gấp khúc được tạo thành bởi các cạnh của thửa đất liền kề, bao gồm toàn bộ diện tích của thửa đất đó.

Quy định về cách xác định ranh giới thửa đất được đề ra trong Điều 11 của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT và được mô tả như sau:

 • Trước khi tiến hành đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với người hướng dẫn (là công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ của thôn, xóm, ấp, tổ dân phố…) để nhận được sự hỗ trợ và hướng dẫn trong việc xác định hiện trạng và ranh giới sử dụng đất. Đồng thời, phối kết hợp với chủ sử dụng đất và người quản lý đất đai để tiến hành xác định ranh giới và đánh dấu các đỉnh của thửa đất bằng các phương pháp như đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ. Sau đó, lập một bản mô tả về ranh giới và mốc giới của thửa đất để làm căn cứ cho việc đo đạc ranh giới thực tế của thửa đất.

ky-giap-ranh-la-gi

 • Tiếp theo, người sử dụng đất phải xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất (có thể cung cấp bản sao không cần công chứng hoặc chứng thực) bao gồm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ, Sổ hồng) hoặc các giấy tờ khác liên quan để chứng minh quyền sử dụng đất.
 • Nguyên tắc đo vẽ để xác định ranh giới và giới thửa đất như sau:

Ranh giới và giới thửa đất được xác định dựa trên hiện trạng sử dụng, quản lý và chỉnh lý theo kết quả cấp Giấy chứng nhận, bản án của tòa án có hiệu lực thi hành, kết quả Giải quyết tranh chấp của cấp có thẩm quyền, cũng như các quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền liên quan đến ranh giới và giới thửa đất.

 • Trong trường hợp có tranh chấp về ranh giới thửa đất: đơn vị đo đạc có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có thửa đất để giải quyết theo trình tự tranh chấp đất đai. Nếu trong quá trình đo đạc ở địa phương, tranh chấp chưa được giải quyết xong nhưng đã xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng và quản lý, thì đo đạc sẽ tiếp tục dựa trên ranh giới thực tế đó.

Vậy, Tách thửa có cần ký giáp ranh không?, nếu không thể xác định ranh giới thực tế đang sử dụng và quản lý, đo đạc sẽ được thực hiện bằng cách khoanh bao các thửa đất tranh chấp.

Trách nhiệm của đơn vị đo đạc là lập một bản mô tả về tình trạng thực tế của phần đất đang tranh chấp thành hai bản: một bản lưu hồ sơ đo đạc và một bản gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã để tiếp tục các bước giải quyết tranh chấp theo thẩm quyền.

 • Trong trường hợp trên giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất có sơ đồ thể hiện ranh giới thửa đất, nhưng ranh giới thực tế khi đo vẽ khác với ranh giới đó, thì bản mô tả ranh giới và mốc giới thửa đất phải thể hiện ranh giới theo hiện trạng và ranh giới theo giấy tờ đó.
 • Trong trường hợp ranh giới thửa đất đang có tranh chấp, bản mô tả ranh giới và mốc giới thửa đất phải thể hiện cả theo hiện trạng đang sử dụng và quản lý, cũng như theo ý kiến của các bên liên quan.
 • Trong trường hợp người sử dụng đất hoặc người sử dụng đất liền kề vắng mặt khi tiến hành đo đạc, thì quy trình xử lý sẽ như sau:

tac-thua-dat-la-gi-nhu-the-nao

Việc lập bản mô tả ranh giới và mốc giới thửa đất sẽ được cán bộ đo đạc, các bên liên quan còn lại và người hướng dẫn xác định dựa trên thực tế và hồ sơ liên quan đến thửa đất (nếu có).

 • Đơn vị đo đạc sẽ gửi Bản mô tả ranh giới và mốc giới thửa đất đã lập cho Ủy ban nhân dân cấp xã để xác nhận việc vắng mặt và thông báo thông qua loa truyền thanh tại cấp xã, đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở của Ủy ban nhân dân cấp xã để người sử dụng đất đến ký xác nhận.
 • Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo, nếu người sử dụng đất không có mặt và không có khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến ranh giới và mốc giới thửa đất, thì ranh giới thửa đất sẽ được xác định theo Bản mô tả đã lập.
 • Nếu sau 10 ngày kể từ khi nhận được Bản mô tả ranh giới và mốc giới thửa đất, người sử dụng đất liền kề không ký xác nhận và không có bất kỳ văn bản nào liên quan đến tranh chấp, khiếu nại hoặc tố cáo về ranh giới thửa đất, thì ranh giới thửa đất sẽ được xác định theo Bản mô tả đã được các bên liên quan còn lại và người hướng dẫn ký xác nhận và ghi rõ lý do người sử dụng đất liền kề không ký xác nhận vào phần “lý do không đồng ý” trong Bản mô tả ranh giới và mốc giới thửa đất.
 • Trách nhiệm của đơn vị đo đạc là lập danh sách các trường hợp như đã nêu để gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã và lưu trữ hồ sơ đo đạc.

Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan và đưa ra một quy trình rõ ràng và công bằng để xác định ranh giới và giới thửa đất.

>>> Tách thửa có cần ký giáp ranh không? Gọi ngay 1900.6174 

Ký giáp ranh có ý nghĩa gì?

Tách thửa có cần ký giáp ranh không? Trong quá trình xác định ranh giới thửa đất, việc ký giáp ranh đóng vai trò quan trọng và mang ý nghĩa đặc biệt. Ký giáp ranh của người sử dụng đất liền kề đóng vai trò là một trong những căn cứ chính để xác định ranh giới và mốc giới thửa đất, đồng thời giúp giảm thiểu các tranh chấp và khúc mắc về đất đai trong tương lai.

Ký giáp ranh là hành động mà người sử dụng đất liền kề thực hiện bằng cách ký xác nhận về ranh giới thửa đất và ghi lại ý kiến của mình. Qua việc này, người sử dụng đất liền kề xác nhận rõ rằng họ đồng ý hoặc không đồng ý với việc xác định ranh giới, và đồng thời ghi nhận các tranh chấp hoặc vấn đề liên quan đến ranh giới thửa đất.

Khi ký giáp ranh, người sử dụng đất liền kề cũng có thể đề cập đến các vấn đề phát sinh, như tranh chấp, bất đồng trong việc sử dụng đất. Điều này giúp tạo ra một cơ sở để giải quyết các vấn đề này một cách minh bạch và công bằng, đảm bảo quyền lợi của tất cả các bên liên quan.

Qua việc ký giáp ranh, thông tin về ý kiến và tranh chấp của người sử dụng đất liền kề sẽ được ghi nhận và sử dụng như một tài liệu tham khảo quan trọng trong quá trình xác định ranh giới thửa đất. Điều này giúp tăng tính chính xác và đáng tin cậy trong quá trình đo đạc và xác định ranh giới, đồng thời giảm thiểu khả năng xảy ra tranh chấp và rắc rối sau này liên quan đến đất đai.

Vì vậy, việc ký giáp ranh không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định ranh giới thửa đất mà còn đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình sử dụng và quản lý đất đai.

>>> Xem thêm: Tranh chấp ranh giới đất đai trình tự, thủ tục giải quyết như thế nào?

Tách thửa có cần ký giáp ranh không?

Anh Ngọc – Thanh Hóa có câu hỏi nhưu sau:

Hiện tại tôi đang ở chung với bố mẹ, sau khi lấy vợ bố mẹ có cho tôi một phần đất để hai vợ chồng làm nhà để ở vậy tôi xin hỏi thủ tục tách thửa có cần ký giáp ranh không?

Tôi xin cảm ơn!

Rất cảm ơn anh đã gửi câu hỏi về chúng tôi, với câu hỏi về “Tách thửa có cần ký giáp ranh không?” của anh, Luật sư xin tư vấn cho anh như sau:

Tách thửa có cần ký giáp ranh không? Theo thông tư 25/2014/TT-BTNMT đã quy định một số điều kiện và quy trình cụ thể. Theo Khoản 1 Điều 11 của Thông tư này, trước khi tiến hành đo và vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải hợp tác với người dẫn đạc (có thể là công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn) để xác định hiện trạng và ranh giới sử dụng đất.

Người sử dụng đất cũng tham gia vào quá trình này, cùng định rõ ranh giới và đánh dấu các mốc giới thửa đất trên thực địa bằng các biện pháp như đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ. Đồng thời, một bản mô tả chi tiết về ranh giới và mốc giới thửa đất sẽ được lập để làm căn cứ cho việc đo đạc ranh giới.

tach-thua-co-can-ky-giap-ranh-khong

Tuy nhiên, Khoản 2 Điều 11 của Thông tư đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 2 Điều 8 của Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, đưa ra quy định cho trường hợp người sử dụng đất liền kề không có mặt trong quá trình đo đạc. Theo quy định này, nếu người sử dụng đất liền kề không có mặt, bản mô tả ranh giới và mốc giới thửa đất sẽ được cán bộ đo đạc, các bên liên quan còn lại và người dẫn đạc xác định dựa trên thực địa và hồ sơ thửa đất liên quan (nếu có).

Sau khi hoàn tất quá trình đo đạc, đơn vị đo đạc sẽ gửi bản mô tả ranh giới và mốc giới thửa đất đã lập cho Ủy ban nhân dân cấp xã để xác nhận vắng mặt và thông báo trên loa truyền thanh của cấp xã, đồng thời công khai niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã để người sử dụng đất liền kề đến ký xác nhận.

Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo, nếu người sử dụng đất liền kề không có mặt và không có khiếu nại hoặc tranh chấp nào liên quan đến ranh giới và mốc giới thửa đất, thì ranh giới thửa đất sẽ được xác định dựa trên bản mô tả đã lập.

Trong trường hợp sau 10 ngày kể từ khi nhận được bản mô tả ranh giới và mốc giới thửa đất mà người sử dụng đất liền kề không ký xác nhận và không có văn bản thể hiện sự tranh chấp, khiếu nại hoặc tố cáo liên quan đến ranh giới thửa đất, thì ranh giới thửa đất sẽ được xác định dựa trên bản mô tả đã được các bên liên quan còn lại lập.

Như vậy, câu trả lời cho câu hỏi “Tách thửa có cần ký giáp ranh không? “là không bắt buộc.

>>> Xem thêm: Hợp thửa đất liền kề cần điều kiện, hồ sơ gì?

Thủ tục ký giáp ranh diễn ra như thế nào khi tách thửa?

Anh Thọ – Thanh Hóa có câu hỏi như sau:

Hiện tại tôi đang xây nhà trên đất của bố mẹ ruột, và tôi đang thực hiện việc tách thửa, tuy nhiên bên phía Văn phòng đăng ký đất đai có yêu cầu ký giáp ranh, tôi chưa hiểu thủ tục ký giáp ranh diễn ra như thế nào khi tách thửa. Mong Luật sư tư vấn giúp tôi?

Rất cảm ơn anh đã gửi câu hỏi về chúng tôi, với câu hỏi của anh Luật sư xin tư vấn cho anh như sau:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 11 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, quy trình xác định ranh giới thửa đất được thực hiện như sau:

Trước khi tiến hành đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải tương tác với người dẫn đạc, người này có thể là công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn để được hỗ trợ và hướng dẫn trong việc xác định hiện trạng và ranh giới sử dụng đất cho cán bộ đo đạc.

thu-tuc-tac-thua-co-can-ky-giap-ranh-khong

Cùng với người sử dụng đất, họ sẽ tiến hành xác định ranh giới và mốc giới thửa đất trên thực địa, đồng thời đánh dấu các đỉnh của thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ và lập bản mô tả về ranh giới và mốc giới thửa đất, nhằm tạo nền tảng để thực hiện quá trình đo đạc ranh giới.

Ranh giới thửa đất sẽ được xác định dựa trên hiện trạng hiện tại của việc sử dụng, quản lý và chỉnh lý thửa đất, theo kết quả được ghi trong Giấy chứng nhận, bản án có hiệu lực thi hành của Tòa án, kết quả giải quyết tranh chấp từ cấp có thẩm quyền và các quyết định hành chính liên quan đến ranh giới thửa đất.

>>> Tách thửa có cần ký giáp ranh không? Gọi ngay 1900.6174 

Sang tên sổ đỏ có cần ký giáp ranh không?

Và cuối cùng, nội dung về bài “Tách thửa có cần ký giáp ranh không? “, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về “Sang tên sổ đỏ có cần ký giáp ranh?

Anh Thăng – Thanh Hóa có câu hỏi như sau:

Hiện tại tôi có nhận chuyển nhượng một thửa đất tại huyện Nông Cống, tuy nhiên bên Văn phòng Đăng ký đất đai có yêu cầu tôi phải có Biên bản ký giáp ranh vậy Luật sư cho tôi hỏi Sang tên sổ đỏ có cần ký giáp ranh không?

Tôi xin cảm ơn!

Rất cảm ơn anh đã gửi câu hỏi về chúng tôi, với câu hỏi của anh Luật sư xin tư vấn cho anh như sau:

Căn cứ vào Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015, điểm a khoản 3 Điều 167 và Điều 188 Luật Đất đai 2013, để việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hiệu lực, cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Điều kiện của thửa đất được chuyển nhượng: Theo Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi thỏa mãn các điều kiện sau đây: a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế theo quy định tại Khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai 2013. b) Đất không có tranh chấp. c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án. d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Lưu ý: Trong quá trình chuyển nhượng hoặc tặng quyền sử dụng đất, không yêu cầu phải ký giáp ranh để xác định có hay không tranh chấp đất đai.

sang-ten-so-do-co-can-ky-giap-ranh-khong

– Điều kiện của bên nhận chuyển nhượng: Bên nhận chuyển nhượng không thuộc các trường hợp bị cấm nhận chuyển nhượng theo quy định tại Điều 191 Luật Đất đai 2013. Nghĩa là, người nhận chuyển nhượng không thuộc các trường hợp cấm nhận chuyển nhượng, bao gồm:

+ Tổ chức, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng hoặc tặng quyền sử dụng đất trong trường hợp pháp luật không cho phép.

+ Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

+ Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng quyền sử dụng đất trồng lúa.

+ Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

– Điều kiện về chủ thể: Các bên tham gia chuyển nhượng là cá nhân phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Việc tham gia chuyển nhượng phải hoàn toàn tự nguyện.

– Điều kiện về mục đích, nội dung: Mục đích và nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không vi phạm các quy định cấm của pháp luật và đạo đức xã hội.

– Điều kiện về hình thức: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

– Được đăng ký biến động theo quy định: Quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được đăng ký biến động vào Sổ đỏ theo quy định của pháp luật.

>>> Tách thửa có cần ký giáp ranh không? Liên hệ ngay 1900.6174 

Tóm lại, để thực hiện giao dịch chuyển nhượng đất đai hợp pháp, cần tuân thủ các điều kiện nói chung của giao dịch dân sự và các điều kiện cụ thể về chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong quá trình chuyển nhượng, không bắt buộc phải ký giáp ranh để xác định có hay không tranh chấp đất đai.

Trên đây là giải đáp của luật sư cho câu “tách thửa có cần ký giáp ranh không?.Nếu anh, chị và các bạn còn thắc mắc về vấn đề này hay cần được giải đáp thêm những vấn đề có liên quan, hãy liên hệ đến Luật Thiên Mã để được luật sư tư vấn miễn phí và nhanh chóng và kịp thời nhất!

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7