Tìm hiểu về mẫu đơn xin điều chỉnh vị trí đất ở

Hiện nay có rất nhiều người có nhu cầu định vị lại vị trí đất ở, họ đang tìm kiếm mẫu đơn xin điều chỉnh vị trí đất ở nhưng chưa tìm thấy. Vậy thủ tục, hồ sơ xin điều chỉnh vị trí đất ở như thế nào? thực hiện ra sao? Muốn biết chúng tôi mời bạn tìm hiểu trong bài viết sau.

Xin điều chỉnh vị trí đất ở được hay không?

Việc xin điều chỉnh vị trí đất ở hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể vấn đề này. Do đó bạn không thể điều chỉnh vị trí đất ở được, thay vào đó bạn có thể xin chuyển mục đích sử dụng. Việc xin chuyển mục đích sử dụng đều có thể thực hiện được ngoại trừ trường hợp đất của bạn thuộc danh mục không được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất do pháp luật quy định. Pháp luật đất đai không bắt buộc bạn chuyển đổi hoàn toàn diện tích thửa đất sở hữu sang đất thổ cư. Tùy mục đích sử dụng và căn cứ vào Điều 52 và Điều 57 Luật Đất đai 2013 bạn chọn hình thức chuyển đổi sao cho phù hợp nhất.

Căn cứ chuyển cho phép mục đích sử dụng đất ở

Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

 1. Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Như vậy, bạn muốn chuyển mục đích sử dụng sang đất ở thì phải viết đơn xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện xem xét thửa đất của bạn có nằm trong danh mục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hay không. Nếu thửa đất bạn sở hữu đáp ứng yêu cầu thì được phép chuyển đổi và cơ quan nhà nước có thẩm quyền trả lời bằng văn bản chính thức.

Thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất

 • Đối với hộ gia đình, cá nhân muốn chuyển mục đích sử dụng sang đất ở cần được UBND cấp huyện có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân xin phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0.5 ha trở lên thì phải xin phép và được sự chấp thuận của UBND cấp tỉnh.

 • Đối với tổ chức muốn chuyển mục đích sử dụng sang đất ở cần được UBND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Khi nào chuyển mục đích sử dụng đất ở phải xin phép?

Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

 1. Trường hợp sau đây khi chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:
 2. Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
 3. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất ở đối với cá nhân, hộ gia đình

Căn cứ vào Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Quyết định 2555/QĐ-BTNMT, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ vào Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, cá nhân, hộ gia đình muốn chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở phải chuẩn bị bộ hồ sơ, gồm có:

 • Pháp luật không quy định mẫu đơn xin điều chỉnh vị trí đất ở thay vào đó bạn làm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bước 2. Nộp hồ sơ

 • Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong vòng 3 ngày làm việc.

Bước 3. Xử lý, giải quyết yêu cầu

 • Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện nhiệm vụ là thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa.
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cá nhân, hộ gia đình thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật khi chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở.
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường cập nhật, chỉnh lý hồ sơ, bản đồ địa chính đất đai.
 • Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 4. Trả kết quả

Sau khi thẩm định, thẩm tra thực địa đáp ứng yêu cầu và hộ gia đình, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phòng Tài nguyên và Môi trường trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

+ Đối với cá xã không thuộc miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thời hạn không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).

+ Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thời gian thực hiện không quá 25 ngày.

Pháp luật không quy định về mẫu đơn xin điều chỉnh vị trí đất ở cũng như thủ tục hành chính khi định vị lại vị trí đất ở. Thay vào đó bạn phải xin chuyển mục đích sử dụng sang đất ở đối với phần đất bạn dự định điều chỉnh. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và được sự đồng ý bằng văn bản của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền. 

Bạn đang xem bài viết “tìm hiểu về mẫu đơn xin điều chỉnh vị trí đất ởtại chuyên mụcpháp luật đời sống

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7