action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Mẫu di chúc thừa kế sổ tiết kiệm chuẩn nhất

Mẫu di chúc thừa kế sổ tiết kiệm chuẩn, đầy đủ nội dung sẽ giúp quá trình chia di sản thừa kế diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Trong cuộc sống, việc quản lý tài sản và di chúc là một trong những điều quan trọng mà chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng. Một trong những phương tiện tài chính phổ biến và an toàn hiện nay là sổ tiết kiệm.

Nhưng bạn đã từng nghĩ đến việc kết hợp sổ tiết kiệm với di chúc để đảm bảo rằng tài sản của mình sẽ được chuyển giao một cách tử tế sau này chưa? Hãy cùng Luật Thiên Mã tìm hiểu và khám phá vấn đề này trong bài viết dưới đây. Trường hợp có nhu cầu cần được các Luật sư tư vấn khẩn cấp, hãy nhấc máy gọi đến đường dây nóng 1900.6174 để được hỗ trợ nhanh chóng nhất!

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về mẫu di chúc thừa kế sổ tiết kiệm. Gọi ngay: 1900.6174

Ai được hưởng thừa kế là sổ tiết kiệm?

Theo di chúc, người được ưu tiên hưởng thừa kế sổ tiết kiệm là người được người lập di chúc chỉ định trực tiếp trong văn bản di chúc. Tuy nhiên, quy định tại khoản 1 Điều 644 Bộ luật Dân sự năm 2015 xác định một số trường hợp đáng chú ý vẫn được hưởng thừa kế mà không cần phụ thuộc vào di chúc.

Cụ thể, những người sau đây sẽ được ưu tiên hưởng thừa kế sổ tiết kiệm dù không có tên trong di chúc:

 • Con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng không có khả năng lao động.
 • Cha, mẹ, vợ hoặc chồng của người lập di chúc.

Nếu không có di chúc, theo quy định tại khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự, di sản thừa kế sẽ được phân chia cho những người thuộc ba hàng thừa kế theo quy định của pháp luật.

mau-di-chuc-thua-ke-so-tiet-kiem-6

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về việc ai được hưởng thừa kế sổ tiết kiệm. Gọi ngay: 1900.6174

Mẫu di chúc thừa kế sổ tiết kiệm gồm những nội dung?

Di chúc thừa kế sổ tiết kiệm chứa đựng những điều khoản quan trọng, theo quy định tại Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015, nhằm thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng của người lập di chúc. Các nội dung chính bao gồm:

 • Ngày, tháng, năm lập di chúc, là bước đầu quan trọng xác định thời điểm người lập di chúc quyết định về tài sản của mình.
 • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc, giúp xác định đúng người đã định đoạt tài sản và nơi liên lạc khi cần thiết.
 • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng di sản, giúp xác định rõ người mà người lập di chúc muốn trao quyền sở hữu tài sản của mình.
 • Thông tin chi tiết về di sản để lại và nơi có di sản, bao gồm các tài sản cụ thể như đất đai, sổ tiết kiệm, tiền mặt, v.v… và địa điểm chính xác chúng đang được lưu giữ.

Tuy nhiên, di chúc không chỉ giới hạn ở những điều khoản cơ bản này, mà còn có thể chứa đựng các nội dung khác. Quan trọng là những nội dung này phải tuân thủ đạo đức, không vi phạm điều cấm của pháp luật. Sự tỉ mỉ và chân thành trong việc lập di chúc sẽ giúp thể hiện rõ ý chí của người lập và giảm thiểu sự tranh chấp về tài sản sau này.

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về nội dung mẫu di chúc thừa kế sổ tiết kiệm. Gọi ngay: 1900.6174

Mẫu di chúc thừa kế sổ tiết kiệm

Mẫu di chúc thừa kế sổ tiết kiệm hiện nay có nhiều hình thức, hãy cùng tìm hiểu các hình thức phổ biến sau đây: 

Mẫu di chúc viết tay

Mẫu di chúc viết tay là một trong những hình thức của di chúc thừa kế sổ tiết kiệm, mẫu di chúc này gồm các nội dung sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

 

Hôm nay, ngày … tháng ….. năm …., tại ……………………………………………………..,

Tôi là: ………………………………….

Sinh ngày …. tháng …. năm …………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do ……………………… cấp ngày ………………..

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………………….

Nay, trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị bất kỳ một sự lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép nào, tôi lập di chúc này để định đoạt như sau:

Tài sản của tôi gồm: 

1/ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu, sử dụng của tôi theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất …………………………….. Số phát hành  ………………… số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: …………………… do …………………………. cấp ngày ………………….

Thông tin cụ thể như sau:

* Quyền sử dụng đất:

– Diện tích đất: ……. m2 (Bằng chữ: …………………… mét vuông)

– Địa chỉ thửa đất: …………………………………………….

– Thửa đất:     ………..          – Tờ bản đồ:   ………….

– Mục đích sử dụng:  …………………

– Thời hạn sử dụng: ………………………..

– Nguồn gốc sử dụng: ………………………………………………

* Tài sản gắn liền với đất:

– Loại nhà: ……………………;            – Diện tích sàn: ……… m2

– Kết cấu nhà : …………………;          – Số tầng : ………….

– Thời hạn xây dựng: …………;          – Năm hoàn thành xây dựng : …………

2/ Quyền sở hữu, sử dụng chiếc xe ô tô mang biển số …………. theo giấy đăng ký ô tô

số ……… do công an ………. cấp ngày …………… Đăng ký lần đầu ngày …………… mang tên ông/bà: …………………. Địa chỉ:  ………………………………………….

Nhãn hiệu   : …………………………………………

Số loại         : ………………………………………….

Loại xe        : …………………………………………

Màu Sơn     : …………………………………………

Số máy        : …………………………………………

Số khung     : …………………………………………

Số chỗ ngồi : …………………………………………

Năm sản xuất: …………………………………………

3/ Sổ Tiết kiệm có kỳ hạn số ……………. số tài khoản ………………… kỳ hạn …….. do Ngân hàng …………………., phát hành ngày …………….., ngày đến hạn ……………. mang tên …………… với số tiền là ……… VNĐ (Bằng chữ: …………..).

Sau khi tôi chết, di sản nêu trên của tôi được để lại cho: 

1/ Ông/bà: ………………………………….

Sinh ngày …. tháng …. năm …………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do ……………………… cấp ngày ………………..

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………………….

2/ Ông/bà: ………………………………….

Sinh ngày …. tháng …. năm …………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do ……………………… cấp ngày ………………..

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………………….

Ngoài ông/bà ………………, tôi không để lại tài sản nêu trên của mình cho bất cứ ai khác.

Ý nguyện của tôi: ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Sau khi tôi qua đời, ………………………  được toàn quyền làm các thủ tục theo quy định của pháp luật để được đứng tên số tài sản nói trên theo bản di chúc này.

Di chúc này được tự tay tôi viết, thể hiện đầy đủ, dứt khoát ý chí của tôi, được lập thành …. (…) bản, mỗi bản gồm … (…) trang…. (…) tờ.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

(Ký ghi rõ họ tên và điểm chỉ)

mau-di-chuc-thua-ke-so-tiet-kiem-4

Mẫu di chúc có người làm chứng

Mẫu di chúc có người làm chứng là một trong những hình thức của di chúc thừa kế sổ tiết kiệm, mẫu di chúc này gồm các nội dung sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

 

Ngày …….. tháng ……. năm …… tại địa chỉ:……… trước sự chứng kiến của hai người làm chứng,

Tôi là ……………………………. Sinh năm: ………………………………………

CMND/CCCD số ……………………… do  ……….. cấp ngày ……………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………….

Nay trong tình trạng tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, tôi tự nguyện lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ tài sản (di sản) của tôi, cụ thể như sau:

 1. Di sản

Di sản được định đoạt trong Di chúc này là toàn bộ tài sản của tôi có được khi còn sống, Cụ thể như sau:

 • Ngôi nhà và thửa đất tại địa chỉ: ……. theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: ………, hồ sơ gốc số: ………………….. do  ………….. cấp ngày ……/……/……….
 • Chiếc ô tô mang biển kiểm soát, loại xe ….., số khung ……, số máy ………, đăng ký đứng tên …….

Đến thời điểm mở di chúc nếu những tài sản đã nêu trong Di chúc này dù có thay đổi về hiện trạng, tăng hoặc giảm giá trị thì vẫn được định đoạt theo Di chúc này.

2. Người được hưởng di sản

Căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh, tính cách và khả năng của các con, tình cảm tình cảm của tôi đối với các con, tôi cùng nhau lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ di sản của tôi nêu tại mục I của Di chúc này như sau:

Sau khi tôi chết đi thì toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi (di sản) nêu tại mục I của di chúc này thuộc về các con ruột của tôi có tên dưới đây:

– Con trai: ………………………………………….. sinh ngày ………………………….

CMND số: ……………………………. do Công an …………………… cấp ngày……/…./……..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………….

– Con gái: ………………………………………………….. sinh ngày…………………….

CMND số: ……………………………. do Công an …………………… cấp ngày……/…./……..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………….

Ngoài các con của tôi có tên và thông tin nhân thân nêu trên, tôi không để lại di sản của tôi cho ai khác.

III. Cam đoan của người lập di chúc.

– Những thông tin về nhân thân, thông tin về tài sản, di sản đã ghi trong Di chúc này là đúng sự thật.

– Toàn bộ các giấy tờ làm căn cứ để lập Di chúc này là do tôi cung cấp, các giấy tờ này được cơ quan có thẩm quyền cấp, không có sự giả mạo, tẩy xóa, thêm bớt làm sai lệch nội dung.

– Toàn bộ động sản và Bất động sản được định đoạt trong Di chúc này là tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi theo quy định của pháp luật.

– Việc lập Di chúc này là hoàn toàn tự nguyện, minh mẫn, không bị lừa dối, không bị ép buộc.

Tôi đã nghe người làm chứng đọc toàn văn bản Di chúc này và cũng đã tự mình đọc lại toàn bộ nội dung Di chúc, hiểu rõ, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và ký, điểm chỉ vào di chúc này trước sự có mặt của hai người làm chứng.

Hai người làm chứng có tên trong Di chúc này do tôi tự nguyện mời đến chứng kiến việc tôi lập di chúc. Di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi. Tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

Di chúc này gồm …… trang đánh máy, tiếng Việt và được lập thành 02 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

(Ký tên, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Người làm chứng:

 1. Ông: ……………………………………….; Sinh năm: …………………..

CMND: số …………………. do Công an thành phố ………….cấp ngày …………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..

 1. Bà:……………………; Sinh năm: …………………………………………

CMND: số ……………. do Công an thành phố ………….. cấp ngày ……………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..

Những người làm chứng cam đoan tận mắt chứng kiến ông………và bà………. tự nguyện lập và ký, điểm chỉ vào bản Di chúc này.

NGƯỜI LÀM CHỨNG CHO DI CHÚC

(Ký và ghi rõ họ tên)

mau-di-chuc-thua-ke-so-tiet-kiem-2

>>>Xem thêm: Mẫu di chúc viết tay có người làm chứng chuẩn nhất năm 2023

Mẫu di chúc có công chứng

Mẫu di chúc có công chứng là một trong những hình thức của di chúc thừa kế sổ tiết kiệm, mẫu di chúc này gồm các nội dung sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Hôm nay, ngày … tháng ….. năm …., tại ………………………………

Tôi là: ………………………………………………………………………

Ngày sinh: ………………………………………………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………………. cấp ngày …/…/… tại ……

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………..

Nay trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị bất kỳ một sự lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép nào, tôi lập di chúc này để định đoạt tài sản của tôi sau khi chết đi như sau:

Tài sản

Tài sản của tôi được định đoạt trong di chúc này bao gồm:

1/ ………………………………………………………………………………;

2/ ……………………………………………………………………………….;

Định đoạt tài sản

Sau khi tôi chết, toàn bộ tài sản nêu trên của tôi được để lại cho:

1/ ……………………………………………………………………………….;

2/ ……………………………………………………………………………….;

Ngoài ông/bà ………………, tôi không để lại tài sản nêu trên của mình cho bất cứ ai khác.

Sau khi tôi qua đời, ………………………  được toàn quyền làm các thủ tục theo quy định của pháp luật để được đứng tên số tài sản nói trên theo bản di chúc này.

Di chúc này được tự tay tôi viết, thể hiện đầy đủ, dứt khoát ý chí của tôi, được lập thành  …. (…) bản, mỗi bản gồm … (…) trang…. (…) tờ.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày … tháng … năm … (Bằng chữ: …) tại Phòng Công chứng … tỉnh (thành phố) …

Tôi …, Công chứng viên Phòng Công chứng … tỉnh (thành phố) …

Chứng nhận:

Ông/bà … đã tự nguyện lập di chúc này;

Theo sự nhận biết của tôi, tại thời điểm công chứng, ông(bà) … có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp   luật;

Nội dung di chúc phù hợp với pháp luật, đạo đức xã   hội;

Người lập di chúc đã đọc bản di chúc này, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và đã  ký xác nhận đồng ý  vào từng trang của di chúc trước sự có mặt của   tôi;

Di chúc này được lập thành … bản chính (mỗi bản chính gồm … tờ, … trang), cấp cho người lập di chúc … bản chính; lưu tại Phòng Công chứng một bản   chính.

Số công chứng …, quyển số …

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Chữ ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

>>>Luật sư hướng dẫn miễn phí về cách lập di chúc thừa kế sổ tiết kiệm. Gọi ngay: 19006174

Hướng dẫn viết di chúc thừa kế sổ tiết kiệm

Mẫu di chúc viết tay là một trong những hình thức của di chúc thừa kế sổ tiết kiệm, mẫu di chúc này gồm các nội dung sau:

Di chúc là cách thể hiện ý chí của người muốn chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi qua đời. Theo quy định, di chúc không bắt buộc phải được công chứng hay chứng thực. Tuy nhiên, để di chúc được coi là hợp pháp, phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Hình thức di chúc phải bao gồm ít nhất các nội dung sau (theo Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015):

 • Ngày, tháng, năm lập di chúc.
 • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc.
 • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản.
 • Di sản để lại và nơi có di sản.
 • Những nội dung khác: ý nguyện của người để lại trong di chúc…
 • Người lập di chúc phải trong trạng thái minh mẫn, sáng suốt khi lập di chúc, không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép.
 • Nội dung trong di chúc không được vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức xã hội.
 • Di chúc không được viết tắt hoặc bằng ký hiệu.
 • Trong trường hợp di chúc có nhiều trang, mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc dấu chỉ của người lập di chúc.
 • Nếu di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa, người viết di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Về tài sản người để lại di chúc, điều này bao gồm toàn bộ tài sản chung và riêng của người đó, cùng với thông tin và giấy tờ chứng minh liên quan.

 • Đối với bất động sản như quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền, cần cung cấp thông tin chi tiết về vị trí thửa đất, số tờ bản đồ, số thửa, diện tích đất, nguồn gốc sử dụng đất, thông tin về căn nhà như diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, năm hoàn thành xây dựng và giấy tờ sở hữu liên quan.
 • Đối với tài sản là động sản như xe ô tô, xe máy, cần cung cấp thông tin về biển số xe, số giấy đăng ký ô tô, ngày tháng năm cấp đăng ký xe, thông tin về chủ sở hữu, nhãn hiệu, số loại, màu sơn, số khung, số máy và loại xe.
 • Đối với tài sản là tiết kiệm, cần cung cấp thông tin về ngân hàng, số tiền tiết kiệm, kỳ hạn gửi tiết kiệm, lãi suất gửi tiết kiệm.

Về việc để lại tài sản cho người sau khi chết

Khi người để lại di chúc muốn chia tài sản cho người khác, việc ghi thông tin của người (hoặc những người) nhận tài sản nên được mô tả cụ thể và chi tiết. Những thông tin về danh tính của người nhận tài sản nên bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc căn cước công dân, bao gồm cả thông tin về ngày cấp, cơ quan cấp, và địa chỉ thường trú.

Nếu có thể, cần bổ sung thêm thông tin về Giấy khai sinh, đặc biệt nếu người nhận tài sản có quan hệ huyết thống và cung cấp một số giấy tờ khác để chứng minh mối quan hệ này.

Về phần ý nguyện của người để lại di chúc:

Phần ý nguyện trong di chúc có thể được sử dụng để ghi lại những điều người lập di chúc muốn dặn dò thêm người nhận di chúc, ví dụ như yêu thương anh em, trông nom nhà cửa…

mau-di-chuc-thua-ke-so-tiet-kiem-1

>>>Xem thêm: Lập di chúc ở đâu? Điều kiện để một bản di chúc hợp pháp

Quy trình hưởng di sản là sổ tiết kiệm

Đề xuất bản chính: Hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện hưởng di sản từ sổ tiết kiệm bao gồm những giấy tờ sau đây:

 • Phiếu yêu cầu công chứng.
 • Di chúc (nếu có – bản chính).
 • Sổ tiết kiệm (bản chính).
 • Giấy chứng tử của người chết để lại sổ tiết kiệm (bản chính hoặc bản sao chứng thực hoặc bản sao).
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại sổ tiết kiệm và người thừa kế: Giấy khai sinh, đăng ký kết hôn…
 • Giấy tờ nhân thân của người thừa kế: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hạn, sổ hộ khẩu…

Quá trình hưởng di sản từ sổ tiết kiệm bao gồm các bước sau:

Bước 1: Phân chia di sản thừa kế

Người thừa kế cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ nêu trên và tới Văn phòng/Phòng công chứng để thực hiện thủ tục công chứng văn bản thoả thuận hoặc văn bản khai nhận di sản thừa kế từ sổ tiết kiệm.

Sau khi hoàn tất, họ sẽ nhận được Văn bản thỏa thuận hoặc Văn bản khai nhận di sản thừa kế từ sổ tiết kiệm.

Bước 2: Cử người đại diện hoặc thực hiện uỷ quyền

Trong trường hợp tất cả người thừa kế đều được hưởng di sản, người thừa kế có thể cử một người đại diện theo uỷ quyền để đến ngân hàng rút tiền từ sổ tiết kiệm.

Nếu có nhiều người thừa kế cùng nhận thừa kế tài sản, họ có thể lập Văn bản ủy quyền được công chứng cho một người đại diện hoặc cùng đến ngân hàng để thực hiện việc rút tiền từ sổ tiết kiệm.

Bước 3: Công chứng viên thực hiện các công việc

 • Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ để xác minh tính chính xác. Nếu phát hiện bất kỳ sai sót nào hoặc cần phải điều chỉnh, sẽ hướng dẫn các bên liên quan về việc sửa chữa theo quy định của pháp luật.
 • Lập văn bản thông báo về việc thụ lý phân chia di sản thừa kế hoặc khai nhận di sản thừa kế và thực hiện công bố tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi bố bạn cư trú cuối cùng trước khi qua đời (Điều 18 Nghị định 29/2015/NĐ-CP). Thời hạn công bố là 15 ngày, tính từ ngày công bố.
 • Trong trường hợp không có sự tranh chấp, khiếu nại hoặc tố cáo liên quan đến tài sản, sau 15 ngày, Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ xác nhận chính thức thông qua văn bản công bố.
 • Công chứng viên sẽ thực hiện việc công chứng các văn bản khai nhận di sản thừa kế hoặc thỏa thuận phân chia di sản thừa kế cho gia đình sau khi nhận được văn bản công bố từ Ủy ban Nhân dân cấp xã đã thực hiện công bố thông tin.

Bước 4: Trả kết quả

Người thừa kế sau khi hoàn tất các thủ tục công chứng sẽ nhận lại kết quả là Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế hoặc Văn bản khai nhận di sản thừa kế đã được công chứng.

Lưu ý: Trường hợp chỉ có 01 người nhận di sản hoặc những người thừa kế còn lại từ chối nhận di sản và tặng cho một người khác, người nhận di sản có thể mang giấy tờ tùy thân và sổ tiết kiệm bản chính đến ngân hàng để rút tiền từ sổ tiết kiệm.

Nếu có nhiều hơn 01 người nhận di sản trong văn bản khai nhận hoặc thỏa thuận phân chia di sản, họ cần lập thêm 01 văn bản ủy quyền được công chứng hoặc cùng đến ngân hàng để thực hiện việc rút tiền từ sổ tiết kiệm, cần có giấy tờ tùy thân, sổ tiết kiệm và văn bản khai nhận di sản/thỏa thuận phân chia di sản đã được công chứng.

Chúng tôi đề xuất đội ngũ nhân viên của chúng tôi, gồm các luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý, để cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện về các vấn đề pháp lý, đảm bảo chuyên môn và kinh nghiệm thực tế. Ngoài tư vấn online 24/7, chúng tôi còn có các trụ sở tại Hà Nội, Hồ Chí Minh để tiếp nhận tư vấn trực tiếp.

>>>Luật sư tư vấn, giải đáp mọi vấn đề liên quan đến di chúc thừa kế. Gọi ngay: 1900.6174

Như vậy, mẫu di chúc thừa kế sổ tiết kiệm không chỉ đơn thuần là một văn bản pháp lý, mà là một cách để chúng ta thể hiện tình cảm và quan tâm đến gia đình và những người thân yêu sau khi ta ra đi. Việc sử dụng sổ tiết kiệm như một phương tiện để kết hợp với di chúc không chỉ giúp bảo vệ tài sản một cách an toàn và hiệu quả, mà còn tạo nên những giá trị vô hạn về tình thân, tình người. 

Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin trong bài viết, quý bạn đọc có thể liên hệ qua tổng đài 1900.6174 để được đội ngũ Luật sư Luật Thiên Mã giải đáp nhanh chóng nhất!

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7