action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Luật sư tư vấn về luật chứng khoán và thị trường vốn

Luật sư tư vấn về luật chứng khoán và thị trường vốn

Cùng với những chính sách tái cấu trúc nền kinh tế, Việt Nam hiện nay là thị trường mới nổi đã và đang thu hút chú ý của nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Chứng khoán và thị trường vốn luôn là điểm nóng trong thị trường tài chính nói chung. Đây là yếu tố có vai trò quan trọng giúp cung ứng vốn dài hạn phát triển cho nền kinh tế. Pháp luật về chứng khoán và thị trường vốn luôn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của doanh nghiệp và khách hàng…

Trên nền tảng hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm thực tế về thị trường chứng khoán trong nước, các luật sư của Luật Thiên Mã sẽ đưa ra các giải pháp tư vấn một cách toàn diện và hiệu quả nhất cho khách hàng. Các nội dung tư vấn cụ thể bao gồm:

  • Tư vấn pháp lý chung về chứng khoán, thị trường chứng khoán, thị trường vốn Việt Nam;
  • Tư vấn thành lập, tổ chức và hoạt động các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán;
  • Tư vấn tuân thủ pháp luật chứng khoán của các tổ chức niêm yết, công bố thông tin;
  • Tư vấn pháp lý về các hoạt động môi giới, bảo lãnh, đầu tư chứng khoán;
  • Tư vấn và đại diện thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động chào bán, niêm yết, đăng ký, giao dịch chứng khoán, cầm cố chứng khoán;
  • Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc tăng vốn, chào bán cổ phiếu ra công chúng, phát hành riêng lẻ;
  • Tư vấn thương lượng, đàm phán, giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán;
  • Các tư vấn về chứng khoán và thị trường vốn khác.

Liên hệ Luật sư: 0936.380.888 

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7