action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Luật sư tư vấn thường xuyên cho lãnh đạo các công ty

Luật sư tư vấn thường xuyên cho lãnh đạo các công ty

Các lãnh đạo công ty, doanh nghiệp, tập đoàn như chủ tịch, giám đốc điều hành, CEO…Là những người thường cần sự tham vấn của luật sư trong hoạch định dự án, pháp lý đầu tư, thuế, nợ xấu và tranh chấp nội bộ của doanh nghiệp cho họ làm chủ hoặc đứng đầu.

Tư vấn pháp luật thường xuyên là một trong các hoạt động trong dịch vụ tư vấn doanh nghiệp nói chung và cho lãnh đạo các doanh nghiệp nói riêng. Điều khách biệt là là hoạt động tư vấn pháp luật với tần suất liên tục đến lãnh đọa. Các luật sư kinh tế trực tiếp phụ trách tư vấn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cao nhất của doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh, nội bộ và hành lang pháp lý doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên là một dịch vụ then chốt tại Luật Thiên Mã được thực hiện bởi các luật sư có uy tín và nhiều kinh nghiệm.

Luật sư kinh tế làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư thực hiện vai trò tư vấn pháp luật thường xuyên 24/7 cho doanh nghiệp mình phụ trách. Các công việc chính được hiểu như cập nhập các quy định về pháp luật thuế, chính sách về bảo hiểm xã hội, các quy định pháp luật mới nhất về các nghành nghề mà doanh nghiệp đang kinh doanh.

Hoạt động pháp lý trong dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên của các luật sư còn bao gồm các hoạt động cố vấn pháp luật cho giám đốc điều hành trong việc ra các quyết định nội bộ, quyết định đầu tư, dự án đầu tư hoặc quản lý chi nhánh và kiện tụng doanh nghiệp nếu có. Việc tư vấn, cố vấn của luật sư kinh tế có thể thực hiện trực tiếp trong buổi nói chuyện hoặc qua email, điện thoại hoặc bằng hình thức văn bản đến với doanh nghiệp nhanh nhất.

Nội dung tư vấn:

– Tư vấn pháp luật và giải đáp các câu hỏi của Lãnh đạo doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến tổ chức nội bộ doanh nghiệp của khách hàng;

– Tư vấn về quản lý doanh nghiệp, xây dựng phát triển và bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp;

– Tư vấn các quy định của pháp luật Việt nam về hợp đồng, và đưa ra các giải pháp pháp lý, giải pháp thực tiễn cho khách hàng trong quá trình thương lượng hợp đồng với đối tác.

– Thường xuyên cung cấp các thông tin mới nhất có liên quan hoặc có khả năng tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

– Xem xét tính pháp lý của hồ sơ tài liệu do Doanh nghiệp soạn thảo hoặc hỗ trợ khách hàng soạn thảo hợp đồng và các tài liệu giao dịch.

– Tham gia với tư cách là Luật sư tư vấn của khách hàng trong việc thương lượng, đàm phán ký kết, thực hiện hợp đồng.

– Cung cấp danh mục văn bản luật mới có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp định kỳ (tuần, tháng) qua email, thư tín;

Xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua số máy Tại 0936.380.888  hoặc qua Zalo tại số điện thoại trên. Trường hợp cần chuyển tiếp hồ sơ cho Luật sư bạn vui lòng gửi qua email: luatthienma@gmail.com

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7