action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Luật sư tranh tụng trong các vụ án Dân sự uy tín

Luật sư tranh tụng trong các vụ án Dân sự uy tín

Pháp luật Việt Nam hiện nay chưa có định nghĩa chính xác nào cho thuật ngữ “tranh tụng” và “luật sư tranh tụng”. Tuy nhiên, dưới góc độ thực tiễn hành nghề luật sư, luật sư tranh tụng được hiểu là người sẽ tham gia vào quá trình tranh tụng bắt đầu từ khi các đương sự thực hiện quyền khởi kiện, giải quyết vụ án và kết thúc khi có bản án, quyết định có hiệu lực của tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Thời gian và các thủ tục cần thiết để giải quyết các vụ án dân sự thường kéo dài, liên quan đến nhiều đương sự, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bên cạnh đó, các bên không hợp tác cùng giải quyết công việc hoặc thay đổi quan điểm thường xuyên để giải quyết. Những điều này đều gây ảnh hưởng đến tiến trình giải quyết vụ án dân sự và ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của đương sự trong vụ án dân sự (Giải quyết vụ án dân sự là việc giải quyết các tranh chấp trong dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động theo quy định, trình tự và thủ tục của Bộ luật Tố tụng dân sự).

Do vậy, để giải quyết dứt điểm và nhanh chóng bạn nên tìm một luật sư dân sự giỏi và có kinh nghiệm.

Đối với vụ án, vụ việc dân sự, Luật sư sẽ tham gia tố tụng và giải quyết các vấn đề tranh chấp như:

+  Luật sư tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;

+  Luật sư tư vấn quy định pháp luật, tham gia tranh tụng tại tòa và thực hiện các bước theo quy định về giải quyết tranh chấp về hợp đồng dân sự;

+  Đối với tranh chấp về thừa kế tài sản, luật sư tư vấn pháp luật liên quan về quyền thừa kế, tài sản thừa kế, thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật, tư vấn về quyền khởi kiện của đương sự nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình;

+  Đối với vấn đề bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, luật sư tư vấn, hướng dẫn về quyền lợi của bên bị hại, nguyên đơn, bị đơn, người liên quan, tư vấn quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại làm cơ sở khởi kiện, bảo vệ và tranh tụng tại tòa án;

+  Trường hợp tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tư vấn quy định pháp luật liên quan về đất đai đối với vụ việc tranh chấp đất đai cụ thể, tư vấn quyền lợi và nghĩa vụ của các bên, tư vấn quy trình khởi kiện, bảo vệ quyền lợi và tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp đất đai;

+  Luật sư tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;

+  Luật sư nhận đại diện theo ủy quyền trong vụ việc, vụ án dân sự.

Liên hệ Luật sư: 09363 80888

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7