action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Luật sư soạn thảo các hợp đồng kinh tế

Luật sư soạn thảo các hợp đồng kinh tế

Hợp đồng kinh tế là loại hợp đồng phổ biến hiện nay của các cá nhân và doanh nghiệp liên quan nhiều đến tài chính, đầu tư nên các khách hàng thường cần các luật sư kinh tế trợ giúp.

Vai trò của hợp đồng kinh tế trong các giao dịch của các doanh nghiệp ngày càng quan trọng bởi các đối tác trong hợp đồng của doanh nghiệp hầu hết là các doanh nhân chuyên nghiệp, rất am hiểu các quy định về pháp luật, về các vấn đề liên quan đến nội dung của hợp đồng cũng như các qui định liên quan đến hợp đồng vô hiệu, giải quyết tranh chấp.

Với đội ngũ luật sư có kinh nghiệm pháp luật kinh doanh, thương mại, có kinh nghiệm thực tế về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Luật Thiên Mã sẽ hỗ trợ tư vấn khách hàng trong soạn thảo hợp đồng, trong quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng kinh tế. Cụ thể:

 • Tham gia đàm phán hợp đồng,
 • Tư vấn và tham gia các giai đoạn thương thảo để thực hiện ký kết hợp đồng cùng doanh nghiệp;
 • Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;
 • Thẩm định các nội dung trong bản dự thảo hợp đồng của doanh nghiệp với các đối tác theo các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật;
 • Soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng;
 • Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp;
 • Tư vấn, giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Tư vấn, giải thích nội dung liên quan đến hợp đồng cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn toàn diện các vấn đề liên quan đến hợp đồng của doanh nghiệp.

Một số điểm cần lưu ý khi thực hiện soạn thảo Hợp đồng kinh tế như:

 1. Bản dự thảo Hợp đồng trước khi đàm phán
 2. Xác định tư cách chủ thể của các bên trong hợp đồng
 3. Tên gọi của hợp đồng
 4. Căn cứ để ký kết hợp đồng
 5. Hiệu lực của hợp đồng

Liên hệ Luật sư: 09363 80888

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7