Luật lao động

Luật ký hợp đồng lao động 2018 mới nhất và những điểm cần lưu ý

Tìm hiểu kỹ càng về luật ký hợp đồng lao đông 2018 cực kỳ quan trọng bởi lẽ tất cả mọi người đều tham gia vào quan hệ lao động. Hiểu được vấn đề này nên các quy định của luật lao động đã có những điều khoản quy định cực kỳ chi tiết về việc ký hợp đồng giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Hợp đồng lao động và các hình thức của hợp đồng lao động

Theo định nghĩa về hợp đồng lao động hiện nay chính là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Trong đó là các vấn đề có liên quan về việc làm có trả lương cũng như các điều kiện để tham gia vào quan hệ lao động và quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. 

Hiện nay hợp đồng lao động có thể được lập dưới hai dạng hình thức làm văn bản hoặc hợp đồng bằng lời nói. Theo đó khi lập hợp đồng lao động bằng văn bản thì cần lập hai bản và mỗi bên giữ một bản. Riêng trường hợp các công việc làm thời vụ dưới 3 tháng thì có thể giao kết hợp đồng bằng lời nói.

Các loại hợp đồng hiện nay

Theo quy định của luật ký hợp đồng lao đông 2018, có ba loại hợp đồng lao động phổ biến hiện nay là:

 • Hợp đồng không xác định thời hạn: Đây là loại hợp đồng mà cả hai bên có thể chấm dứt khác trong bất cứ sao chỉ cần báo cho bên kia một khoảng thời gian nhất định.
 • Hợp đồng xác định thời hạn: Loại hợp đồng này thường quy định cụ thể về thời gian làm việc có thể là 1, 2 năm học 3 năm,… 
 • Hợp đồng theo mùa vụ hoặc công việc tạm thời dưới 12 tháng

Đối với trường hợp hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ khi hết thời hạn quy định những người lao động vẫn tiến hành lao động thì cần phải kí kết hợp đồng lao động mới. Đối với trường hợp không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng lao động cũ chuyển thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Nội dung của hợp đồng lao động

Luật ký hợp đồng lao đông 2018 quy định khá chi tiết về nội dung của hợp đồng lao động. Theo đó, nội dung không thể thiếu trong một bản hợp đồng lao động là:

 • Thông tin cá nhân về người sử dụng lao động
 • Thông tin cá nhân của người lao động
 • Công việc và địa điểm mà người lao động cần thực hiện
 • Thời hạn của hợp đồng lao động
 • Các quy định liên quan đến mức lương và hình thức trả lương cũng như chế độ nâng bậc và nâng lương
 • Thời gian làm việc và thời giờ nghỉ ngơi
 • Vấn đề liên quan đến an toàn lao động
 • Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người lao động
 • Các quy định về đào tạo bồi dưỡng cũng như nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Đặc biệt một vấn đề mà người lao động của người sử dụng lao động cần lưu ý chính là phụ lục hợp đồng. Phụ lục này cũng có hiểu tương tự như hợp đồng lao động và được lập khi có nội dung cần sửa chữa cũng như bổ sung thêm các điều khoản vào hợp đồng.

Các trường hợp quy định về chấm dứt hợp đồng

Luật ký hợp đồng lao đông 2018 cũng quy định cụ thể về vấn đề chấm dứt hợp đồng lao động. Theo đó 10 trường hợp khiến cho hợp đồng lao động bị chấm dứt là:

 • Hợp đồng lao động hết thời hạn (đối với loại hợp đồng lao động quy định thời hạn và hợp đồng lao động thời vụ).
 • Công việc đã được hoàn thành theo hợp đồng lao động
 • Cả hai bên cùng thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.
 • Người lao động đủ điều kiện đóng bảo hiểm xã hội cũng như tuổi hưởng lương hưu.
 • Người lao động chịu hình phạt theo quy định của Bộ luật hình sự như tù giam, tử hình,…
 • Người lao động, người sử dụng chết hoặc mất năng lực hành vi, mất tích. Riêng đối với trường hợp người sử dụng lao động không phải là cá nhân, hợp đồng lao động sẽ chấm dứt khi đơn vị, tổ chức này không còn hoạt động.
 • Người lao động bị xử lý kỷ luật với hình thức sa thải
 • Người lao động của người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng

Các quy định khi vi phạm hợp đồng lao động 2018

Trong trường hợp, một trong hai bên người lao động và người sử dụng lao động vi phạm các điều khoản trong hợp đồng đã đưa ra sẽ bị xử lý như sau:

 • Không giao kết hợp đồng văn bản đối với những công việc có thời hạn trên 3 tháng.
 • Không ký kết đúng loại hợp đồng cho người lao động.
 • Trong hợp đồng không ghi rõ các điều khoản, thông tin.
 • Giữ giấy tờ tùy thân của người lao động bất hợp pháp.
 • Buộc người lao động phải thực hiện biện pháp đảm bảo tài sản hoặc tiền khi làm việc.

Việc nắm rõ những quy định của luật ký hợp đồng lao động 2018 cực kỳ quan trọng. Hiểu rõ những vấn đề này sẽ giúp cho mọi người có thể dễ dàng ký kết được các bản hợp đồng lao động đảm bảo quyền lợi của bản thân và không vi phạm pháp luật. Hi vọng những thông tin trên đây sẽ giúp cho mọi người có thể dễ dàng thiết lập được hợp đồng lao động khi tham gia bất cứ mối quan hệ lao động nào.

Bạn đang xem bài viết “luật ký hợp đồng lao động 2018 và những đổi mới bạn cần phải biếttại chuyên mụcluật lao động

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7