Công ty Luật Thiên Mã
Luật sư & dịch vụ pháp lý doanh nghiệp

Giới Thiệu

: Luật Sư Hùng

Luật sư Nguyễn Văn Hùng thuộc Đoàn Luật Sư Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Hùng là Founder và CEO tại Luật Thiên Mã. Là người có niềm đam mê lớn về Luật doanh nghiệp.