action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Đội ngũ luật sư tại Luật Thiên Mã

Nhân sự pháp lý

NGUYỄN VĂN HÙNG

Luật sư điều hành

✆: 0936.380.888

✉:

TRẦN SƠN HẢI

Luật sư thành viên

✆: 0936.380.888

✉:

VŨ THỊ MINH NGOAN

Cán bộ pháp lý

✆: 0936.380.888

✉:

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Cán bộ pháp lý

✆: 0936.380.888

✉:

A. Đội ngũ luật sư chuyên môn:

Đội ngũ luật sư chuyên môn là đội ngũ nhân sự quan trọng nhất được tuyển chọn và đào tạo để thực hiện thống nhất các dịch vụ pháp lý tại Luật Thiên Mã. Đội ngũ này bao gồm các Luật sư thuộc Luật Thiên Mã cùng các Luật sư hợp tác với từng chuyên môn khách nhau để thực hiện công việc tại Luật Thiên Mã.

B. Danh sách luật sư và các liên hệ:

1.LS: Nguyễn Văn Hùng – GĐ.Luật sư điều hành và sáng lập Luật Thiên Mã hiện ông là thành viên Đoàn Luật sư TP Hà Nội
Số điện thoại: Email:

2.LS: Trần Sơn Hải – Luật sư chuyên môn hợp tác tại Luật Thiên Mã hiện ông là thành viên Đoàn Luật sư TP Hà Nội
Số điện thoại: Email:

3.LS: Trần Minh Cường – GĐ chi nhánh TPHCM Luật Thiên Mã hiện ông là thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: Email:

4.LS: Đặng Quý Tiên – Luật sư chuyên môn hợp tác tại Luật Thiên Mã hiện ông là thành viên Đoàn Luật sư TP Hà Nội
Số điện thoại: Email:

5.LS: Đỗ Huy Minh – Luật sư chuyên môn hợp tác tại Luật Thiên Mã hiện ông là thành viên Đoàn Luật sư TP Hà Nội
Số điện thoại: Email:

6.LS: Phan Thị Hoài – Luật sư chuyên môn hợp tác tại Luật Thiên Mã hiện ông là thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: Email:

Danh sách đầy đủ các luật sư và thông tin được đính kèm đầy đủ theo văn bản tại bài viết này…

C. Đội ngũ trợ lý các luật sư:

Đây là đội ngũ các cán bộ, người tập sự hành nghề luật sư, các trợ lý của các luật sư, cử nhân luật hoặc các thực tập sinh, sinh viên luật với vai trò trợ giúp về mặt hành chính, văn bản hoặc chuyên môn cho các Luật sư trong toàn bộ quá trình giải quyết các vụ việc vụ án tại Luật Thiên Mã.

D. Đội ngũ chuyên gia, cố vấn:

Đội ngũ cố vấn tại Luật Thiên Mã bao gồm các nhà Luật học, nhà nghiên cứu, giảng viên cao cấp, các luật sư uy tín của các tổ chức khác đã cố vấn và tham mưu chuyên môn giải quyết các vụ việc vụ án cho các Luật sư đang hành nghề tại Luật Thiên Mã. Đây là một trong những nhóm nhân sự chất lượng và chuyên môn cao đang hợp tác với Luật Thiên Mã.

Trân trọng !

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7