action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Giấy vay tiền có cần công chứng?

Tôi định cho bạn thân vay 500 triệu đồng. Vợ bảo cần viết biên nhận và công chứng mới có giá trị pháp lý. Có cần thiết phải làm như vậy không? (Lê Hưng)
Click để đọc bài viết trên báo…

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7