action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Thành lập doanh nghiệp trong nước

Tư vấn hướng dẫn thành lập công ty miễn phí, cung cấp dịch vụ thành lập công ty uy tín trọn gói toàn quốc bởi các luật sư và chuyên viên pháp lý nhiều kinh nghiệm

Làm thế nào để thành lập doanh nghiệp trong nước?

Do nhu cầu kinh doanh, tự mình làm chủ doanh nghiệp càng ngày càng lớn, do vậy dịch vụ thành lập công ty ngày càng phát triển. Để tìm hiểu rõ vấn đề này, đầu tiên bạn cần hiểu dịch vụ thành lập công ty là gì? Dịch vụ thành lập công ty là việc các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến vấn đề pháp lý về quy định thành lập công ty dịch vụ , và tiến hành các thủ tục thành lập công ty theo quy định pháp luật hiện hành và thu phí dịch vụ. Hiện nay, cùng với sự gia tăng của các doanh nghiệp thành lập mới, các công ty dịch vụ thành lập công ty cũng ngày càng phát triển. Đặc biệt ở các thành phố lớn như là Hà Nội và Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội và TPHCM, thủ tục thành lập doanh nghiệp khá nhanh chóng và hiện đại. Việc thành lập doanh nghiệp được thành thực hiện tại Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch đầu tư. Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ thành lập công ty uy tín, bạn có thể lựa chọn Luật Thiên Mã làm địa chỉ tin cậy để nhận được những tư vấn cụ thể chính xác nhanh chóng và là người bạn đồng hành trên con đường phát triển của doanh nghiệp.

thành lập doanh nghiệp trong nước

Những điều kiện để thành lập công ty?

Điều kiện về chủ thể

 • Tổ chức, cá nhân Việt Nam, hay tổ chức, cá nhân nước ngoài đều có quyền thành lập doanh nghiệp, trừ các trường hợp sau:
 • Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị của mình;
 • Cán bộ, công chức và viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những trường hợp được cử là đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo quỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại các doanh nghiệp khác;
 • Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý vi phạm hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án,…

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm và chỉ được kinh doanh trong những ngành nghề đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều kiện về vốn

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp. điều kiện này chỉ được quy định với một số ngành nghề cụ thể. Ví dụ: đối với dịch vụ đòi nợ, dịch vụ bảo vệ thì vốn pháp định là 2 tỷ

Điều kiện về năng lực chuyên môn

Đối với từng nghành nghề khác nhau thì sẽ có quy định về điều kiện chuyên môn hay nói cách khác là điều kiện hành nghề khác nhau. Ví dụ như Luật sư muốn hành nghề luật thì phải có thẻ luật sư

Điều kiện về tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của các doanh nghiệp khác đã đăng ký trên cùng địa bàn tỉnh thành phố.

Điều kiện về trụ sở doanh nghiệp

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp. Địa diểm đó phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ cụ thể chi tiết được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, quận,huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Hồ sơ để thành lập công ty, doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp danh:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.

Bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên sáng lập công ty

Bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

Bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư

Trình tự thủ tục đăng kí thành lập công ty

 • Bước 1: Soạn hồ sơ và chuẩn bị các giấy tờ cần thiết kèm theo
 • Bước 2: Nộp hồ sơ
 • Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp
 • Bước 4: Đăng bố cáo và khắc dấu tại Sở kế hoạch – đầu tư
 • Bước 5: Đăng ký mua chữ kí số (Thiết bị khai thuế điện tử)
 • Bước 6: Mở tài khoản ngân hàng
 • Bước 7: Làm thủ tục khai thuế ban đầu tại cơ quan quản lý thuế
 • Bước 8: Thông báo phát hành hóa đơn

Thời hạn thành lập công ty là bao lâu?

Thời gian Luật Thiên Mã tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp tính tới thời điểm nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho quý khách là 7-10 ngày làm việc (không bao gồm thứ 7, chủ nhật và ngày lễ).

Cụ thể:

 • Thời gian soạn hồ sơ: 01-02 ngày
 • Thời gian xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 03-05 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ
 • Thời gian đăng bố cáo, khắc con dấu, đăng ký mẫu dấu: 01- 02 ngày làm việc

Tuy nhiên, trên thực tế tổng thời gian thực hiện dịch vụ đến khi xuất hóa đơn cho khách hàng thời gian kéo dài khoảng 15-25 ngày.

Quy trình thực hiện dịch vụ thành lập công ty tại Luật Thiên Mã:

 • Tư vấn vấn đề pháp lý tốt nhất cho khách hàng về thành lập công ty
 • Tư vấn về gói dịch vụ tới khách hàng
 • Gửi thư báo giá và phản hồi
 • Ký kết hợp đồng dịch vụ & thu phí dịch vụ
 • Nhận thông tin, hồ sơ của khách hàng cung cấp
 • Xây dựng hồ sơ và gửi khách hàng ký hoàn thiện
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ thành lập công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Trả kết quả & thanh lý hợp đồng với khách hàng

Tư vấn miễn phí sau dịch vụ đến khách hàng 24/7 về các vấn đề sau thành lập như thuế, hóa đơn hoặc các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Có thể thấy, Dịch vụ thành lập công ty đang rất phát triển, với thị trường dịch vụ cạnh tranh cao. Do đó, để tránh việc mất thời gian trong việc chuẩn bị giấy tờ ảnh hưởng trực tiếp tới công việc kinh doanh, bạn nên tìm tới các công ty dịch vụ đăng ký thành lập công ty để được tư vấn và hỗ trợ. Với đội ngũ luật sư tư vấn giàu kinh nghiệm và uy tín, Luật Thiên Mã luôn tự hào là công ty dịch vụ thành lập công ty, uy tín hàng đầu . Tôn chỉ hoạt động của chúng tôi là đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu, uy tín chất lượng tạo giá trị của niềm tin. Chúng tôi luôn sát cánh bên bạn từ khi bạn có ý định khởi nghiệp thành lập doanh nghiệp nhỏ, sau khi thành lập doanh nghiệp, với dịch vụ thành lập công ty giá rẻ uy tín chất lượng. Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý trên con đường phát triển thịnh vượng của doanh nghiệp. Hãy để Luật Thiên Mã hoàn thành sứ mệnh của mình: Là người bạn, là đối tác tịn cậy sát cánh cùng doanh nghiệp.

Qua bài viết này, chung tôi hy vọng sẽ cung cấp các thông tin cần thiết về dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Luật Thiên Mã. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc về các bước trình tư thủ tục thành lập doanh nghiệp mới và các vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ ngay đến Luật Thiên Mã để được tư vấn thành lập doanh nghiệp miễn phí.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn miễn phí, hỗ trợ soạn thảo hồ sơ hoặc báo giá dịch vụ vui lòng liên hệ số máy 0936.380.888 để được hỗ trợ và tư vấn giải quyết yêu cầu nhanh chóng và hiệu quả.

Bạn đang xem bài viết “Thành Lập Doanh Nghiệp Trong Nướctại chuyên mụcHỏi đáp doanh nghiệp

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7