action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Dịch vụ luật sư tranh tụng các vụ án kinh tế

Dịch vụ luật sư tranh tụng các vụ án kinh tế

Hiện nay tỉ lệ luật sư có mặt trong giải quyết các vụ án kinh tế thường rất lớn bởi tính đặc thù và độ khó xử lý trong loại tranh chấp này. Trường hợp cần đến luật sư kinh tế bạn vui lòng liên hệ chúng tôi.

Với sự phát triển nhanh tróng của nền kinh tế, các giao dịch dân sự trong nền kinh tế thị trường, các mối quan hệ dân sự – kinh tế – thương mại – doanh nghiệp ngày càng đa dạng và phong phú. Do vậy, các loại tranh chấp dân sự – kinh tế ngày càng có chiều hướng gia tăng về số lượng, gay gắt, phức tạp về tính chất.

Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận, cụ thể như sau:

+ Các tranh chấp về Mua bán hàng hoá;

+ Các tranh chấp về Cung ứng dịch vụ;

+ Các tranh chấp về Phân phối và hoạt động phân phối;

+ Các tranh chấp về Đại diện, đại lý; ký gửi hàng hóa…;

+ Các tranh chấp về Thuê, cho thuê, thuê mua;

+ Các tranh chấp về Xây dựng; Tư vấn, kỹ thuật;

+ Các tranh chấp về Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địa; Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường hàng không, đường biển;

+ Các tranh chấp về Mua bán cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác;

+ Các vấn đề liên quan đến Đầu tư, tài chính, ngân hàng; Bảo hiểm;

+ Các tranh chấp liên quan đến Thăm dò, khai thác.

+ Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận;

+ Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty;

+ Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định.

Chúng tôi sẽ:

  • Tiếp nhận thông tin và hồ sơ vụ việc (trình báo vi phạm, tài liệu, giấy tờ liên quan…)
  • Xác định về điều kiện, thẩm quyền giải quyết, thời gian thực hiện giải quyết tranh chấp.
  • Thu thập chứng cứ, tài liệu và các điều kiện chứng minh khác theo quy định pháp luật nhằm hướng dẫn nguyên đơn, bị đơn trong giai đoạn chuẩn bị khởi kiện và phục vụ công tác tham gia tố tụng của luật sư tại cơ quan tiến hành tố tụng, trọng tài thương mại…
  • Hoàn thiện hồ sơ tham gia tố tụng gửi các cơ quan tiến hành tố tụng và triển khai nghiên cứu hồ sơ vụ án.
  • Luật sư tham gia tố tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng.
  • Liên hệ Luật sư: 0936.380.888 
Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7