action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

CHỨNG NHẬN ĐÃ THẨM DUYỆT VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Đảm bảo công tác an toàn trong phòng cháy chữa cháy là một trong những hạng mục quan trọng của bất cứ dự án, công trình, cơ sở nào. Tuy nhiên, đặc biệt với một số danh mục được đánh giá có nguy cơ cháy nổ cao được quy định tại phụ lục nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ năm 2014, khi xây mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng và các phương tiện giao thông nếu như có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn Phòng cháy chữa cháy khi chế tạo hoặc có tiến hành hoán cải phải thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy chữa cháy.

Đối tượng cơ sở nào sẽ phải thẩm duyệt về Phòng cháy chữa cháy?

 1. Thẩm duyệt về Phòng cháy chữa cháy đối với hồ sô sự án thiết kế quy hoạch
 2. Thẩm duyệt về Phòng cháy chữa cháy với hồ sơ thiết kế cơ sở (chỉ đối với dự án công trình có từ 02 bước thiết kế trở lên).
 3. Thẩm duyệt về Phòng cháy chữa cháy đối với hồ sơ chấp thuận địa điểm xây dựng
 4. Thẩm duyệt về Phòng cháy chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc đối với thiết kế bản vẽ thi công.
 5. Thẩm duyệt về Phòng cháy chữa cháy cho phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn Phòng cháy và chữa cháy.

Cơ quan nào có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin thẩm duyệt về Phòng cháy chữa cháy?

Xác định thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ đối với thẩm duyệt về Phòng cháy chữa cháy cần dựa trên danh mục đối tượng:

Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ: Đối với các dự án, công trình quan trọng cấp Quốc gia, với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng Ngân sách nhà nước do cấp Tỉnh là chủ đầu tư của dự án,…hoặc ác dự án đầu tư, công trình do Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cấp tỉnh, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH Công an cấp tỉnh hoặc chủ đầu tư đề nghị.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ – Côn an tỉnh, thành phố: Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình, phương tiện giao thông có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn Phòng cháy chữa cháy không thuộc thẩm quyền của Cục cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ủy quyền.

Tài liệu cần cung cấp:

 • Bản sao (công chứng, chứng thực) văn bản cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền hoặc bản sao (công chứng, chứng thực)  văn bản chấp thuận quy hoạch của cấp có thẩm quyền hoặc bản sao (công chứng, chứng thực)  văn bản nêu rõ tính hợp pháp của khu đất dự kiến xây dựng công trình.
 • Dự toán tổng mức đầu tư của dự án, công trình (xây mới, hoán cải)
 • Các bản vẽ và thuyết minh thiết kế kỹ thuật thể hiện những nội dung yêu ầu về Phòng cháy chữa cháy theo quy định pháp luật cụ thể đối với từng loại công trình, dự án đầu tư.
 • Các tài liệu khác liên quan đối với từng dự án, công trình.

Xin thẩm duyệt về Phòng cháy chữa cháy mất bao lâu?

*Thời gian chuẩn bị hồ sơ:

 • 3-5 ngày làm việc kể từ khi khách hàng đáp ứng đầy đủ các giấy tờ và thiết kế theo quy định của pháp luật.

*Thời gian thẩm duyệt tại cơ quan nhà nước:

 • Đối với dự án thiết kế quy hoạch, thiết kế cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới đặc biệt: không quá 10 ngày làm việc;
 • Đối với xin chấp thuận địa điểm xây dựng: không quá 5 ngày làm việc;
 • Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công: không vượt quá 15 ngày làm việc đối với dự án công trình nhóm A; và không vượt quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và nhóm C.

Kết quả thẩm duyệt Phòng cháy chữa cháy hợp lệ là gì?

Đối với trường hợp Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thẩm duyệt:

 • Chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và có đóng dấu “ĐÃ THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY” của cơ quan có thẩm quyền vào các bản vẽ của dự án, công trình.
 • Văn bản trả lời về biện pháp, giải pháp phòng cháy và chữa cháy đối với thiết kế cơ sở, dự án thiết kế quy hoạch hoặc văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng đối với công trình.

Đối với trường hợp kết quả do Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh  có thẩm quyền thẩm duyệt:

 • Hồ sơ thiết kế quy hoạch, thiết kế cơ sở dự án, công trình: Văn bản góp ý về giải pháp phòng cháy và chữa cháy (đối với trường hợp hồ sơ thiết kế đảm bảo) hoặc văn bản kiến nghị chỉnh sửa hồ sơ (đối với trường hợp hồ sơ thiết kế không đảm bảo);
 • Hồ sơ chấp thuận địa điểm xây dựng công trình: Văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng công trình (đối với trường hợp hồ sơ thiết kế đảm bảo) hoặc văn bản trả lời không chấp thuận địa điểm xây dựng công trình;
 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự án, công trình, hạng mục công trình; hồ sơ thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy, Hồ sơ thiết kế kỹ thuật: Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.
Bạn đang xem bài viếtXin Giấy Phép Phòng Cháy Chữa Cháy | Trọn Gói Chỉ 15 Ngày Làm Việc tại chuyên mục dịch vụ giấy phép
Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7