action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Cách chuyển lợi nhuận từ chi nhánh về công ty nước ngoài

Chuyển lợi nhuận từ chi nhánh về công ty nước ngoài là vấn đề phổ biến của hầu hết các doanh nghiệp FDI. Để làm rõ hơn các bước thực hiện, cũng như các vấn đề nảy sinh mời bạn theo dõi bài viết bên dưới!

Quy định chuyển lợi nhuận từ chi nhánh về công ty nước ngoài 

Việc chuyển lợi nhuận từ chi nhánh về công ty nước ngoài được quy định trong các văn bản sau:

Hạch toán chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Việc chuyển nhượng quy định ở điều khoản nào?

  • Thứ nhất: là theo điều lệ trong “Pháp lệnh ngoại hối 2005”
  • Thứ hai: điều khoản được dẫn dắt trong Nghị định 70/2014/NĐ-CP 
  • Thứ ba: việc chuyển lợi nhuận được quy định rõ trong “Thông tư 186/2010/TT-BTC hướng dẫn việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư do Bộ Tài chính ban hành”.
  • Thứ tư: “Thông tư 19/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành” có đề cập rõ đến nguyên tắc chuyển lợi nhuận dành cho các doanh nghiệp FDI.
  • Cuối cùng: Là dựa vào “Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế”  

Như vậy việc chuyển lợi nhuận từ chi nhánh đến công ty mẹ bên nước ngoài đã được quy định rõ trong các văn bản quy phạm pháp luật. Và đây là một hành vi hợp pháp.

Muốn biết thêm Những điều cần biết về chứng nhận đầu tư doanh nghiệp nước ngoài thì VÀO ĐÂY

Lưu ý khi chuyển lợi nhuận từ chi nhánh về công ty nước ngoài 

Chuyển lợi nhuận từ chi nhánh về công ty nước ngoài sẽ liên quan đến rất nhiều vấn đề. Vì thế trong quá trình thực hiện bạn nên chú ý những điều dưới đây:

Vấn đề liên quan đến quyền chuyển lợi nhuận

Theo quy định tại điều 19 trong luật thương mại 2005 có đề cập rõ là “chi nhánh chỉ có thể chuyển lợi nhuận hàng năm về công ty mẹ”. Tuy nhiên việc chuyển này phải được tiến hành đúng quy trình mà pháp luật đề ra.

Công ty mẹ cho công ty con thuê tài sản

Các nghĩa vụ tài chính là gì?

Chuyển lợi nhuận từ chi nhánh về công ty nước ngoài sẽ bao gồm các khoản lợi nhuận hàng năm và khoản đầu tư đã sinh lời. Tất cả số tiền này phải được đảm bảo đã thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ tài chính với Nhà nước Việt Nam.

Hơn nữa, việc chuyển lợi nhuận phải thực hiện qua tài khoản ngoại tệ đã mở tại một tổ chức tín dụng, ngân hàng được cấp phép. Điều khoản này được quy định trong “Điều 11 Pháp lệnh ngoại hối 2005”.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp ngoại lệ được đề cập tại “ Khoản 2 Điều 11 Pháp lệnh ngoại hối 2005” : chi nhánh vẫn có thể chuyển về công ty bằng Việt Nam Đồng. Quy định này cũng được đề cập tại “Điều 9 Nghị định 70/2014/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi và Điều 9 Thông tư 19/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam”.

Tư vấn đầu tư nước ngoài

Gọi ngay: 0936.380.888

Liên quan đến thuế của chi nhánh

Chuyển lợi nhuận từ chi nhánh về công ty nước ngoài liên quan đến đóng thuế đã được quy định sẵn trong Điều 12 trong Thông tư 156/2013/TT-BTC. Theo đó việc “khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố. 

Công ty con chuyển tiền cho công ty mẹ

Các lưu ý về điều khoản thuế

Nghĩa là tại “nơi mà trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chính có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi đóng trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.” 

Vì thế trong trường hợp chi nhánh hạch toán nộp thuế một cách độc lập hoặc chi nhánh phải hạch toán thuế phụ thuộc vào chính sách tại địa phương, thành phố thì vẫn phải nộp thuế đầy đủ. Nghĩa là kể dù lợi nhuận của chi nhánh được chuyển hết về công ty mẹ bên nước ngoài thì việc nộp thuế giá trị gia tăng hoặc thuế suất kinh doanh vẫn diễn ra bình thường. 

Các thủ tục chuyển tiền tại ngân hàng

Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, việc chuyển lợi nhuận từ chi nhánh về công ty nước ngoài sẽ được diễn ra bằng cách sử dụng một ngân hàng trung gian. Bạn sẽ cần phải mở tài khoản ngoại tệ tại một ngân hàng đã được cấp phép, có uy tín.

Chuyển lợi nhuận từ chi nhánh về công ty nước ngoài tại sài gòn

Thủ tục chuyển ngoại tệ

Đây là cách nhà nước kiểm soát việc trốn thuế, rửa tiền của các công ty FDI. Trong trường hợp này, chi nhánh sẽ phải sử dụng tiền nội tệ để đổi lấy ngoại tệ sau đó dùng hình thức chuyển khoản. Các thủ tục cũng như thời gian tiến hành sẽ tùy thuộc vào ngân hàng mà chi nhánh chọn. 

Như vậy chuyển lợi nhuận từ chi nhánh về công ty nước ngoài sẽ phải tuân thủ nhiều bước và phải đảm bảo đúng quy định pháp luật. Nếu như bạn cảm thấy thắc mắc về các thủ tục, xin liên hệ hotline: 0936.380.888

Bạn đang xem bài viết “Hướng dẫn chuyển lợi nhuận từ chi nhánh về công ty nước ngoài tại chuyên mục dịch vụ doanh nghiệp

Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7